וזאת הברכה העד

ה12-10-08

מישל בן שושן

וזאת הברכה העד

 

 

וזאת הברכה(לג-א)

למה כתוב "וזאת"?

כי היו הרבה ברכות לפני כן: של יעקב  ושל בלעם. אבל זאת עולה על כולם באשר היא באה מ"איש האלוהים" וחשיבותה עולה על כולן.

 

איש האלוהים

הנציב כבר הסביר בהתחלת פרשת "וילך" , שלמשה התמעטה האור ולא היה מדבר ה' מתוך גרונו בחוזק שהיה לפני כן.(כדי לתת ליהושוע אפשרות לצמוח בכוחו המיוחד). ואף שירת האזינו, היה צריך לכתוב אותה ואחר כך לקרוא אותה מהכתב . אבל, בדקות האחרונות לפני מותו, משה שוב קיבל חיזוק (אפילו עוד יותר גדול ממה שהיה לו תמיד ) וה' דיבר מתוך גרונו ביותר כוח וצלילות. כי זה באמת היה "לפני מותו" , וברגעים האחרונים של החיים, כמו נר הנכבה, יש הגדלה משמעותית של הכוחות. לכן כתוב "לפני מותו" כי אז הוא היה באמת איש האלוהים עוד יותר מתמיד!

 

ה' מסיני בא וזרח משעיר למו (לג-ב)

העולם עומד על תורה- עבודה וגמילות חסדים.

אבל לפני שישראל באו לעולם, בני שעיר החזיקו בעבודה שלמדו מיצחק. ובזכותם התקיים העולם. אבל מהרגע שישראל קבלו את התורה, אז גם עניין העבודה עבר לידם, ובזכות ה"עבודה" שלהם העולם מתקיים. כי לא דומה מי שעובד ללא תורה ומי עובד ה' עם התורה. לכן כתוב שה', הנהגתו, העתיקו את הנהגתם מבני שעיר לישראל בשעת מתן תורה בסיני.

 

הופיע מהר פראן

אותו הדבר בעניין הגמילות חסדים שהיתה נתונה בידי בני ישמעאל (שישבו בהר פראן). הם קבלוה מאברהם. אבל מהרגע שישראל קבלו את התורה, העולם מתקיים מהגמ"ח של ישראל. לכן כתוב שה' , הנהגתו, שנתה את מקור יישובו מישמעאל לישראל בקשר לגמ"ח, וזאת במתן תורה בסיני.

 

ואתה מריבבות קודש

דבר שלשי קרא בהר סיני: עד אז, כל ברייה היתה מושגחת ישירות דרך מלאך מיוחד. אפילו עשב קטן היה לו מלאך שדאג לו.

אבל מאז מתן תורה, כל ההשגחות עוברות דרך התנהגותם של ישראל! ומאז, אין אומות העולם מתברכים אלא בשביל ישראל! נמצא שה' הגיע (אתה)  לישראל משרי מעלה (ריבבות קודש).

 

אש דת למו

"דת למו" אותיות "תלמוד" (הגאון מווילנה). שהתלמוד הוא דומה לאש שמנר מדליקים נר אחר וכן הלאה ללא סוף. כך התלמוד : עניין מביא לעניין אחר ללא סוף!

 

 

אף חובב עמים

ה' מחבב את כל בריותיו, את כל העמים שהם יצורי כפיו., אבל הוא מחבב יותר  את אלה מתוך העמים שפרוש מעבודת אלילים ומכיר באלהותו והם "כל קדושיו", כמו המושג "חסידי אומות העולם" של היום.

תורה ציווה לנו משה מורשה(לג-ד)

התורה שציווה לנו משה היא היתה כבר המורשה של העם מאז ומתמיד! אפילו לפני משה. משה הוא רק גילה לנו אפשרויות לימוד וחידושים. לכן, אין כל כך ערך לגוי שלומד תורה כי היא לא ירושה לו!

 

ויהי בישורון מלך

כאן הנציב פורש את פירושו הרחב על שתי ההנהגות האפשריות: אחת לפי חוקי הטבע,ומתוך עיסוק בטבע, עובדים את ה' וזה מבחינת "מלכות"

והשנייה, מעל לחוקי הטבע, דבקות  בבורא , וזה נקרא "תפארת".

"ויהי בישורון מלך" = אחרי מות משה, יבוא יהושוע ויתחיל ההנהגה החדשה של "מלכות", מה שלא היה קיים עד אז כי היה משה מתנהג לפי התפארת, מעל לחוקי הטבע.

"ישורון" = הכינוי העליון של ישראל.

לא שיהושוע היה "פחות" בזכויותיו ממשה, אלא, שהוא התנהג כך בגלל צורך הדור המיוחד שלו של הכניסה לארץ, בהתאסף ראשי עם יחד שבטי ישראל"  (לע"ד):יש החלפת הנהגות מההנהגה של חו"ל להנהגה של ארץ ישראל.עוברים מתפארת למלכות וזה לא בגלל ירידת המעלה אלא בגלל התאמה למצב החדש. "והכל הולך לפי הדור!!"

 

תומך ואורך לאיש חסידך(לג-ח)

הברכה לשבט לוי פונה לשתי ההנהגות האפשריות שיש ב"חסידות" (במובן הישן של החסידות):

 1. יש חסידים בדבקותם ואהבתם לבורא. בתמימות הם תולים הכל בהשגחת הבורא ומקבלים עליהם את הדין בשמחה. זאת "תמימות" ולכן הם "תומך"
 2. ויש  חסידים במעשיהם, לפי לימוד מעמיק של התורה (אורך). וישנם שני סוגים: אלא שעושים מעשים נפלגים ואלה שעושים מעשים גם לצורך הרבים ולא רק לעצמם. שתי הדרכים הם הפלגה בעשייה מעבר לעשייה הרגילה.

כל הלויים הם "חסידים"! יש מהם במחשבה ויש מהן במעשים.אלה "אוהביו" ואלה "שומרי מצוותיו".

 

יורו משפטך ליעקב(לג-י)

משה בירך את שבט שיהיו מורים טובים וילמדו את ישראל את התורה.

אבל היתה להם הוראה כזאת כבר מהחלת תפקידם כלויים כשאהרון הסמיך אותם. אבל כאן זה תפקיד חדש:

עד אז היו יכולים ללמד את מה שנלמד עד כה.

מעכשיו הם יכולים לחדש בעצמם וללמד איך לחדש בלימוד התורה .

 

ולבנימין אמר (לג-יב)

למה נסמכה ברכת בנימין לברכת לוי?

יש להבין את ההבדל שיש בין יהודה לבנימין:

בנימין סבור שככל שה' עושה נסים גלויים לישראל, טוב יותר.

יהודה חושב שלהיפך, ככל שממעט ה' לעשות ניסים גלויים ונותן לטבע להתנהג כדרכו, כך עבודת הבורא יש לה ערך גדול יותר.

לכן יש מדרש שאומר שבקריעת ים סוף, בנימין רצה מייד לקפוץ בים ושיקרא נס גלוי (בדיוק מה שקרא בסוף)

אבל יהודה טענו שה' הכין הכל כדי שהטבע יפעל. הנה ה' הזמין רוח קדים והנה הים מתחיל להתייבש, נחקה עוד כמה שעות ויהיה אפשר לעבור את הים ללא קריעתו הניסית וכך יגדל שם ה' , ללא נס גלוי!

אבל בנימין קפץ ראשון וקרא מה שקרא.

בעצם, ה' מכין את שתי האפשרויות: או על ידי נס או על ידי השתדלות האדם. אם דרך אחת א מצליחה , יש את הדרך השנייה שמוכנה. הכל לפי האמונה וההשתדלות של אותו דור.

לכן, ליהודה נתנה המלכות (ההנהגה הטבעית) ולינימין , בחלקו נבנה בית המקדש המשופע בניסים גלויים כל הזמן!

נמצא שלבנימין יש קרבה השקפתית לשבט לוי: הם אוהבים לפעול בדרך העליונה מהטבע, כמו החסידים של שבט לוי. לכן משה הסמיך את ברכתם .

עוד ראיה , מביא הנציב משאול המלך שהיה משבט בנימין:

לא הצליח דוד לגבור על גוליאט אלא בזכות שאול!

מיד כשמת שאול, דוד לימד את שבט יהודה את חוקי המלחמה. למה? כי אין להם יותר את זכויות בנימין מעם שאול וחייבים מייד לפנות לדרך הטבעית וללמוד את חוקי הקשת והמלחמה!

לע"ד:

מעניין לראות שיש אנשים שמתנהגים לפי הניסים,בביטחון מופלג בה', ואז קוראים להם ניסים!   ויש שאינם מאמינים שזו הדרך הנכונה, ואז לא קוראים להם ניסים והם חייבים לפעול כאמונתם!!!

 

וממגד תבואות שמש(לג-ד)

ארצו של יוסף מבורכת בגשם וגם בגידולים שונים ומרובים. יש בארצו אפשרות לגדל גידולים כמעט מכל זני העולם, מה שאי אפשר בכל ארץ. אפילו עשבי מרפא (מראש הררי קדם) וגידולים מיוחדים שגדלים במקומות מרוחקים בעולם (וממגד גבעות עולם)

וכל זה בזכות שיוסף דאג לכלכל את כל העולם כשהיה במצרים (תבואתה לראש יוסף) והיה בעל חסד גדול.

 

שמח זבולון בצאתך ויששכר באהלך(לג-יח)

כל פעם שיוצאים למלחמה, היו יוצאים איתם  אנשים מיוחדים שלמדו תורה והתפללו באוהלים מיוחדים!

 

נפתלי שבע רצון(לג-כג)

הוא יהיה עשיר בשני האפנים: גם עשיר בכסף (מלא ברכת ה')

וגם שמח בחלקו (שבע רצון)

 

ברוך מבנים אשר(לג-כד)

היו להם בנות יפות מאוד! והיו מתחתנות עם כהנים!

אולי כי היו אוכלים הרבה זיתים והיו להם שמן לעדן את הבשר !וכל כך היה להם שמן עד שלא סכו את רגליהם בשמן אלא טבלו אותם בשמן!!(וטובל בשמן רגלו).

 

ברזל ונחושת מנעלך(לג-כה)

הנציב לא מסביר למה, אבל כך הוא מפרש "מנעלך"= מקום שבו מתקבצים לתפילה! וזה כוח עצום אצל ישראל שאם הם מתקבצים ביחד להתפלל, יש לתפילתם כוח של ברזל ונחושת!

 

אין כאל ישורון(לג-כו)

"ישורון" הוא כינוי גבוה לישראל. ישנם, לפי הנציב שלושה עניינים שהם חשובים לאדם: הפרנסה- הגנה מאויבים- הנהגה טובה בקרב הכלל.

ושלושת הפסוקים הבאים מפרטים אותם:

 • "רוכב שמיים…".=על הפרנסה
 • "מעונה אלוהי קדם…."=הגנה מאויבים
 • "וישכון ישראל בטח בדד.."=הנהגה טובה בקרב הכלל: מידת יעקב שהיא אהבת הבריות והיכולת להושיב אתם ביחד בשלווה. "בדד"= בטוחים ושלבים ביחד.אבל כשישראל חטאו וגולו בקרב הגויים, אז ה"בדד" הזה הפך משמעות  ל"איכה ישבה בדד"! שאף אחד לא בא בעזרתם!

אשר חרב גאוותך(לג-כט)

לאחוז בחרב זו גאווה!!

אשרך ישראל מי כמוך (לג-כט)

שיש לך זכותם של שלושה אבות:

 1. מגן עזרך =אברהם שנאמר לו "אנוכי מגן לך"
 2. אשר חרב גאוותך= יצחק שעלתה עליו החרב בעקידה
 3. ויכחשו אויבך לך= זכות יעקב שניצל מעשיו ומלבן

מכאן שלכל אחד הצלה ממקור אחר ומסוג אחר!

 

אשר על פני יריחו(לד-א)

להר העברים היו שני עברים! אחד השייך למואב והשני פונה ליריחו שייך לישראל .וביקש ממנו ה' ללכת לצד של מואב כדי למות שם (ראה פסוק ה')

הגלעד עד דן=צפון הארץ- נפתלי=הגליל התחתון–  ארץ אפריים ומנשה= הגליל העליון–ארץ יהודה = הדרום מעמדתו מול יריחו—

 

מול בית פעור(לד-ו)

כדי להגן על מעשה פעור משה נקבר במקום הזה: זכותו של משה הוא זה שמגן על ישראל בפני הפיתוי לעבוד עבודת פעור והזנות שמלווה אליו.

 

ולא ידע איש את קבורתו(לד-ו)

שלושה דברים מבקש צדיק על קבורתו:

 1. שיהיה מקום קנוי
 2. שיהיה במקום הזה זכות (ארץ ישראל או מקום תורה)
 3. שיהיה קרוב לקבורת משפחתו ואנשים שהכירו אותו בחייו

ושלושת הדברים האלה לא קיבל משה אלא בצורה יוצאת דופן:

 1. קברו היה מוכן מאז מעשה בראשית- לכן לא היה צריך לקנות אותו
 2. קבורתו מגינה על ישראל ממעשה פעור ואין זכות גדולה מזו
 3. לא ידע איש את קבורתו כי היה מובדל  משאר בני אדם גם בחייו

במותו לא כהתה עינו..(לד-ז)

הנציב מסרב להבין כמו רש"י שהוא המשיך לראות אחרי מותו ! הנציב מסביר שרק צורת האישון שלו לא השתנתה אבל הוא הפסיק לראות..!

 

לעני כל בני ישראל(לד-יב)

שאר הנביאים נבאו עבור האנשים מסביבם, לבני הנביאים, אבל משה ניבא לכל אחד ואחד.  ומחמת זה היתה אהבת ה' אליו! כי הוא הראה לכולם שה' ברא את העולם ובידו לשנות כל דבר בו ולהשגיח על כל פרט, וזהו תכלית הבריאה: לדעת כי "בראשית ברא אלוהים…".

להשאיר תגובה

הזינו את פרטיכם בטופס, או לחצו על אחד מהאייקונים כדי להשתמש בחשבון קיים:

הלוגו של WordPress.com

אתה מגיב באמצעות חשבון WordPress.com שלך. לצאת מהמערכת /  לשנות )

תמונת Twitter

אתה מגיב באמצעות חשבון Twitter שלך. לצאת מהמערכת /  לשנות )

תמונת Facebook

אתה מגיב באמצעות חשבון Facebook שלך. לצאת מהמערכת /  לשנות )

מתחבר ל-%s

אתר זו עושה שימוש ב-Akismet כדי לסנן תגובות זבל. פרטים נוספים אודות איך המידע מהתגובה שלך יעובד.