פנחס מניטו 93-94

בע"ה ט' תמוז התשע"א

מישל בן שושן

 

פנחס מניטו 93-94

 

פרשת בלק:

למה המסורת נותנת שם "בלק", הרשע, ככותרת לסדרה? כי הוא מייצג תפוס התנהגות בגויים עד ימינו. כל מה שאירע לאבות סימן לבנים. אם הבנים יהיו הבנים של האבות, אז המאורעות היו סימן להם. התורה נתנה לנו תפוסי התנהגות גדולים ו"בלק" הוא אחד מהם.

יתרו ובלק, הם שני אישים גויים שמתייחסים לישראל אחד לטובה ואחד לרעה. לשניהם יש שם סדרה בתורה!

מעניין שמיחסים את פנחס ליתרו והוא בא לנקום התקפת בלק!

 

כשיצאנו ממצרים, התברר שאנו בני אברהם שיצא ממצרים.

כשיצאנו מבבל, התברר שאנו בני יצחק, (ולא בני ישמעאל)

כשנצא מגלות אדום, מתברר שאנו אכן בני יעקב מול עשיו, ושאנו זכאים לשם "ישראל". חכינו אלפיים שנה כדי שנקרא לעצמנו "ישראל"!!

 

בלעם: הוא הנביא של כל האומות ביחד. לכל גוי היה נביא שיסביר מה הוא יעד האומה הזאת. ובלעם הוא הנביא שיכול לנבא עבור כולם ביחד. משה התפלל שזה יפסיק עבור שאר האומות וימשיך רק עבור ישראל. (ונפלינו אני ועמך..) כי ישראל מתחיל להיות המייצג של כל האנושות וקוראים את נבואת העולם דרך התורה. כל האומות סרבו לקבל את התורה כדי לקרוא את מה שקורה בעולם. היום, הגויים אינם מבינים את התנהגותם כלפי ישראל. כי אין להם נביא שיסביר להם זאת.וזה כבר קשה מאוד לישראל כך! מה היה קורה אם , בנוסף , היה נביא שהיה מסביר להם את כל התכסיסים שלהם נגד ישראל?!!

המהר"ל מסביר שהאומה הפרסית היא זאת שתיקח על עצמה את ההתנגדות נגד ישראל.

 

כאן "לקלל"= "להגיד דברים רעים על .."

זה דומה מאוד למה שהכרנו עם הנאצים י"ש ע"י גובלז. לעשות פרופגנדה כך שמי שמקללים יהפכו לרעים בעיני כולם. גם היום לגבי מדינת ישראל, יש פרופגנדה נגד ישראל ואפילו ישראל עצמם מתחילים לחשוב רע על ישראל!! וזה נעשה היום באו"ם! ה"בלעם" של היום!

זה מתחיל כשמבינים שאי אפשר לנצח אותם צבאית!!

עד למלחמת ששת הימים היתה "ציונות" אחת= להחזיר את ישראל לארץ ישראל.

מאז, נולדה "ציונות" חדשה נוספת= לתת מדינה לעם הפלשטיני בארץ ישראל!!

 

בלעם מייעץ לבלק להזנות ישראל עם בנות מואב. וזה כמעט הצליח.ישראל היה יכול לאבד את יכולתו להיכנס לארץ! אם פינחס לא היה פועל.

אם ישראל היה נכשל, התורה היתה מספרת לנו איך ה' בחר בעם אחר שיקח עליו את משימת ישראל. אבל זה לא קרה ואותו העם שיצא ממצרים הוא זה שנכנס לארץ.

 

למה משה לא פועל? כי הוא נישא מדינית! הוא נוגע בדבר!

למה ה' בעצמו לא פועל?? למה הוא מצפה שבן אדם יפעל??

 

וירא בלק:

ההבנה מתוארת על ידי שני חושים שונים: שמיעה וראיה!

רוב האנשים ,היום, חושבים דרך הראייה, דרך תמונה שמופיעה בראש שלנו, בדמיון.

פעם, האנשים יותר חשבו דרך דמיון השמיעה, הקול.

לדעת, בתורה היא יותר דרך השמיעה שמע ישראל. בהר סיני, מודגש שהם "לא ראו" אבל זולתי קול.

היוונים והלטינים מעדיפים הדעת דרך הראיה. VIDEOנתן המושג IDEA/

השמיעה, הלימוד, לשמוע ממשהו שמסביר יותר חזק.

אבל בדיני העדות, יותר חזק הרואה והשומע!. "גדולה ראייה משמיעה"!!!

בזוהר= תא חזה: בוא לראות אחרי ששמעת!

בתלמוד= תא שמע: מה שראיתם , בואו לשמוע!, להבין אותו!

לראות בלי לדעת, בלי לשמוע, זה עבודה זרה. VOIR SANS SAVOIR C'EST L'IDOLATRIE

 

הידיעה= ללמוד עם משהוא שלמד ממשהו שראה!

צריך לשמוע לפני שרואים!!

יהודי מבין-  גוי רואה!!

 

יתרו שמע

בלק ראה!!

 

הסכנה אצל המיסטיים היא שהם חושבים שהם רואים אבל הם לא הבינו! רק מי שהבין, ששמע, יכול אולי לראות ולספר זאת למי שהבין גם כן.

 

רואים את הקולות:  מה שבדרך כלל  מבינים על ידי השמיעה , הבינו על ידי הראייה. אבל זה רק היה בהר סיני!!-

 

יעקב = שמיעה

עשיו=ראייה

 

התנאים קבלו מהמקובלים שראו. ואחרי ששומעים בתלמוד, ניתן לראות בזוהר!

ויהי בנסע הארון ויאמר משה….

מסכת שבת:יש  85 אותיות בשני הפסוקים. וזה ספר תורה בפני עצמו.

משה היה יכול להיות נביא בנבואתו שלו, בנבואת בלעם ,בנבואת יתרו. ובנבואת איוב. ארבעת האנשים האלה היו נוכחים במדרש, מול פרעה כשמשה הקטן הפיל כתרו של פרעה.

בלעם= הדתי

יתרו= חיי החברה

איוב = חיי האדם האקזיסטנציאלי.

משה יכול בשלושתם ולכן הוא קיבל התורה.

עיני העדה= לדעת לאן הולכים. זה מה התבקש יתרו להיות "והיתה לנו לעניים" והדרוזים הם הגששים. מי שיכול לחשוב על הדרכים שבהם נלך.

ותחזינה עננו בשובך לציון

1 בשעת הגאולה נלמד הזוהר

2 תעשה שנוכל לראות כשתחזור לציון. כי יש אנשים שיש להם עניים ולא רואים!!

אי אפשר לקרוא הזוהר אם לא היה לנו מורה כדי שנבין לפני הקריאה!

 

ראה ישראל

שמע ישראל

 

אתה הוראתה לדעת-

מצוות הראייה. היום לא רואים כלום עדיין יחסית למה שהיו רואים במקדש. אבל אנו נראה !!

 

לא תתורו אחרי עיניכם אם אתם רואים לפני שהבנתם זו עבודה זרה!

אבל כל זמן שלא ראינו לא ראינו!!

יש ערך גדול מאוד לראייה!! רק שהיא לא צריכה להיות לפני ההבנה.

 

אפס קצהו תראה

כל זמן שבלעם יסתכל על חלק מעם ישראל יכול הוא אולי לקלל (וגם זה הוא לא הצליח) .אבל כשמדובר על כלל ישראל, אין הקללה יכולה לפגוע אף פעם. כלל ישראל ברוך הוא.

 

מן ארם

האויבים המסוכנים ביותר עבור ישראל הם אלה שיצאו מארם , הגלות שהעברים היו. ישמעאל, עשיו ובמיוחד לבן הארמי היו האויבים המרים ביותר לישראל.

אברהם היה צריך לבטל את החלק הארמי שהיה בו. והוא הצליח רק על ידי יעקב. (אשר פדה את אברהם).

 

פרשת פנחס:

 

בין אהרון:

השבטים היו מבזים את פנחס כי הוא היה בן בנו של "פוטי" מצד אמו.

אלעזר לקח לו מבנות פוטיאל, ותלד לו את פנחס.(שמות 6-25).

בבא קמא 101ב: מאי פוטיאל?

  1. יוסף שפטפט ביצרו. יצר הרע של אשת פוטיפר.
  2. יתרו שפיטם עגלים לע"ז.

הייחוס של פנחס לאהרון בא כדי לאזן היחוס של פנחס ליתרו או ליוסף. (רש"י מביא רק את יתרו ולא יוסף).

 

בקנוא את קנאתי

רש"י בנקמו את נקמתו, בקצפו בקצף של ה'. כל קנאה הוא המתחרה בנקמת דבר.

אם זנות אחרי מואב מביא לכליה של ישראל זה יאלץ ה' להשמיד אותם והוא הבטיח שלא יעשה זאת לאבות!.

"קח נא את בנך.." למה ה' מבקש בלשון :"נא". כדי שלא יאשימו אותי, ה' במשוא פנים בבחירת עם ישראל! תראה אתה אברהם לגויים שאתם יכולים להיות "דתיים" כמו שהם חושבים שצריך להיות! כדי שאוכל להמשיך להצדיק את בחירתכם!

רק ה' יודע למה ישראל נבחרו. אף אחד לא יודע זאת. ישראל מאמינים בזה כי זה כתוב בתורה אבל אף אחד לא יודע למה!!

פנחס עשה זאת, כמו אברהם בעקדה: הוא עשה מעשה שיצדיק את המשכות בחירת ישראל על ידי ה'! זה פירוש שהוא קינא לה'.

 

ברית שלום

רק מי שיכול להציל את ישראל מכליה ולהצדיק את בחירת ישראל על ידי ה'!

 

אשר קינא לאלוהיו

רש"י: עבור אלוהיו. המקנה אתה "לי". וקנאתי לציון. למה עוד פסוק? דרך אגב אנו לומדים שרש"י הוא ציוני!!

 

 

 

פנחס הוא אליהו

אליהו הוא הקנאי הגדול מכולם.

יוסף- פנחס –אליהו הם שלוש דמויות מאותה ספירה לדעת הקבלה

 

הנוצרים אומרים: נכון שיש חוקים אבל זו גאווה לחשוב שאנו יכולים לקיים החוק! הם אומרים "נכון שמשה קיבל התורה אבל זה היה כדי להגיד לנו מה שאין אנו יכולים לעשות" כשהגויים מסתכלים על ישראל מקיים את התורה זה נראה להם מוזר! אצלם, החוק הוא חוק בגלל שהוא חוק לא בגלל שזה צודק! LEGALISTES ET PAS MORAUX

מה שקבלו ישראל בהר סיני זה שיהיו נידונים על ידי התורה , המוסר ולא לפי החוק הצודק בלבד.לכן ישראל אחראים הרבה יותר במעשיהם. כי הם קבלו עליהם להיות נידונים על פי המוסר, הרבה יותר משאר העולם!

התורה מדברת על המשפחות היוצאים ממשפחת אברהם כי הם היו עלולים לקבל את התורה והם לא קבלוה. וגם בגלל שהם הכי קשים לישראל

וגם מעניין שישראל שרדו בגלות בזכות הקליפות של עשיו ושל ישמעאל ולא אצל עמים אחרים!!

 

LES ZELOTES=בתקופת בית שני, היהודים שהתנגדות באלימות לכיבוש הרומאי.

ZEL=קנוא קנאתי= כשהמצב תקוע משהו יוזם!

אל קנא= EXCLUSIFהוא לא מסכים שתהיה כל עבודה זרה! ה' הוא לא "יחיד" הוא "אחד".אי אפשר שישראל יוסיפו עוד אלוהות . יש לו קשר מיוחד עם ישראל. מאחורי כל חטא יש עבודה זרה. כל הכועס כאילו עובד עבודה זרה. למה התלמוד משווה הכעס לע"ז והוא לא אומר שזה חמור מאוד?

אם לא מפסיקים לכעוס מגיעים לרצח ואז מתחילים לחשוב שמי שברא אותי לא ברא את השני! וזו עבודה זרה!

קנא= המיוחדות

קנה= לקנות.

בגלל שהוא אל קנא הוא קנה אותנו!

 

הנני נותן לו את בריתי שלום

אין השלום יכול לבוא אלה מהקנאים

כי אם אחרים פשרנים חותמים על שלום אז זה יביא למלחמה! רק אם הקנאים עושים שלום אפשר להאמין לשלום הזה!

 

יש שני סוגי צדיקים:

מי יש לו הקליפה בחוץ, כרימון

ויש צדיק עם הקליפה בפנים כתמר יפרח. (קרח)

ריקנים שבישראל מלאים מצוות כרימון!

 

בסיפור הלידות של השבטים

בבני לאה מופיע שם ה'

בבני רחל מופיע שם אלוהים

עבור שבט לו לא זה ולא זה כי הוא מאחד את כולם ה' הוא האלוהים

 

מניין ישראל.

אחרי שלושה חטאים היתה מגפה ומניין:

  • חטא העגל= עבודה זרה- בין אדם למקום
  • קרח= מחלוקת בין אדם לחברו- שפיכות דמים
  • בנות מואב= גלוי עריות – בין אדם לעצמו.

כל פעם שהייתה מגפה, היו צריכים למנות את ישראל כדי לדעת איך נכנסים לארץ.

מי שיצאו ממצרים  מורישים מי שנכנסים לארץ  נוחלים.

 

יש משהוא מיוחד במניין של הפרשה שלנו:

התורה מספרת למה אחד מבני ישראל נעלם מהשושלת.אם  הוא מת ולמה.

26-36ואלה בני שותלח לערן משפחת הערני.(בן אפרים) רש"י : היה כתוב כבר משפחת השותלחי. צא וחשוב ותמצא בפרשה זו 57משפחות ומבני לוי 8הרי 65משפחות וזהו שנאמר בדברים , "כי לא מרובכם בחר .. כי אתם המעט מכל העמים". לא בזכותכם נבחרתם אלה בזכות האבות. "ה-מעט" 5 פחות משאר העמים! שהם 70!! אתם חסרים 5 ממשפחות העמים!

חסרים:

דתן ואבירם-נדב ואביהו-קרח-צלפחד-

חמשת בנות צלפחד עשו התיקון של החמש החסרות.

כשישראל בסכנה הנשים מצילות אותו!

גם ביציאת מצרים, מרים הצילה את לידת משה.

גם אסתר הצילה את היהודים

גם היום, הנשים מאוד חשובות להתעוררות עם ישראל.

להשאיר תגובה

הזינו את פרטיכם בטופס, או לחצו על אחד מהאייקונים כדי להשתמש בחשבון קיים:

הלוגו של WordPress.com

אתה מגיב באמצעות חשבון WordPress.com שלך. לצאת מהמערכת /  לשנות )

תמונת Twitter

אתה מגיב באמצעות חשבון Twitter שלך. לצאת מהמערכת /  לשנות )

תמונת Facebook

אתה מגיב באמצעות חשבון Facebook שלך. לצאת מהמערכת /  לשנות )

מתחבר ל-%s

אתר זו עושה שימוש ב-Akismet כדי לסנן תגובות זבל. פרטים נוספים אודות איך המידע מהתגובה שלך יעובד.