מקצ מי

בע"ה א טבת התשע"ג

מישל בן שושן

 

מקץ מי

 

למה יוסף נשאר שנתיים נוספות בכלא?

יוסף נשאר בסה"כ 12 שנים בכלא המצרי. המדרשים טוענים שהוא היה אמור להישאר "רק" 10 שנים, אבל, בגלל האמון המופרז ביכולת שר המשקים להוציא אותו משם, נענש ונשאר עוד שנתיים.

המי השילוח נותן פירוש אחר:

10 שנים בכלא באו כדי לברר אצלו את החטא שעשה כלפי 10 אחיו. הוא הביא דיבתם רעה אל אביהם. אצל יוסף, החטא הקטן ביותר דורש בירורים וייסורים וכפרה! (ראה הקובץ "וישב").

ועוד שנתיים עבור הבירור על זה שהכניס את עצמו לחטא עצמו!! שנתיים כדי לכפר על עצמו ועל בנימין אחיו!

אדם שחוטא, הוא לא רק צריך לשלם עבור החטא עצמו אלא הוא צריך לשלם על זה שהכניס את עצמו ואת המערכת המשפטית, את האלוהים עצמו לתוך מערכת של דין וצער! כשהאדם עובר ייסורים, ה' בעצמו עובר אותם גם כן ! נכון שהייסורים באים כדי לעזור לאדם לתקן את הסיבות שבגללם הוא חטא אבל זה "כואב" גם לבורא שהיה מעדיף שהאדם לא ייכנס לתוך הסבך הזה!!

(זה מזכיר לי את הבעיה של  תאונת דרכים: יש את כל הנזקים הגופניים והכספיים . אבל, בנוסף, אחרי שמתקנים את הנזקים , אנו לא יוצאים נקיים מהסיפור! זה שמשל שלא אשם בתאונה לא ישלם כלום ויקבל הכסף והתיקונים המגיעים לו אבל הוא היה. מעדיף שלא להיכנס לתוך הסיפור הזה בכלל! גם העובדה שנכנסים לתוך הסיפור יש לברר ולתקן באיזה שהוא אופן. אפילו אם אף אחד איננו דורש זאת פורמאלית,יש בירור מסויים לעשות על עצם המאורע) כמו כן, ההלכה איננה דורשת מהאדם לכפר על משהוא מעבר לנזקי חטא עצמו. אבל, האמת העליונה דורשת מהאדם בירור כזה.

כאן, מדובר ביוסף,ומידת הדין דורשת ממנו הרבה יותר ממה שהיא יכולה  לדרוש מאדם רגיל. הוא "צדיק" הוא הולך תמיד לפי מידת הדין. אז יש ללמד דרכו את העניין הזה: יש לכפר על עצם הכניסה לתוך מערכת החטא והכפרה!

לעניות דעתי, הפירוש הזה של המ"י, מאפשר להבין את מספר השבטים במימד חדש: היינו יכולים למצוא כל צידוק והסברים אם השבטים היו רק עשרה. זה מספר עגול, המסמל את הכלליות. האות יוד מסמלת גם את האחדות. הנקודה המאחדת….

אם כן, למה 12?

נראה לי שהמספר 10 הוא סמל הריבוי. עם ישראל מייצג את ריבוי הדעות בעולם.

אבל, עצם החלוקה של האחד ועשרה, אפילו אם זה לטובת פרסום האחדות, היא בעצמה (החלוקה) דורשת בירור!! ולכן שני השבטים הנוספים באים כדי לכלול גם את הריבוי! כלומר, לברר את עצם העשר!

כך ששני השבטים יוסף ובנימין (שמרומזים בשנתיים הנוספות בכלא) תפקידם לטפל באחדות עשרת השבטים האחרות! הם אחראים על אחדות וריבוי עשרת השבטים!

 

מה פירוש "ויריצוהו מן הבור"?

לכאורה, מדובר על פרעה שמצווה שיוציאו את יוסף מהכלא. אבל למה להשתמש בפועל "ויריצוהו"? זה מזכיר את השורש "להתרצות"! כלומר, יוסף יצא מהכלא רק אחרי שהוא הבין וקיבל עליו בשמחה את  כל מה שקרה לו בשתים עשרה השנים שעברו. וזה נעשה בזכות השנתיים הנוספות שבאו כדי שיברר את עצם הצורך בבירורים וייסורים! עד שיוסף לא קיבל על עצמו את הייסורים בשמחה, עד שהוא לא התרצה, הוא לא היה יכול לצאת! וזה מסביר שוב את ההישארות שנתיים נוספות בכלא.

 

מה הוא  "פתרון" חלום?

דברי המי השילוח מדברים בעד עצמן:

"כל ענייני עולם הזה הם כחלום הצריך פתרון וכמו שיפתור לו האדם , כן יקום אצלו"!!

מתן "פתרון" לחלום או לחיים הוא מתן משמעות ותוכן .

למה אדם שחולם יהיה זקוק ל"פתרון"?? כנראה שהוא הרגיש שהחלום יצר אצלו "בעיה"! והוא זקוק לפתרון הבעיה! רוב הזמן, אין האדם זוכר את חלומותיו ואם הוא זוכר אותם, נדיר שהוא ידרוש  בכל מחיר, "למצוא לו פתרון"! אבל בפרשיות שלנו, נראה שכל חלום דורש פתרון. כלומר, משמעות.

החיים משולים לחלום: יש להם התחלה וסוף ואפשר להרגיש שהחיים של הבן אדם לא השפיעו ולא הורידו ולא העלו שום דבר!! אפילו במשך החיים עצמן, אפשר להשוות את המציאות לחלום ! נכון שהחלום איננו במציאות אבל יש מציאות מסויימת לחלום. יש בחלום סיפור, רגשות, השתתפות במה שקורה. נכון שאחרי שמתעוררים, אפשר להתעלם לגמרי מה"מציאות" שהיתה כי היא לא משותפת לשאר בני האדם וניתן לחיות כאילו לא קרה כלום. וכן חייו של האדם. אמנם הוא חי מציאות משותפת עם שאר בני אדם, אבל אחרי המוות, הכל עובר ואפשר לרוב לאחרים להמשיך לחיות כאילו האדם לא היה בכלל!

ובכל זאת! ניתן לצאת מהייאוש הזה ולתת משמעות לחיים. כמו שאפשר לתת משמעות לחלום!

"וכפי הפתרון שנותן לו האדם, כך יקום"! כלומר, משמעות החיים נתונה ביבי האדם עצמו! הוא בעצם מעצב את החיים שלו או לפחות את משמעותם!

גם החלום הוא לא דבר אובייקטיבי! אין אף אחד שיכול לוודא שהאדם חלם את החלום המסויים הזה. החלום הוא בסך הכל מתרחש במוחו של האדם. רק אחרי שהאדם שהתעורר חושב על החלום, מספר אותו, הוא מתחיל  לתת לחלום צורה ייחודית. והוא יכול להמשיך הלאה ולתת לחלום "פתרון". כמו שהאדם עיצב במוחו את הסיפור של החלום , כמו שהוא מספר אותו, כך הוא יכול לתת לו פתרון. והפתרון הזה יהיה הפתרון של החלום!! כלומר, בידי האדם לעצב את הפתרון וזה מה שיהיה ! אין "פתרון" אולטימטיבי, אמיתי. הפתרון תלוי בנותן הפתרון!! משמעות החיים ניתנת על ידי האדם עצמו שחי אותן!!

פרעה מחפש "הפתרון" לחלומותיו. יוסף נותן לו את הפתרון שלו!

הפתרון של יוסף מתאים להשקפת החיים של יוסף! הוא לא מקבל שיהיו 7 שנות רעב. יוסף יגרום לצמצום "שבע שני הרעב" בסוף, יהיו רק שני שנות רעב וגם אותן יוסף ידאג שלא יהיה רעב בהן!! כלומר, יוסףנתן את הפתרון שלו לחלום פרעה! וזה מה שמצא חן בעיני פרעה!

יותר מאשר פתרונו לחלומות פרעה , יוסף נתן כאן את פתרון חלומות יוסף! על ידי מה שאומר יוסף על פתרון חלום פרעה, יוסף מגשים בעצם את חלומותיו להיות מלך העולם כשכולם באים להשתחוות לו כדי לקבל ממנו אוכל!

 

לדעת המי השילוח, כל מי שאיננו מנסה למצוא את הפתרון של חייו, הוא לא מוצא את החיים האמיתיים, הוא חי כבהמה. ובתור אדם, לחיות כבהמה, זה פחות שווה מאשר לבהמה לחיות את חייה כי היא איננה צריכה למצוא לעצמה משמעות לחייה!

 

מה פירוש השם "שדי"?

יעקב מברך את בניו על ידי שם שדי:" ואל שדי יתן לכם רחמים".

הפירוש של שם זה הוא "מי שאמר לעולמו די, יאמר די לצרותכם"

המי השילוח מפרש: כשה' ברא את עולמו, הוא פיתח אותו מספיק כדי שהעולם יוכל  להכיר בבורא. בשלב מסויים, ראה הבורא שיש מספיק דברים בעולם  כדי לאפשר לאדם להכיר את הבורא . לא יותר מדי ולא פחות מדי. כדי שהחיפוש של האדם יהיה בעל משמעות. לא לתת לו יותר מדי נתונים כדי לתת לו לעבוד ולא למנוע ממנו נתונים, כדי שהדרך להשגת הבורא תישאר פתוחה.

אותו המנגנון קיים בייסורים שהבורא שולח לאדם כדי לגלות לו דברים מסוימים. אין מטרת הייסורים להעניש או להכות את האדם סתם כדי- להכאיב לו. אלא כדי להשיג תועלת מוגדרת! לכן, יעקב מתפלל לה' שלא ישלח לו ולבניו יותר מדי ייסורים כמו שהוא עשה בבריאת העולם: מי שאמר לעולמו די ולא הכניס בעולם יותר מדי נתונים  להשגת הבורא, כך, ידע לצמצם את "הנתונים" (הייסורים) שהוא שולח לצדיקים כדי שיגיעו לבירורים הנדרשים!

להשאיר תגובה

הזינו את פרטיכם בטופס, או לחצו על אחד מהאייקונים כדי להשתמש בחשבון קיים:

הלוגו של WordPress.com

אתה מגיב באמצעות חשבון WordPress.com שלך. לצאת מהמערכת /  לשנות )

תמונת Twitter

אתה מגיב באמצעות חשבון Twitter שלך. לצאת מהמערכת /  לשנות )

תמונת Facebook

אתה מגיב באמצעות חשבון Facebook שלך. לצאת מהמערכת /  לשנות )

מתחבר ל-%s

אתר זו עושה שימוש ב-Akismet כדי לסנן תגובות זבל. פרטים נוספים אודות איך המידע מהתגובה שלך יעובד.