חיי שרה נה

בע"ה כו מרח שוון התשע"ד

מישל בן שושן

 

חיי שרה נה

 

 1. שרה משדרגת את אברהם גם אחרי מותה!

למדנו ששרה היתה זו שעזרה לאברהם להבין לאן האלוהים דורש ממנו ללכת. אברהם הוא בעל החסד ושרה היא אשת הדין . היא אילצה את אברהם לעשות כמה צעדים שהוא לא היה עושה לבד. היא אלצה אותו להביא ילד עם הגר, לגרש את הגר, לגרש את ישמעאל,…מצידו, אברהם היה נשאר במידת החסד שלו ללא התערבות בעלת אופי אלים! שרה, כמו דבר האלוהים, מזיזים את אברהם כל הזמן לכיוונים שאינם נוחים לו ושמאלצים אותו להתקדם!

אני מציע שגם במותה ערה מאלצת את אברהם להתמודד עם בעיות שהוא היה מעדיף לדלג עליהם!!

 • א. קריית ארבע היא חברון

למה התורה מספרת לנו ששרה מתה בקריית ארבע, ולמה לתת למקום שם שני ולמה להזכיר לנו שנמצאים בארץ כנען? מה  בכלל שרה עושה במקום הזה?.

לפי פירוש רש"י, קריית ארבע נקראת על שם

 • א. ארבעת הענקים שגרו בה: אחימן ששי ותלמי ואביהם. ארבע "ענקים" גויים. כל אחד, מן הסתם , מתגלה כ"ענק", כלומר שאדם חשוב ששולט על תחום אחר.
 • ב. או ארבעת הזוגות שהם: אדם וחווה, אברהם ושרה ויעקב ולאה שעתידים(!!) להיקבר שם. הנה כאן רשימה של ארבעה ענקים, מזע התולדות שמעניינים את סיפור התורה. גם הם שלושה "ענקים" ואביהם (אדם הראשון) שאין לו שם מיוחד אלא שם כולל, כמו האבא של ארבעת הענקים שלא יודעים איך הוא נקרא. הוא ענק שהוליד ענקים. כמו אדם הראשון שהוליד תולדות עד שהגענו לשלושת הענקים, שלושת האבות שלנו.
 • ג. את ארבעת הענקים האלה, היהודים או הגויים, יש לחבר! ולכן המקום נקרא "חברון". כלומר, המקום הזה הוא מיוחד מאוד: יש בו את הפיצול לארבע כיוונים שונים וחשובים ויש באותו המקום צורך לחבר ביניהם! מקום שהוא גם קריית ארבע וגם חברון! זו עבודה ענקית. אי אפשר להגיד שכבר זה הצליח כי אם כן המקום היה מאבד את אחד משני השמות שלו. אם התחברו אז אין לקרוא לו ארבע ואם זה לא הצליח או בלתי אפשרי אז זה לא חברון!
 • ד. זה בדיוק הקושי הרב שיש בארץ כנען. ארץ המקולל (כנען על ידי נוח) שזקוק לברכות (של אברהם). מקום שבו יש פירוד וזקוק לחיבור. שרה נמצאת שם!! כי היא יודעת שמשפחת אברהם חייבת להתמודד עם הבעיה הזאת!! זאת מהות תפקיד עם ישראל בארץ כנען!
  • ב. ויבוא אברהם

אברהם לא נמצא שם!! מיתת שרה מאלצת את אברהם לבוא לשם! איפה היה אברהם? הפסוק לא עונה. אם נסתמך על הפסוקים הקודמים, אחרי העקידה אברהם חזר לבאר שבע. מסתמה, הוא בבאר שבע.

מה הוא המקום הזה? זה המקום שבו חתמו הסכם שלום אברהם ואבימלך!(שם נשבעו שניהם) כשאברהם נמצא מול מריבה או קונפליקט, הוא, בעל החסד, מוכן למסור חבל ארץ לשני בלי בעיה. יש בעיה עם לוט? אז נותנים לו חצי מהארץ! (אם הימין ואשמאילה) אבימלך עושה בעיות? מבטיחים לו שלא נטבע את כל חלקתה ארץ שלו עד עולם! אם ימשיך כך, אברהם היה מוסר את כל הארץ לכל מי שיעשה בעיה איתו! שרה מתנגדת לראייה הזו!

שרה מחייבת את אברהם לעזוב את "עיר השלום", באר שבע, ולבוא לקריית ארבע-חברון! ולא רק זה אלא שהוא יצטרך עכשיו לקנות חלקת קבורה מיד אנשי חת שהם לא הכי נחמדים!

 • ג. לספוד לשרה

אברהם בא ומשבח את שרה!! אברהם אכן הבין. הוא בא והוא איננו כועס על שרה שאילצה אותו לבוא. אלא הוא מבין שהיא צודקת! הוא מספיד אותה. הוא משבח אותה ואת דרכה!

 • ד. ויקם אברהם

זה גורם לאברהם לקום, להתחזק, להתבגר! (לא רק להתגבר). עכשיו אברהם מוכן לקרב! הוא לא איש החסד בלבד. הוא הפנים הצורך להתנהג במידת הדין. אברהם היה יכול בקלות למצוא קבר חינם ובלי בעיות  בבאר שבע! אבל הוא הבין שהמסר של שרה היה ברור: יש להילחם עבור ארץ כנען ,עבור המשימות שמציב הקדוש ברוך הוא למשפחה הזאת, על יד שילוב בין מידת החסד ומידת הדין!

אברהם יצהיר אפילו את הדואליות של המידות "גר ותושב אנוכי עמכם"

עכשיו אברהם מוכן למשא ומתן הארוך והמתיש עבור מערת המכפלה.

אברהם עכשיו מוכן לחפש עבור בנו יצחק (מידת הדין) אישה בעלת מידת החסד. כי הוא הבין את היתרון העצום של שילוב בין החסד והידן , בין אברהם(החסד) ושרה (הדין). ולכן הוא יעשה הכל כדי שרבקה (בעלת החסד) תתחתן עם בנו יצחק (דין).

לפני כן, כנראה שאברהם לא היה מסוגל לעשות הצעד הזה של חיפוש אחרי אישה במידה הפוכה עבור בנו. מות שרה אילצה אותו להבין זאת! וזו הסיבה , לדעתי, ששני הנושאים קשורים באותה הסדרה ונמצאים בסדר הזה .

 

 1. למה אסור לקחת אישה מארץ כנען?

כי אברהם יושב בקרב הכנעני! זה מה שאברהם אומר : "לא תיקח אישה מבנות הכנעני אשר אנוכי יושב בקרבו". ה"נאות הדשא" מסביר:

כשצדיק גר בקרב עם זר, או שהוא מגייר את העם הזר או שהוא לא יכול לגייר אותם ואז הוא "לוקח מהם כל מה שהוא זקוק עבור עצמו מהם" כלומר, בכל עם יש דברים טובים ורעים, ישראל זקוק להכניס בתו תרבותו, חלקים שונים מכל האומות האחרות( כך הוא יהיה מסוגל לעשות עבודה של איחוד המידות של כל אומות העולם). אבל יש תנאי חשוב: מהרגע שצדיק כבר לקח את כל מה שצריך מהעם שהוא נמצא בו, אסור להמשיך לקחת מהעם הזה שום דבר יותר כי זה רק יזיק לו! כאילו אומרים למישהו : תוכל את זה , זה טוב לך, אבל אל תוכל יותר, זה יזיק לך!

אם כן, אברהם נמצא בקרב הכנעני. הוא לקחמהם את כל המידות הטובות שישראל זקוק להם. אסור להוסיף ולקחת מהם כי זה רק יזיק!! ולכן אסור לקחת מהכנעני נשים לבני אברהם כדי לבנות את הזהות הישראלית!

 

 1. למה יצחק לא הולך בעצמו לקחת לו אישה בארם?

הנאות דשא נותן שני טעמים לכך:

 • א. יצחק עלול להיפגע מהמגע עם לבן. יצחק הוא בעל מידת הדין ויהיה לו קשה מאוד לקחת "רק" את הטוב שמעורב ברע. זה יפגע מאוד במידתו שלו.
 • ב. ההסבר השני עוד יותר מעניין:

רש"י אומר שאברהם דאג ליעקב: "רק את בני לא תשיב שמה"= "בני אבל לא בין בני". כלומר, אברהם דואג שיישארו בנות אצל משפחת ארם עבור יעקב. אילו יצחק היה הולך לשם בעצמו, יצחק היה "לוקח את הכל" מארם ולא היה נשאר שום דבר טוב עבור יעקב! יצחק היה יכול לעשות לארם את מה שאברהם עשה לכנען: הוא היה מכלה את כל מקור הטוב שהיה במשפחת ארם!

למה אברהם דואג ליעקב? כי הוא יודע שחייבים להיות שלוש אבות. כדי ליצור "פלורליזם", איחוד מידות , אסור להסתפק בשתי מידות חסד ודין בלבד. האיחוד בין שתי מידות איננו מספיק. חייבת להיות מידה שלישית, מידת הרחמים, התפארת של יעקב. עם שתי נקודות בונים קו ישר אבל עם שלוש נקודות בונים שטח! ועם נקודה רביעית (יהודה או יוסף)בונים מרחב!

כתוב בתהילים :" יעקב אשר פדה את אברהם" כלומר יעקב הציל את אברהם מכבשן האש. בלי יעקב, ה' לא היה מציל את אברהם! כי יעקב הוא המטרה הסופית של המהלך ולא יצחק!!

אם כן: יצחק לא הולך לארם כדי לא לרוקן את המאגר של נשות ארם ולאפשר ליעקב ללכת לשם ולמצוא שם את רחל ולאה! אחרי כן, ייחתם הסכם של הפרדה מלאה בין משפחת יעקב למשפחת לבן ואסור יהיה להישאר שם דקה נוספת כי זה מסוכן!

 1. למה יצחק לא שולח את אליעזר?

אליעזר הוא שליח נאמן לאדונו אברהם.הוא ידע למצוא אישה בעלת חסד! אם יצחק שולח אותו, הוא  לא יברר אישה בעלת חסד אלא אישה בעלת מידת הדין. דרך אגב, אליעזר יעבור שינוי במשך המשימה שלו: בהתחלה, הוא יגדיר את עצמו כ"עבד אברהם" ובסוף, הוא מגדיר את עצמו כ"עבד יצחק"!!

הנאות דשא אומר שיש אנשים שהולכים לזיווג שלהם :הם אלה שצריכים לעשות את המאמץ ללכת לקראת הזיווג שלהם, (למשל יעקב הלך לחפש את רחל) ויש שזיווגו בא אצלו (וזה יצחק שרבקה באה לבד!)

 

 1. קבר-רבקה

לפי חברי יואל עמיאל, יש שלוש עשרה פעמים המילה "קבר" בסדרה שלנו. ויש גם כן שלוש עשרה פעמים המילה "רבקה". שני המילים קובות למדי!

האם רבקה באה בעבות הקבורה של שרה?!

 

 1. רבקה-יצחק

יצחק נולד במשפחה בעלת חסד גמור והוא , בכל זאת, ייסד את מידת הדין

רבקה נולדה במשפחה של קליפת הדין.משפחה של רמאים ובכל זאת, בעלת חסד!

שניהם באו מרקע הפוך מהמידה שלהם!

להשאיר תגובה

הזינו את פרטיכם בטופס, או לחצו על אחד מהאייקונים כדי להשתמש בחשבון קיים:

הלוגו של WordPress.com

אתה מגיב באמצעות חשבון WordPress.com שלך. לצאת מהמערכת /  לשנות )

תמונת Twitter

אתה מגיב באמצעות חשבון Twitter שלך. לצאת מהמערכת /  לשנות )

תמונת Facebook

אתה מגיב באמצעות חשבון Facebook שלך. לצאת מהמערכת /  לשנות )

מתחבר ל-%s

אתר זו עושה שימוש ב-Akismet כדי לסנן תגובות זבל. פרטים נוספים אודות איך המידע מהתגובה שלך יעובד.