ויצא לעד

בע"ה ז כסלו התשעא

מישל בן שושן

 

ויצא לעד

 

פרשת ויצא כתובה בספר תורה כפרשה אחת. היא ארוכה מאוד וחוסר "מרווחים"  בין הפסוקים נותנים הרגשה של "מחנק". זה המחנק של הגלות!!

 

ועוד סימן לכניסה ויציאה מן הגלות:

  • הפרשה המכניסה את יעקב לגלות היא… סתומה
  • והפרשה שמוציאה אותו משם היא…. פתוחה!!

 

אפילו אם אין פרשיות באמצע, החכמים חלקו אותה לארבעה פרקים.

(נא לשים לב שמדובר על הפרקים של המסורת היהודית ולא הפרקים של המסורת הנוצרית שלצערנו הגדול עדיין בשימוש כמעט בכל החומשים היום!)

 

המעבר בין פרק אחד לשני הוא ..תגובת ה' ! ביחס ללאה, לרחל וליעקב !

יש שלושה מעברים בין ארבעת הפרקים של הפרשה:

 

  • וירא ה' כי שנואה לאה ויפתח את רחמה..
  • ויזכור אלוהים את רחל וישמע אליה אלוהים ויפתח את רחמה
  • ויאמר ה' ליעקב שוב אל ארץ אבותיך ולמולדתך ואהיה עימך..

כאילו "נכנסים" עמוק בתוך סיפור הנפשות הפועלות: לבן, יעקב, לאה, רחל… וכש"מוציאים את הראש " מהסיפור, לשמוע שה' פועל בתוך הסיפור, אז משנים פרק!

"פרק" אחד של החכמים מהווה מן "פרשה" בזעיר אנפין! ואפילו אם אין מרווחים ופרשיות בתוך סדרת וייצא, החכמים הכניסו "אתנחתאות" על ידי הפרקים במקומות האלה!

 

הפרק הרביעי מסתיים בסוף פרשת ויצא. כאן יש לנו מעבר הרבה יותר דראסטי!: היציאה מהגלות והכניסה לארץ ישראל. מה קובע את המעבר הזה??

לפי המסורת הנוצרית (שהיא לצערנו בתוקף עד היום הזה ברוב החומשים) המעבר מתרחש שלושה פסוקים לפני סוף פרשת ויצא:" וישכם לבן בבוקר וינשק לבניו…כאילו , בשביל הנוצרים, ההפרדה בין לבן ליעקב כשכל אחד הולך לדרכו הוא סוף הגלות.

אבל, עבור המסורת היהודית, המעבר מתרחש בסוף פרשת ויצא:כשיעקב קורא למקום שהוא הגיע אליו :"מחניים"!. הפרשה (והפרק עבור המסורת היהודית) מסתיימים במילה הזאת "מחניים". למה? כי הוא מזהה בדיוק אותו הדבר שהוא זיהה בהתחלת הפרשה: החלפת משמרות בין המלאכים של חוץ לארץ ושל ארץ ישראל.שם, בחלום הסולם, היו המלאכים של ארץ ישראל עולים השמיימה ומלאכי חו"ל יורדים לשמור אותו. כאן,  יעקב פוגש גם כן שני סוגי מלאכים וקורא למקום על שם שני המחנות שלהם. בדיוק במילה הזאת, "מחניים", פרשת ויצא מסתיימת ופרשת וישלח מתחילה!

החלפת המשמרות בין המלאכים מגדירה עבורו את סוף הגלות והכניסה לארץ, לגבי ההבטחה.

 

כאן המקום להביא  את הפירוש של בעל העמק דבר:

 

ה' הבטיח ליעקב שישמור אותו בעת גלותו אצל לבן :.."ושמרתך בכל אשר תלך והשיבותיך …"

יש ליעקב "ביטוח נסיעה לחו"ל! אבל ,כשיחזור לארץ,בדיוק במקום הזה,"מחניים", פג תוקפו של הביטוח הזה !! בארץ ישראל יעקב חייב להוכיח את זכיותיו במעשים ובמוסריותו!

לכן , בהגיעו לארץ, כשהוא ניתק מהגלות, יעקב מתחיל לחשוש!! ובגלל הפחד הזה הוא מתחיל להתכונן מול האיום העיקרי שלו: עשיו!! לכן , בדיוק אחרי "מחניים" הוא שולח מלאכים…!