שמות מי

בע"ה כג טבת התשע"ג

מישל בן שושן

 

שמות מי

 

  • ויאנחו בני ישראל מן העבודה ותעל שוועתם אל האלוהים..

זו התחלת הישועה: כשהאדם מתחיל להרגיש שיש לו בעיה והוא מתחיל להתפלל כדי לפתור אותה, זה כבר התחלת הפתרון.כי עיקר השעבוד היה בזה שישראל לא הרגיש שהם נמצאים בשעבוד! (חלק ב)

 

  • שתי השאלות של משה במעמד הסנה:
  1. "מי אנוכי כי אלך אל פרעה"

כלומר איזה תכונות יש בי כדי שתבחר בי?

לשאלה הזו ה' עונה לו:"כי אהיה עמך" כלומר שמתי לב שאתה "מכור" לגמרי לשליחות שלך, ללא נגיעות אישיות. אתה מוכן להילחם עד הסוף עבור האידיאות שלך ! אתה מוכן להיפרד מכל ההנאות , הנגיעות והתאוות שלך כדי לשרת את העניין שעבורו אתה נלחם. השם "משה- כי מן המים משתיהו" פירושו שהוא משוי מן המים. המים הם סמל לתאוות האישיות. והוא יכול להתנתק מכל תאוותיו למען דבקותו ברצון ה'. וזה פירוש שה' "עמו". "כי אהיה עמך" . מה שחשוב לך הוא אך ורק מילוי השימה. (משה היה מוכן לאבד את מעמדו כנסיך מצרים כדי להציל יהודי מיד גוי. הוא יהיה מוכן להיפרד מאשתו כדי למלא את משימתו המיוחדת..)

  1. "וכי אוציא את בני ישראל"

השאלה השנייה היא על תועלת היציאה. האם היא רק יציאה משעבוד והצלה מצרה או שמה יש בה מתרה יותר גבוה. האם היציאה "היא רק בעולם הזה או גם לקראת עולם הבא" כלומר האם אתה מתכוון להוביל את העם למשהו יותר רוחני מאשר רק יציאה משעבוד פיזי? והתשובה של ה' ברורה: כן, יש לי מטרה גבוה יותר :"בהוציאך את העם.. תעבדון את האלוהים על ההר הזה". כלומר היציאה היא רק שלב ראשון בתוך תכנית רחבה יותר, רוחנית ונשגבה יותר.

 

  • שלושת האותות

ה' נותן למשה שלושה אותות(המטה לנחש- היד מצורעת והמים לדם). למה?  כי משה שאל שאלה עקרונית:

אם אתה רוצה להוציא את ישראל ממצרים, להביאם מנקודה א' לנקודה ב', למה להאריך את הזמן ולסבך את העניינים? תעשה זאת באופן מהר! מה משמעות ה"תהליך" הארוך והמייגע של היציאה בשלבים. למה כל הדיבורים, השכנועים,המכות…?? הרה אתה ה' שולט על הכל! ה' עונה לו שהוא יותר מעוניין בתהליך מאשר בתוצאה!!  התהליך ידרוש מהעם , מפרעה, ממנהיגי העם (כולל מרים ואהרון) וממשה עצמו, להפנים מהלכים חשובים מאוד. העבודה הפנימית של האדם חשובה יותר מהתוצאה!! אין היציאה לבדה יכולה להוות פתרון ל"גאולה". אנו יוצרים עם שתפקידו מורכב בהיסטוריה. היציאה ממצרים היא תהליך שילווה את כל משך ההיסטוריה!  במשך שהות העם במדבר, יתפתחו סיפורים שיעמיקו את ה"תהליך" החינוכי הזה:

  1. המטה הופך לנחש ושוב למטה: התהליך הזה הוא מופנה כלפי העם עצמו. ה' מודיע למשה שיש בתוך העם רצונות, יצרים.(נחש) שהם לא נראים בהתחלה (נראה מטה) אבל שהם יכולים להתפרץ . ואת היצרים האלה חייב האדם לדעת להתמודד נגדם ולהביא אותם לשרת את הטוב! (לקיחת הנחש בזנבו וחזרתו למטה). המטה הוא האדם. הנחש הוא היצר שבו . הסיפור של התלונות של העם במדבר והנחשים השרפים שיבואו לנשוך אותם יהווה פיתוח של העניין הזה. זה יבוא על תיקונו כי משה יעשה נחש נחושת שירפא הנשוכים. יש תיקון לבעיה הזאת בתורה עצמה. הנחש יהפוך שוב למטה.
  2. היד המצורעת: זה מופנה יותר כלפי מרים ואהרון, המנהיגים. האדם יכול להיות בעצמו המקלקל. על ידי הלשון הרע, חוסר האמונה בשני, החשדנות , חוסר הפרגון, יכולים לקלקל את האדם עצמו! העניין הזה יבוא לידי ביטוי המוני על ידי צרעתה של מרים. עניין זה יוכל גם הוא לבוא לידי תיקון. מרים תחזור לחיק העם אחרי דיני טהרת הצרעת. ידו של משה תתרפא.
  3. המים לדם: עניין זה כנראה מופנה אל משה עצמו. זה יבוא לידי ביטוי בסיפור הכאת הסלע במי מריבה. יש לשים לב שהבעיה הזאת לא נפטרה בתורה! משה לא ייכנס לארץ! ואכן, הדם לא חוזר להיות מים כמו שאר האותות שמתקנים עצמם בו במקום!

 

  • משה ואהרון

בסוף סיפור הסנה, ה' דורש ממשה ללכת לפגוש את אהרון. צורת המפגש מלמדת שכל סיפור הסנה , מטרתו היתה לחנך את משה ! להכין אותו לתפקיד . בירור העניינים מאוד חשוב. לא רק עבור משה עצמו אלא עבור הקורא!

משה ואהרון הם שני אחים. וכמו כל האחים בתנ"ך הם שונים מאוד ומשלימים אחד את השני! וכל מה שמחכים לו מהתחלת ספר בראשית הוא : האם שני אחים, השונים אחד מהשני, יוכלו לשלב את תוכנותיהם ולעבוד ביחד? קין הרג את הבל. ישמעאל גורש. עשיו נדחה. יוסף נמכר. וסוף סוף, משה ואהרון משלבים ידיים!! בנקודה הזאת, הגאולה יכולה להתחיל!! כי כל הצלחת סיפור עם ישראל יהיה תלוי ביכולתם לאחד כוחות בין האחים!!

ועכשיו נעבור לפרטי הפירוש עצמו:

"וילך ויפגשהו בהר האלוהים וישק לו"

מתארים את המפגש בצורה פרטנית וכנראה מיותרת! הרמ,י מפרש את המדרש (רבה ח-ה) שמסביר זאת:

"חסד ואמת נפגשו צדק ושלום נשקו"

משה הוא בעל הצדק והאמת. משה מחפש את האמת ומסרב לעשות פשרות. הוא הולך עד הסוף כדי למצוא וליישם את האמת.(למשל, הוא  הרג את המצרי המכה וקורא למכה היהודי "רשע"!). והוא נבחר בזכות התכונה הזאת (ראה לעיל).

אהרון לעומתו, הוא בעל מידות השלום והחסד. הוא דורש שלום, מחפש כל דרך להשכין שלום בין אנשים ועושה חסד עם האחר. הוא גם נבחר בזכות המידות הטובות האלה.

אבל שניהם , אם כן,הם בעלי מידות הפוכות! וכל אחד זקוק להשלמה על ידי מידות חברו!

משה לבדו לא יוכל להביא לגאולה! ואהרון גם כן ! הרצון לשלום ואהבה כלפי האחר לא יכול להביא לבדו לגאולה כי יהיה צורך בפעולות אלימות והכרעות כואבות. הצדק והאמת לא יוכלו להתאים להנהגת בני  האדם!

המדרש תנחומא מספר:

בבריאת העולם, ה' שאל את החסד האם לברוא את העולם. החסד הסכים כי העולם מלא חסדים

הוא שאל את האמת והוא סירב כי העולם מלא שקרים

הוא שאל את הצדק והא הסכים כי העולם מלא צדקות

הוא שאל את השלום והוא סירב כי העולם מלא קטטות!!

מה עשה ה'? הוא השליך ארצה את האמת וברא את העולם!

 

מפרש הרמ"י: כשה' "זרק את האמת ארצה", זה לא אומר שהוא זרק אותו החוצה או שהוא החליט לא לקחת בחשבון את עמדתו של האמת אלא ההשלכה ארצה , פירושה, שהוא ביקש מהאמת לרדת ארצה וללמוד לחיות עם המציאות! לרדת מהגובה שלה ולרדת לחיות את החיים האמיתיים המסובכים והמורכבים של הארץ ! וכך, אחרי שהאמת "פגשה" את המציאות, היא התמתנה והסכימה! וכך השלום  והצדק מצאו עצמם מוכנים "להתנשק" ולחבור יחדיו ! כי האמת כבר חונכה , ירדה ארצה ועכשיו "אמת מארץ תצמח"!

נסכם זאת בטבלה:

אהרון משה
נפגשו חסד (מסכים על בריאת העולם) אמת (לא מסכים עם בריאת העולם) בהתחלה

מסכים אחרי שהושלך ארצה

נשקו שלום (לא יברא העולם בהתחלה

מסכים אחרי שהאמת "חונכה"

צדק (אמר "יברא העולם")

 

כל מעמד הסנה הביא את הריכוך של מידותיו הקיצוניות של משה ולמפגש עם אהרון מאפשר את השילוב בין המידות הנחוצות לגאולה!!

 

למה הרעות לעם הזה?

משה שאל למה יש לעם ישראל לעבור את כל הייסורים האלה ובמיוחד הכבדת השעבוד ומכות מצרים?

ה' ענה לו שהתהליך הזה הכרחי כדי להוציא מליבם של ישראל את השעבוד ואת הגלות! כי המטרה היא לא היציאה הפיזית בלבד אלא היציאה הרוחנית. וקשה יותר  להוציא את הגלות מלבם של שיראל יותר מאשר את ישראל מהגלות!

 

 

להשאיר תגובה

הזינו את פרטיכם בטופס, או לחצו על אחד מהאייקונים כדי להשתמש בחשבון קיים:

הלוגו של WordPress.com

אתה מגיב באמצעות חשבון WordPress.com שלך. לצאת מהמערכת /  לשנות )

תמונת Twitter

אתה מגיב באמצעות חשבון Twitter שלך. לצאת מהמערכת /  לשנות )

תמונת Facebook

אתה מגיב באמצעות חשבון Facebook שלך. לצאת מהמערכת /  לשנות )

מתחבר ל-%s

אתר זו עושה שימוש ב-Akismet כדי לסנן תגובות זבל. פרטים נוספים אודות איך המידע מהתגובה שלך יעובד.