וישב גז

בע"ה חי כסלו התשע"ה

מישל בן שושן

וישב גז

היו שתי אופציות

בברית בין הבתרים, ה' מבשר שני דברים שונים לדעת הג"ז:

  • במשך ארבע מאות שנים, זרעו של אברהם יהיה בגלות (גר יהיה זרעך..ועבדום ועינו אותם 400שנה)
  • אברהם וזרעו יהיו בגלות, יהיו "גרים" עד דור רביעי.(ודור רביעי ישובו הנה)

האופציה הראשונה , יותר גרועה כי נשאר בגלות יותר זמן,, תתרחש במידה והם "לא יזכו", כלומר, התנהגותם לא תאפשר להם ניצול האופציה השניה.

האופציה השניה היא העדיפה, כמובן, אבל, בשביל זה, יש לזכות בה.

 

וישב יעקב בארץ מגורי אביו

יעקב חשב שהוא חווה את האופציה השנייה: הוא אכן היה בגלות לבן, הוא עונה על ידי לבן, והוא יצא משם "ברכוש גדול". אביו וסבו הוא "גרים" בארץ (ארץ מגורי אביו) ולא נחשבו כתושבים. אם כן, הדור הרביעי, כלומר בניו, יכולים להתיישב בארץ ישראל, אין יותר גלות. הכל תוקן ואפשר לשבת בשלווה בארץ ישראל.

 

אלה תולדות יעקב יוסף

"אלה" תמיד "פוסל את הראשונים". כלומר, אם היה כתוב "ואלה", זה היה המשך הנושאים הקודמים, אבל המילה "אלה" מסמלת ניתוק עם מה שקדם. מה הוא המשבר הזה ש"פוסל" את האופציה שקדמה: פשוט ועצוב: המריבות בין האחים!!הסיפור של יוסף ואחיו גרם לקלקל את האופציה השנייה של "דור רביעי ישובו הנה". ואכן, לא רק גלות מצרים נגרמת משנאת האחים אלא כל הגלויות שיבואו אחר כך ייגרמו על ידי החטא הנורא הזה של שנאת אחים.

 

מי אחראי?

לא רק האחים ולא רק יוסף, אלא גם יעקב בעצמו אחראי על הכישלון העצום הזה . הג"ז דורש :"אלה תולדות יעקב"= הנה מה שמעשיו של יעקב גרמו: "יוסף..", כלומר כל השנאה של האחים על יוסף!

יעקב אחראי בכמה טעויות:

  • הוא הראה עדיפות כלפי בן אחד על השאר
  • הוא עשה לו כתונת פסים
  • הוא שלח אותו במשימה קשה (לעשות שלום בין האחים), כשיוסף הוא בן 17 שנה בלבד. יותר מדי צעיר!

אם כן, הדור הרביעי, בני יעקב, לא יוכלו ליהנות משלווה ואפילו לא יעקב בעצמו. המילה הזאת "אלה תולדות" פותחת עידן עגום של ההיסטוריה היהודית בגלויות!!

 

למה יעקב אהב את יוסף?

יעקב חיפש מי שתהיה בו היכולת לאחד את כל האחים. הג"ז קורה ליכולת הזאת, "מידת היסוד". על היסוד ניתן לבנות בניין איתן.

מידת היסוד: היא מתורגמת על ידי המקובלים ב"שמירת הברית מילה". אני אנסה להסביר את הקשר בין סיפור היסוד לאחדות האחים, לעניות דעתי:

כדי לאחד קבוצה של אנשים בוגרים וחשובים, יש תנאי הכרחי: יש להוכיח מעל לכל ספק שעושים זאת ללא אינטרס אישי. עושים זאת "לשם שמים". אם יש ספק כל שהוא שהאדם האמור לאחד , עושה זאת בגלל סיבות אשיות, צבירת כוח לשם שלטון ועליונות, הוא נפסל. אבל כל אדם פועל ממניעים אישיים! לכל אחד יש תאוות בצע. אפילו החכמים ביותר הופכים לעיוורים על ידי שוחד. ומכיוון שהיצר המיני הוא הדחף החזק ביותר, המבחן של עמידה בפיתוי המיני, הוא יכול להות סימן של יכולת לפעול במניעים "טהורים".

ואכן, יעקב מצא ביוסף האדם המתאים ביותר לאחד את האחים. הוא ראה בו עמידה במידת היסוד. יוסף אכן נראה פועל ממניעים "עליונים". כאילו הוא השליח של יד מכוונת עליונה. כאילו אין לו אינטרסים אישיים. הוא נראה פועל בשליחות האל. תוכן השליחות שלו, הוא מבטא אותה על ידי החלומות. אבל מי יכול להגיד בשם מה הוא פועל? "מבחוץ", זה נראה רע מאוד! במיוחד שהוא עושה זאת בגיל צעיר ובתוקפנות ויהירות מסוימת. הוא בעל מניע טהור אבל זה לא נראה בכלל כך מבחוץ.

 

"בן זקונים"

הג"ז מפרש המילים האלה כך: יוסף הוא כמו זקן, יצר המיני אצלו מופחת, כמו זה של זקן! וזו סיבת היבחרו על ידי אביו! "וישראל אהב את יוסף מכל בניו כי בן זקונים הוא לו"= יעקב בחר ביוסף לאחד את כל בניו כי הוא בעל מידת היסוד!

 

נסעו מ"זה"

כשיוסף מחפש את אחיו , איש פוגש אותו ומבשר לו שהם "נסעו מזה". כלומר, הם כבר החליטו לעזוב את רעיון 12 השבטים והם מוכנים להישאר רק 11. "זה"= 12, והם נסעו מ"זה", עזבו את ה12.

כשהאחים יראו את יוסף, הם יגידו :"הנה בעל החלומות הלזה בא". "הלזה"= מי שמתעקש שנהיה 12.

 

ראובן

למה ראובן מנסה להציל את יוסף? הג"ז מצא לו מניעים אישיים מאוד!

ראובן הבין שיעקב מחפש בן שיהיה בעל מידת היסוד (כדי לאחד את כל האחים). כנראה שיוסף הוא הבן הזה. אבל ראובן , כמו שאר האחים איננו בטוח בזה. האם יוסף הוא אכן "ללא מניעים אישיים" האם כל דיבורי יוסף הם הזמנה להתאחד או סתם דיבה, לשון הרע ויהירות? ראובן איננו יודע. לכן, הוא חשב על מבחן מעניין: נשים יוסף בבור שיש בו נחשים. אם יזיקו אותו, זה סימן שהוא בעל לשון הרע (כי הנחשים עוקצים את האדם רק אם הוא חטא, במיוחד בחטא לשון הרע). אם לא, אז הנחשים לא יגעו בו. זה יציל אותו וזה יהיה מצוין!

למה זה יהיה מצוין אם יתברר שיוסף הוא נקי וטהור בכוונותיו? כי ראובן מנע מאביו יעקב להביא ילד נוסף על בלהה (בסדרה הקודמת). הוא מרגיש אשם. במיוחד אם יתברר שיוסף לא עומד בקריטריונים!("ואני, אנא אני בא" כלומר מה יהיה איתי! על שמנעתי בן נוסף לאבי!) .אבל אם יוסף יוצל, אז יוקל לו  מאוד.

 

למה יוסף איננו מציל את עצמו..

..על ידי שכנוע :הנה ,הנחשים לא פגעו בו, סימן שהוא צדיק וכוונותיו טהורות!?

הג"ז עונה: אסור להשתמש בתורה , בצדקות, כדי להציל את עצמו, במקרה ויש אפשרות אחרת להינצל.יוסף היה יכול להשתמש בטיעון הזה לולי יהודה הציל אותו בסופו של דבר. יוצא מכך, שאם יהודה לא היה מציל את יוסף על ידי המכירה, יוסף היה מציל את עצמו על ידי שכנוע (סיפור הנחשים). תוצאה מוזרה מהמהלך הזה: יהודה אשם במכירת יוסף! ולכן על יהודה, יותר מכולם, לקחת על עצמו האחריות לכל התוצאות!!

חיה רעה אכלתהו

המדרשים טוענים שיעקב "ידע" שיוסף לא מת! ולכן הוא מסרב להתנחם. אם כן, מה הפירוש של "חיה רעה אכלתהו"? המדרש מציע שמדובר על אשת פוטיפר, שהיא חיה רעה שהיא עלולה לאכול אותו!

אני אנסה לתת פירוש למדרש הזה:

יעקב מאמין ביוסף. הוא יודע שהוא מחזיק במידת היסוד. הוא אפילו שלח אותו למשימתו. כמו ששולחים טיל לאוויר. יוסף דומה מאוד לטיל. מהרגע שהוא נולד, יש לו כוונה מדויקת (לשמור על איחוד האחים) והוא יעשה הכל,כדי להגיע למטרתו. שום דבר איננו יכול להסית אותו ממסלולו.

אבל יש בעיה: יש ליוסף עקב אכילס: האם הוא ישמור על מידת היסוד???

כל תפקיד יוסף מבוסס על היותו בעל מידת היסוד, כלומר נטול אינטרסים אישיים ונטול תאוות סמויות, נטול יצר מיני פסול. הכוח של יוסף הוא גם החולשה שלו.

לכן, יעקב נמצא בחרדה: האם יוסף ידע לשמור על מידת היסוד? האם הוא ידע לסרב להצעת אשת פוטיפר? הכל תלוי בזה!! ויעקב דואג מאוד. הכתונת טבולה בדם היא סמל לאפשרות שיוסף עלול לחטא בהסרת לבושו (עבור יחס מיני) , ושיהיה טבול בדם (סמל לדם נידה או דם המילה, עבירה ביחס מיני אסור).

("ואביו שמר את הדבר", בגימטרייה, שווה ל "ואביו שמר ברית")

  • גם ים סוף נקרע בזכות עמידת יוסף בפיתוי אשת פוטיפר! הטבע מוכן להפר את החוקים שלו, במידה ויש אדם אחד שמוכן לשלוט על עצמו עד כדי כך. ולכן, החכמים משווים בין הפשוקים :"הים ראה וינוס" , הים ראה את ארונו של יוסף שנכתב עליו "וינוס ויצא החוצה" (מחדרה של אשת פוטיפר)

 

היסטוריה יהודית

מעשה יהודה, מכירת יוסף, אשת פוטיפר..כל הסיפורים נראים מכוערים מאוד. אבל, בסופו של דבר, הכל יהיה לטובה. מכירת יוסף הוא סמל לכל הגלויות. מעשה תמר, סמל לגאולה על ידי משיח בן דוד שיבוא מתמר.מעשה אשת פוטיפר, סימן להולדת בנו של יוסף שיהיה משיח בן יוסף.(היא לא ידעה אם יצא ממנה או מביתה).

אם כן, בסדרה שלנו, מתחילה ההיסטוריה הארוכה של הגלויות, ובחובן, סופן על ידי הגאולה.

 

 

להשאיר תגובה

הזינו את פרטיכם בטופס, או לחצו על אחד מהאייקונים כדי להשתמש בחשבון קיים:

הלוגו של WordPress.com

אתה מגיב באמצעות חשבון WordPress.com שלך. לצאת מהמערכת /  לשנות )

תמונת Twitter

אתה מגיב באמצעות חשבון Twitter שלך. לצאת מהמערכת /  לשנות )

תמונת Facebook

אתה מגיב באמצעות חשבון Facebook שלך. לצאת מהמערכת /  לשנות )

מתחבר ל-%s

אתר זו עושה שימוש ב-Akismet כדי לסנן תגובות זבל. פרטים נוספים אודות איך המידע מהתגובה שלך יעובד.