וישלח שמ

07-12-08

מישל בן שושן

 

וישלח שמ

 

לפניו

אם יעקב שלח מלאכים "לפניו" זה אומר שהוא התכוון ללכת לאותו מקום אחריהם! זאת אומרת לארץ שעיר!

אכן, לדעת השם משמואל, יעקב התכוון לנסוע לעשיו אל ארצו, באדום, ..כדי להחזיר אותו בתשובה!! וזאת, אפילו לפני שהוא יגיע אל ארץ כנען. זה היה לו דחוף כי החזרת עשיו בתשובה מייד היה מונע המון בעיות בהמשך!

ואכן, עשיו לא חזר בתשובה ויצאו ממנו עמים שאי אפשר לתקן אלה להשמיד ולמחות כמו עמלק!

אחת המטרות של ההסטוריה תהיה שעשיו יחזור בתשובה באחרית הימים!

ועל זה יש ליעקב תכנית וכלים: שור(משיח בן יוסף) וחמור (משיח בן דוד), צאן (עם ישראל) ועבד ושפחה..

 

מלאכים

"ממש" !,מלאכי עליון! ולא בשר ודם! כדי שהמפגש המופלא עם המלאכים יגרום לזעזוע וחזרה בתשובה של עשיו.

המלאכים כבר הצליחו להחזיר בתשובה את לוט בסדום!

כל מפגש עם מלאך , זו הזדמנות לפתח את הצד הטוב שבאדם.(במילים אחרות, להחזיר אותו בתשובה).

אבל הם לא הצליחו במשימתם, עשיו הוא כבר במהלך תוקפני נגד יעקב והוא לא במצב של "קבלה". הוא לא יכול כבר לקבל את פני המלאכים כך שיעשו עליו רושם, הוא אפילו לא יכול לקבל בקלות ,בהמשך, את המתנות של יעקב.

כנראה, יעקב פספס.

יש עליו להתחיל היסטוריה חדשה של התגוננות בפני עשיו. עד שבאחרית הימים עשיו יתוקן.

 

שני  המשיחים

 1. תפקיד משיח בין יוסף הוא כפול:
  • להילחם ממש עם עשיו. להשמיד את החלק הרע שבו (עמלק..)
  • לרכך את לב עם ישראל !! כי הם לא יוכלו לקבל את משיח בן דוד עם לב האבן שיש להם!! אפילו הצדיקים יש להם "לב אבן": הם לא מקבלים בקלות את האחר, דעה שונה, פנים חדשות. לכן המדרש מדבר על "כהן משוח מלחמה" עבור משיח בן יוסף: הוא זה שיודע לדבר אל לב האדם ולהכין אותו למלחמה.

משיח בן יוסף יחזיר את הרשעים בתשובה , והם יחזרו להיות צדיקים! ובנוסף הוא "ירכך את לב האבן" של כל עם ישראל!!

 1. תפקיד משיח בן דוד הוא

"להחזיר בתשובה את הצדיקים!! (כמו שאומר הזוהר בעצמו) והוא יצליח לעשות זאת רק אחרי ריכוך הלב על ידי משיח בן יוסף!!

 

 

עשיו (ט)

הוא נקרא "הראשון"! (ויצא הראשון). לא לחינם! הוא היה יכול להיות אדם מאוד חשוב בסיפור התולדות. לא לחינם הוא נולד יחד עם יעקב . לא לחינם יעקב תופס ברגלו: הם קשורים!

אפילו אם יעקב לוקח על עצמו את ה"בכורה" שמאס בה עשיו, זה רק לזמן מוגבל (אפילו אם זה יקח כל ההסטוריה עד לאחרית הימים!) אבל זה רק בגלל שעשיו לא "עשה תשובה".

עשיו מאס בעתיד, בתוכן הדברים, בטעם החיים, בעובדה שיש להקריב מהתענוג של הרגע לטובת העתיד או לטובת עניין נשגב יותר.

הוא אומר" הנה אנוכי הולך למות". אני רוצה לחיות את הרגע הזה ותו לא!

הוא רוצה ליהנות מהחיים בכל רגע.

יש לו עוד מימד: הוא גאוותן. הוא בפסגת העולם. הוא אפילו מוכן להרוג כל אדם המריע לו בדרך.

לסיכום: הוא גאוותן, מתנשא, שולל הכנעה וויתור לטובת העתיד או לטובת רעיון כללי נשגב כל שהוא.

מצד שני הוא בחיר אביו יצחק

הוא מכבד את אביו בצורה יוצאת דופן

הוא הכרחי לתיקון העולם. אבל הוא צריך לתקן את עצמו.

לכן, יעקב מאוד רוצה בתיקון עשיו. אפילו זה יותר חשוב מאשר לחזור הביתה להוריו. הוא קודם כל פונה לשעיר להשיב את עשיו בתשובה.

יעקב עושה זאת רק עכשיו כי עד עכשיו לא היה לו כוח לעשות זאת!!

20 השנים אצל לבן חזקו את יעקב. עזרו לו להשתפשף, לברר את מידותיו, להתמרק עם לבן. רק עכשיו הוא יכול להתפנות לטיפול בעשיו. אולי עכשיו זה יותר מדי מאוחר! (יעקב מתנצל שהוא "איחר עד עתה"!) ואכן זה טיפה מאוחר מדי. עשיו התחיל כבר בתהליך תקיפה נגדו והוא לא מוכן כבר לחזור בתשובה.

יעקב חייב להציג תכנית מפורטת שתגן על צאצאיו עד שבאחרית הימים עשיו כן יחזור בתשובה. וגם תכנית שתצליח להחזיר את עשיו בתשובה באחרית הימים:

 • משיח בן יוסף (שור)
 • משיח בן דוד (חמור)
 • עם ישראל שידע להתנהג כ"צאן", בהכנעה בהיסטוריה.(צאן)
 • ואפילו הם ידעו להתנהג כמושפלים ועבדים כדי לשרוד (עבד ושפחה)

 

למה יוסף הוא סטנו של עשיו?

לעשיו יש "נצח". יש לו כל הזמן שבעולם. הרעיונות שהוא מוביל הם נצחיות ומפריעות להישרדות עם ישראל. אבל זה "קליפת נצח". זה הנצח של הדברים הרעים של עשיו.

מולו, יעקב וזרעו איבדו את הנצח! כשיעקב נפגע על ידי שרו של עשיו בגיד הנשה, הוא איבד את היכולת שזרעו יישאר כל הזמן דבוק לה'! יהיו מעלות ומורדות! עם ישראל יחטא ויתרחק מדביקותו בה'! זה מה שהמלאך של עשיו הצליח לחולל ביעקב.(אולי לא ביעקב עצמו כי יעקב יצליח להירפא מזה- אבל כן יעשה זאת לזרעו אחריו- על כן לא יוכלו בני ישראל את גיד הנשה..)

לסיכום יש לנו יעקב וזרעו מצד אחד ועשיו מהצד השני. אחד שנפגע (ויכול להיפגע כל הזמן שוב) ואחד שיש בו קליפת הנצח!

כל זה היה נכון עד ללידת יוסף:

יוסף הוא בעל ה"נצח בקדושה". אומרים על יוסף שהוא הצליח להישאר צדיק אפילו לאחר שהיה בבית פרעה. ("הוא יוסף הרועה את צאן אביו, הוא יוסף בבית פרעה ועמד בצדקו") יוסף יודע להנציח את הקשר. בכל מצב אפשרי יוסף דבוק במטרה ומחזיק בברית.

יוסף מצליח בזה כי הוא "מחזיק בברי" – בברית מילה- ביסוד. ונראה במשך היסטורית עם ישראל שברית המילה היא המצווה שתשרוד למרות הכל. בתוך כל יהודי, מידת יוסף, מידת הנצח, שמורה בבירת המילה!!

רק בזכות מידתו של יוסף, יש לעם ישראל נצח!!

ורק בזכות יוסף אפשר לנצח את נצח עשיו! להגיע איתו עד לסוף ההסטוריה ולנצח אותו: להחזיר אותו בתשובה ולמחות את החלקים שבו (עמלק) שאי אפשר להחזיר בתשובה!!

יעקב פחד מעשיו  בגלל הנצח של עשיו. עד שנולד יוסף. מאז, יעקב ידע שיש לזהות הישראלית פן של נצחיות שעשיו לא יוכל לנצח.

 

שכם (יב)

 

שכם = חלק. (ואני הנה נתתי שכם אחד על אחיך)

שכם הוא מקום שגורם ליושביו תכונות מיוחדות!!

בשכם, האנשים מרגישים חוצפניים. גאוותנים. כל אדם מרגיש שרק הוא קיים ואין שום דבר מלבדו בעולם. כל אחד מרגיש שהוא "חלק" חשוב מאוד ובלתו אי אפשר להמשיך.

התכונה הזאת יכולה להיות טובה , ואפילו הכרחית לכל אדם, במיוחד דרכו כאדם. אבל היא יכולה להיות הרסנית אם האדם לא ידע לרסן אותה על ידי דאגה לכלל ושמירת גבולות של מידה זו.

כל אדם בהתחלת דרכו חייב לעבור תקופה של מרידה נגד הוריו וכל העולם כולו עם הרגשה שרק הוא חי ורק הוא יכול והוא יחולל מהפכה בעולם….זה מצויין. לולא מידה זו, האדם היה רדוד, עבד, כפוף, מתוסכל…

אבל על האדם לרסן מידה זו ולהתבגר ולהכניס מידה זו לתוכן יותר מתון שלוקח בחשבון מידות אחרות , הפוכות, שמחזיקות אותו בדרך הטובה.

 

לכן כמה דברים קראו בשכם:

1  אברהם, בהתחלת דרכו, מגיע לשכם: כי הוא יותר מדי עניו, הוא מחשיב את עצמו כ"עפר ואפר). יש לו להתקשות , להתחצפן טיפה כדי להיות מסוגל להתיישב בארץ הזאת!!!

2  יעקב גם הוא, איש העקב, המכניע את עצמו כל הזמן, צריך בשובו לארץ כנען, לקבל זריקת "אגו" , חוצפה, .. כדי להתיישב בארץ!!

"ויבוא יעקב שלם" =יעקב מגיע בשלמות מידת יעקב, ההכנעה. לכן הוא מגיע לשכם דווקא !

 • עם ישראל מצווה , מייד ביום כניסתו לארץ, לבוא לשכם כדי לשאוב משם כוח החוצפה והגאווה והעזות הנדרשת כדי להתיישב בארץ. אבל הם נדרשים למסגר את זה בעזרת ברכות וקללות בהר גריזים ועיבל! כדי לשמור על מידת שכם בדרך הטובה ולא להגזים בה !
 • שכם בן חמור, רוצה את "בת יעקב" (ולא את דינה) כדי להיות השבט השלוש עשרה! כדי להיות חלק ממשפחת יעקב אבל לא בהכנעה לתוך המשפחה, לא להתגייר, אלא להיות "חלק" חשוב של עם ישראל. (ייתכן שבגלל זה האחים מציעים מבחן גיור של הברית מילה, כדי לראות אם אנשי שכם מוכנים לעשות תשובה במידתם ולהתכלל בתוך עם ישראל: המבחן נראה כאילו הוא הצליח אבל בעצם, אנשי שכם מלו את עצמם רק כדי להתחתן עם בנות ישראל ולא כדי להתגייר בכנות)

בשכם, היה הפילוג הגדול בעם ישראל בהקמת ממלכת ישראל בצפון. דווקא בשכם, העיר של הפילוגים והרצון לא להיכנע לכלל

עשיו וישמעאל נגד יעקב(מא)

 

עשיו הוא כליפת מידת הדין. הוא כליפת ה"שור"= העוז, הגאווה.

ישמעאל הוא כליפת החסד, כליפת ה"חמור"- כוח החומריות= התאווה

 

עשיו התחתן עם בת ישמעאל כדי לאגור את שתי הקליפות, את שלו וזאת של ישמעאל.

 

כשיעקב רוצה לתקן את עשיו, הוא מציג בפניו את שני האופנים המתוקנים: שור וחמור מתוקנים.

שור מתוקן= אפשרות להתמודד עם הארציות, בחוזק אבל לטוב.

חמור מתוקן= לעבוד את ה' באהבה.

 

לשם כך,יעקב לקח מלאכים משתי קבוצות: מלאכים שבאו איתו מלבן, מחו"ל, ומלאכים שבאו לקראתו מארץ ישראל. שני סוגי המלאכים האלה הם מיומנים לשתי התכונות האלה:

מלאכי חו"ל מגנים בפני אלימות פיזית. הם נגד ה"שור"

מלאכי ישראל מגנים על האהבה היתרה והלא רצויה.הם נגד ה"חמור"

כמו שכתבו במסכת סנהדרין כד. על ההבדל בין תלמידי חכמים של בבל, שהם עובדים היראה, ומניעה בל יעשו רע, והם מקניטים אחד את השני

. ותלמיד חכמים של ארץ ישראל שהם עובדים באהבה ובנעימות.והם נוחים זה לזה

העבודה בחו"ל והעבודה בישראל שונה לגמרי. בחול מנסים לסור מרע ובישראל לעשות טוב.

יעקב שולח מלאכים משתי הקבוצות לעשיו כדי להתמודד עם שתי התכונות שלו.

 

לפעמים הוא קורא לו "עשיו אחי": עשיו מצד ה"שור המזיק" ואחי מצד ה"חמור"., כשהשור גובר. עשיו שבא להרוג את יעקב .

ולפעמים הוא קורא לו אחי עשיו כשסכנת האהבה המדומה עלולה לפגוע בו.כשעשיו בא לרצות למשוך אליו את יעקב ברשת התאווה כחמור הבר.

 

הבעיה החמורה משניהם היא, לדעת השם משמואל, הבעיה של החמור אצל עשיו: ההתחזות לאוהב גדול, ההתחסדות, האחווה המדומה. זה מה שלקח מישמעאל.

לכן יעקב איננו מנשק אותו, איננו פונה לו פניו, הוא משתחווה לו כל הזמן כדי לא להפנות לו את פניו שינשק אותם!. עשיו לעומתו, מנשק כל הזמן כדי להפגין אהבה מדומה ושקרית.

הבעיה ,לפי דעת השם משמואל , שחי בתרבות עשיו, היא שישראל יתפתו ללכת אחרי עשיו מצד המשיכה שלו והתאוות שהוא מציע. וזאת , הרבה יותר מסוכן לדעתו מאשר האלימות הפיזית שעשיו עלול לפתח נגד ישראל. הוא מתכוון להתבוללות התרבותית של העם היהודי מתוך תאווה ומשיכה לעשיו!!!

וכך הוא מסביר את הפחד של יעקב:

יעקב איננו מתיירא מעשיו שיהרוג אותו פיזית. על כך יש לו הבטחות ואפילו ניצח את שרו של עשיו. אלא יעקב מפחד שהוא יימשך לעשיו בתאווה, באהבה מדומה. כי זה יפרק מעליו את ההגנות מההבטחות שהוא קיבל מהאלוהים כי אז הוא יאבד את זהותו ואז, עשיו יוכל כן לנצח אותו באלימות כי כל ההגנות יפלו מאליהן!

לסיכום, תכנית עשיו להשמיד את יעקב היא בפיתוי לאהבה מדומה, לתאוות גרועות, כדי שיעקב יאבד את זהותו, וכך יאבד את ההגנות שיש לו וההבטחות שיש לו מה' וכך , יוכל לנצח אותו פיזית!

אנו מבינים עכשיו את התנהלות כל הסיפור כשעשיו נארה מאוד ידידותי ואח טוב ויעקב מתחמק מהאחווה הזאת ומעדיף להשפיל את עצמו כדי להשאיר מרחק בניהם ולא להתחבר אליו. כל זאת כמעשה אבות סימן לבנים!

 

 

 

יעקב קבע תחומים(סה)

 

בהלכות שבת יש את הלט מלאכות המוכרות

ויש את עניין איסור יציאה מתום העיר בשבת. מצווה זו היא לא כלולה במלאכות ואפילו איננה איסור מן התורה מפורש!. מי שעובר על יציאה מהתחום לוקה. למרות שעבור איסור זה יש פסוק מפורש, שבו משה מצווה שלא יצא איש ממקומו ביום השבת!!!

השם משמואל מסביר שאיסור המלאכות ועניין התחומים ,פונים לשתי בחינות שונות ומשלימות:

המלאכות פונות ללב

התחומים פונים לשכל:

 

לכל ישראל יש לב אחד לאביהם שבשמים. לכן כל המלאכות האסורות בשבת שוות לכל אחד.

אבל כל אחד בעל שכל ודיעה שונה. לכן, על כל אחד יש "תחום" משלו וקשה לצוות על כולם דין זה!

ועל זה יש "זכור" עבור המוח, השכל, שמימושו הוא על ידי שימרת התחומים. והוא העיקר!!

ו"שמור "בעניין הלב. והוא מתבטא על ידי איסור מלאכות וזה האמצעי כדי להגיע ל"זכור".

זכור נאמר בלוחות הראשונות, האידיאליים. השמור נאמר אחרי החטא , בלוחות השניות, כאמצעי להגיע למטרה, הזכור.

 

יעקב הצליח לעבור את לבן ואת עשיו. הוא הבתברר על ידי החיכוך איתם גם בבחינת הלב וגם בבחינת השכל. והיגיע "שלם" משתי הבחינות אל שכם.

רק אז הוא יכול לקיים את השבת בשלומתה. והעיקר בשבת זה הזכור שבה, וזה מצוות התחומים. לכן המדרש מסיק מהמילה "שלם" שיעקב יכול עכשיו לעסוק בתחומי שבת!

 

 

 

 

להשאיר תגובה

הזינו את פרטיכם בטופס, או לחצו על אחד מהאייקונים כדי להשתמש בחשבון קיים:

הלוגו של WordPress.com

אתה מגיב באמצעות חשבון WordPress.com שלך. לצאת מהמערכת /  לשנות )

תמונת Twitter

אתה מגיב באמצעות חשבון Twitter שלך. לצאת מהמערכת /  לשנות )

תמונת Facebook

אתה מגיב באמצעות חשבון Facebook שלך. לצאת מהמערכת /  לשנות )

מתחבר ל-%s

אתר זו עושה שימוש ב-Akismet כדי לסנן תגובות זבל. פרטים נוספים אודות איך המידע מהתגובה שלך יעובד.