וארא מי

בע"ה כה טבת התשע"ג

מישל בן שושן

 

וארא מי

 

וידבר אלוהים..ויאמר אני ה'.

אחרי שאלת משה בפרשה הקודמת "למה הרעות לעם הזה?" ה' עונה לו בסגנון קשה (וידבר- אלוהים) אבל מיד הוא ממשיך בסגנון מפויס(ויאמר-ה'). המטרה היא לא להשפיל את תשה או לגעור בו אלא להראות לו שהעולם הוא "לא פיקניק"! יד מידת הדין. יש קשיים. ואפילו מהלכים חיוביים כמו יציאת מצרים חייבים לעבור דרך ייסורים. את זאת, הוא לא "אומר" הוא לא "מסביר" למשה. לא כתוב "אני אלוהים". לא כתוב מה תוכן הדיבור. אלא הוא מעביר למשה על ידי חוויה קשה, זעזוע מסויים שמכניס משה , לרגע, בהרגשת מידן הדין.רק החוויה יכולה לזעזע את משה ולא ההסבר המלומד ביותר! וזה בדיוק מטרת מידת הדין. הייסורים באים כדי ללמד דברים שהגיון והשכנוע האינטלקטואלי אינם יכולים להשיג! מיד אחר כך, ה' אומר לו שהזעזוע הזה איננו בא מתוך רצון להעניש או להזיק אלא למטרה טובה. אכן הגאולה חייבת לעבור דרך שלבים קשים!

 

קושיית משה

מה שמשה לא מבין זה: אם יש לעבור ממצב א' (שעבוד) למצב ב' (גאולה), למה ה' לא עושה זאת מיד. מה פשר כל התהליך הארוך והמייגע הזה?

ה' משיב לו שהיציאה ממצרים אינה פירושה יציאה פיזית בלבד. יתור קשה להוציא את מצרים מלב היהודים מאשר היהודים ממצרים! ה' אומר לא ללכת לבני ישראל כדי שיתחיל להבין שהם לא מוכנים לצאת! הוא מבקש ממנו ללכת לפרעה כדי שהוא יבין שפרעה לא מוכן לתת להם ללכת. הוא מבקש לו ללכת אל הזקנים כדי שיבין שגם הם לא כל כך בשלים ליציאה! וזה, אחרי שה' יחנך את משה עצמו (בפרשה הקודמת בעיקר) לתפקיד הקשה שלו!

 

 

שאלות (לעד):

 • מה מטרת המשא ומתן הארוך בין משה ה' ופרעה??(הקשיית לב פרעה מטרתה היא להאריך התהליך)
 • למה בכלל פרעה לא רוצה לשלח את ישראל? אם הם באמת מהווים איום אסטרטגי אמיתי למצרים (כי תקראנה מלחמה ונלחם בנו..) למה לא לגרש אותם? הרי רוב ההיסטוריה של עם ישראל מול שליטים אנטישמיים ,מלאת יותר גירושים מאשר איסורי יציאה!!
 • למה בני ישראל חייבים להישאר במצרים במשך המכות?
 • מה היא המטרה האמיתית של מכות מצרים? האם זה להחזיר את מצרים בתשובה? אם כן זה היה כישלון! כי לא ראינו שום שינוי משמעותי בהתנהגות המצרים ביחס ליהודים, לארץ ישראל או ליהדות בכלל בהמשך!
 1. התשובה הקלאסית היא כמובן שה' רצה "לשית אותותיו בקרב הגויים". או כמו שהוא הבטיח לאברהם "דן אנוכי" כלומר, עונש לאלה שהריעו לעם ישראל למען יראו וייראו שאין להציק לעם ישראל בלי לקבל עונש.
 2. אבל, לאור ההיסטוריה היהודית ולאור ההתנהגות של היהודים בשעות היציאה מהגלות (כמו בשיבת ציון ומיעוט העלHיה למדינת ישראל בתקופה שלנו), נראה לי שהלימוד העיקרי הוא שה' מלמד שקשה מאוד להוציא את המצריות מהיהודים!

כדי לשכנע את עם ישראל  לעזוב את הארץ שהם גרים בה כל כך שנים, ה' מטפל בכמה מישורים:

 1. יש להסביר להם ש"לא כדאי" יותר לגור במצרים.המכות הרסו את כלכלת מצרים. מצרים היא כבר לא הארץ העשירה והבטוחה שהכירו עד כה.
 2. יש להסביר להם שיש מגבלות לתרבות המצרית: מצרים מבוססת על התרבות של היעילות, הכל צריך לתקתק. ההרגל, השגרה, מבוססים על המדע וההצלחה. אם החרטומים לא הצליחו להסביר לפרעה שחלומותיו מבשרות שנות רעב, זה בגלל שהם לא יכולים לדעת מצב שבו הנילוס לא ייתן את כמות האוכל הרגילה. הם לא יכולים לקחת בחשבון מצב של רעב! יוסף כן. מצרים שקורסת תחת האסונות, מסבירה ליהודים שאין מענה לתרבות המצרית למצבים לא צפויים שיוצאים מכלל שליטת המדע והטכנולוגיה. במילים אחרות, המכות באות כדי שהיהודים יפסיקו להאמין בתרבות המצרית!
 3. היהודים צריכים להרגיש ש"מגרשים אותם" כדי להיות בטוחים שהם צריכים לצאת!! השכנוע של פרעה הוא בעצם השכנוע של היהודים שהמצריות לא רוצה יותר בהם! כמו שעובר יוצא מרחם אימו זקוק לגירוש מאת אימו! על ידי המאמץ והדחיפות של האם כדי להוציא אותו בכוח מבטנה!!
 4. יש להסביר ליהודים מה משמעות האמונה באל אחד שברא את העולם ומשגיח עליו בכל רגע ובכל תחומי הטבע והחיים.

 

יהודי ארצות הברית

אם אני מנסה לדמיין את שלני יציאת יהודי ארצות הברית מארצם ועליה למדינת ישראל, אני מבין שחייבים לקרואת שלבים דומים מאוד לאלה שחוו היהודים במצרים:

 • הם יצטרכו להפסיק להאמין בתרבות של ארצות הברית כתרבות העליונה
 • הם יצטרכו לחשוב שכבר לא כדאי להם להמשיך לחיות שם.
 • הם יצטרכו לקבל החלטה קשה :האם להמשיך להיות אמריקאי או לעלות לישראל. כי לא יהיה אפשר להמשיך לתפוס בשני קצוות החבל ולהיות גם אמריקאי וגם תומך ישראל! הדם על המשקוף שיפריד בין החיים ביציאה או במוות (כיהודים) בתוך הגלות, יבוא לידי ביטוי על ידי החלטה ברורה ומהירה :לעלות או לא לארץ ישראל! זו החלטה שיכולה להתקבל אך ורק על ידי כל יהודי ויהודי. מלאך המוות שהרג את הבכורות, היה זקוק לדם על המשקוף כדי להרוג או לא את אנשי הבית! כלומר, אי אפשר לתלות את ההחלטה בידי המלאך, בידי ה'! כל יהודי היה צריך להחליט בעצמו: לצאת או לא! וזה דרש מהם מעשה בפועל! ולא היה להם הרבה זמן להחליט. היה להם ,DEAD LINE ברור!

 

לכן, ברור עבורי שכל התהליך של היציאה , מטרתו אך ורק להבשיל את עם ישראל ליציאה מהגלות.

 

45 מנהיגי העם

בסדרה שלנו, התורה מונה ארבעים וחמישה בני ראובן שמעון ולוי. עד שהיא מגיעה ללידת פHנחס. מה מטרת רשימה זו?

לדעת הרמ"י, המטרה ברורה: לא רק עם ישראל זקוק לבירורים קשים כדי להיות ראוי ולהסכים לצאת ממצרים. לא רק משה ואהרון בעצמם זקוקים לבירורים ולחינוך מיוחד עבור היציאה. גם כל מנהיגי העם, (בכל דור ודור!) זקוקים, אולי יותר מכולם ,להרבה יראה , ענווה ומוכנות להשתנות בנסיבות של גאולה!! כי כאן ברור שעיקר הבעיה היא שדורשים מעם ישראל "להחליף דיסקט"! להפסיק לחשוב כמו שחשבו עד כה! והמנהיגים, בדרך כלל, הם לא אלה שמוכנים לשנות צורת מחשבה בקלות! לכן, הבירור של המנהיגים הוא הכרחי עוד יותר!!

למה 45? כי זה מסמל את השאלה "מה?"! מהפסוק "ועתה ישראל, מה ה' דורש ממך..כי אם ליראה.." כלומר, שכוח המנהיגות של העם יוכל  לקבל על עצמו הרבה יראה ויוכל להציב את עצמו בפני שאלת ה"מה". ולא להיות מקובע מקונספציה הישנה!!

למה מגיעים ללידת פינחס? כי היינו חושבים שפינחס הוא המנהיג המושלם! הוא זה שהציל את העם מהכחדה. הוא יקבל את ברית שלום מה' עצמו! אבל יש לזכור שגם הוא לא מושלם. את המילה "שלום" שנתונה לו , כתובה בספר התורה עם "ו" קטועה! כדי להגיד שגם פינחס זקוק להרבה יראה והשלמה!!

 

אהרון מתחתן עם אלישבע

למה מספרים לנו שאהרון "לקח לו ..את אלישבע..אחות נחשון.." ולמה מספרים לנו שבנו, אלעזר "לקח לו מבנות פוטיאל ..ותיתן לו את פינחס".?

אהרון הוא איש צדיק שהולך לפי מה שמקובל. לפי ההלכה. לפי התורה.

שבט יהודה מאופיין במידה הפוכה: כוח היוזמה, ההליכה מחוץ למקובל. לקיחת סיכון ואחריות. כמו נחשון שקפץ למים!. אישה כזו, משבט יהודה ואחות נחשון, יכולה לתת לאהרון את הפן החסר לו!

אלעזר (שנולד מהזוג הזה) היה מסוגל ליזום מהלך מפתיע: לשאת אישה "לא מקובלת" כי היא ביתו של גוי שהיה מפטם עגלות לעבודה זרה! אלעזר היה מסוגל לקחת סיכון(וייקח לו- ביוזמתו ובאחריותו בלבד) וללכת נגד המקובל בעם (כולם התחילו ללעוג על פינחס בגלל הייחוס של אימה שלו). אבל הזיווג הזה של אלעזר היה מצוין ומתאים לרצון ה'! בזכות התעוזה והבחירה הנועזת של אלעזר, נולד פינחס שידע לקחת סיכונים ולהציל את עם ישראל! כתוב "ותלד לו את פינחס" כלומר, האישה הזאת בת פוטיאל, היא זו שנתנה לו את פינחס! בזכותה נולד!

הרמ"י מלמד אותנו חידוש עצום:

"אור זרוע לצדיק ולישרי לב שמחה":

הצדיק= מי שהולך לפי התורה ומה שמקובל.ה' נותן לו אור.

ישרי לב= אלה שיוזמים ומוכנים לעשות דברים שנראים מנוגדים לתורה, אבל הם מנסים לכוון לרצון ה'!! לאלה, ה' נותן הרבה יותר, הוא נותן להם שמחה!! הם "נשגבים" על הראשונים! הם מסכנים את עצמם בחיפוש אחר רצון ה' ולא הולכים על בטוח בפרשנות המקובלת והישנה של התורה! אכן התורה משקפת את רצון ה'. אבל מדובר על התורה שבעל פה שחיה ומשתנה בכל זמן ולפי הדורות והנסיבות! ומי שמעז ללכת לפי רצון ה' ולא לפימה שמקובל עד כה, זוכה ל"מגדל עוז" כי הוא פועל ב"שם ה'" והוא "ירוץ כצדיק וכנשגב" הוא כולל את מדרגת הצדיק והוא נשגב ממנו. "מגדל עוז שם ה' בו ירוץ צדיק ונשגב"

אהרון היה צדיק. אבל המהלך של חתונתו עם אלישבע הולידה את אליעזר שהיה יותר "ישר לב" מאביו אהרון, הוא "נשגב"!. והמהלך הנועז של אליעזר שלקח בת פוטיאל, הוליד את פינחס שהציל את עם ישראל וקיבל את ברית השלום!!

 

ייתכן שכאן נמצא הסבר לקושייה הידועה על הפסוקים שכנראה מיותרים:"הם המדברים אל פרעה.."" הוא משה ואהרון אשר אמר להם…"

כלומר, אחרי שהם עברו את השינויים האלה (החתונה עם אלישבע…) רק אז הם יכולים להוציא את ישראל ממצרים. רק אז ה' היה יכול לדבר איתם. רק אז הם יכלו לדבר אל פרעה!

 

יהיה מעניין לבדוק את הייחוס של משה , כמו שעשה הרמ"י עם יחוסו של אהרון:

"וייקח עמרם את יוכבד דודתו..ותלד לו את אהרון ואת משה.."

למה עמרם לקח את דודתו דווקא. ואם זה רק מקרה, אז למה שהתורה תספר לנו על זה? יש בטח משמעות לעובדה שיוכבד היא דודתו של עמרם!

אם רוצים שאלעזר יהיה דומה לדודו נחשון, ייתכן שעמרם רוצה להביא ילדים עוד יותר קרובים אל המקור שהוא לוי בעצמו! הרה יוכבד נקראת "בת לוי" בהתחלת ספר שמות. לוי הוא שילוב בין התוקפנות הקנאית לעבודת ה'!

 

גם משה התחתן עם "בת פוטיאל" היא ציפורה!

כאילו יש מהלכים במשפחה הזאת לשלב בין צדקות לבין תעוזה ויושרת לב!

להשאיר תגובה

הזינו את פרטיכם בטופס, או לחצו על אחד מהאייקונים כדי להשתמש בחשבון קיים:

הלוגו של WordPress.com

אתה מגיב באמצעות חשבון WordPress.com שלך. לצאת מהמערכת /  לשנות )

תמונת Twitter

אתה מגיב באמצעות חשבון Twitter שלך. לצאת מהמערכת /  לשנות )

תמונת Facebook

אתה מגיב באמצעות חשבון Facebook שלך. לצאת מהמערכת /  לשנות )

מתחבר ל-%s

אתר זו עושה שימוש ב-Akismet כדי לסנן תגובות זבל. פרטים נוספים אודות איך המידע מהתגובה שלך יעובד.