ויצא מוש

בע"ה ז כסלו התשעו

מישל בן שושן

 

ויצא מוש

לאה ורחל

  • למה לאה הודתה לאלוהים אחרי לידת יהודה?

"הפעם אודה את ה'  ותקרא שמו יהודה.ותעמוד מלדת"

היא חשבה שליעקב צריכים להיוולד רק ארבעה בנים. שלושה כנגד שלוה אבות והרביעי, כנגד דוד המלך.

המלכות, היא הגשמת האידיאלים בעולם הגשמי ביותר. ואכן, המלכות היא המידה האחרונה, התחתונה ביותר. לכן, יהודה, שהוא השבט של המלכות היה אמור, בעיני לאה, לסיים את תולדות יעקב . עם ישראל היה יכול להתפתח מארבעת הבנים שלה. לכן, היא מודה לאלוהים עכשיו, כאילו בסוף התהליך של לידת השבטים.

ה' מעניש אותה ועוצר אותה מללדת עוד!"ותעמוד מלדת". מידה כנגד מידה. היא חשבה שזה הסוף, אז באמת זה היה הסוף עבורה!

  • למה רחל "מקנא באחותה" רק עכשיו, אחרי לידת יהודה ואחרי שעמדה מלדת!?

היה יותר הגיוני לקנא בעת לידת הילדים הראשונים. כל פעם שלאה מביאה לעולם ילד, היתה רחל צריכה "לקנא" באחותה! למה היא לא עשתה זאת רק עכשיו , דווקא שלאה "עמדה מלדת"?

רחל גם חשבה, כמו לאה, שלאה הולידה את כל השבטים. ואין יותר מקום לילדים שיבואו ממנה! על זה היא כעסה: היא רצתה שבשבטי ישראל יהיה ביטוי לתפיסת החיים שלה! הרי אנו יודעים שלאה ורחל היו מאוד שונות במהותן ובתפיסת החיים שלהן. המקובלים מחלקים את העולם הנשי בין נשות כמו לאה ונשים כמו רחל!

אם כן, לרחל יש חשיבות שייקחו בחשבון את המימד שלה בעם המתגבש. עכשיו שכאילו נגמרה היצירה של עם ישראל על ידי ארבעת השבטים האלה, היא דורשת מיעקב שישנה את המצב ויכניס גם ילדים ממנה!

  • התחת אלוהים אנוכי, אשר מנע ממך פרי בטן?

יעקב טוען שאם היא רוצה ילדים ממנו, זאת ההחלטה של האלוהים. וגם הוא סבור, בשלב זה, שיהיו לו רק ארבעה ילדים! הוא בעצם טוען שאם היא רוצה ילדים היא צריכה לעשות בירור אישי:

  • התגובה של רחל:

רחל מקנא. אבל יש שני סוגי קנאה. יש קנאת סופרים, כשרה, קנאה לשם שמים, וקנאה פסולה, אגואיסטית. רחל זקוקה לבירור עצמי: איזה קנאה יש בתוכה?

לכן, היא עושה מעשה נועז: היא נותן את בלהה שפחתה ליעקב: "היא מכניסה צרתה בביתה"! זה מראה שהיא עשתה את הבירור הנדרש: היא באמת רק רוצה שיעקב יוליד שבטים מבית מדרשה. היא לא עושה זאת רק בגלל התסכול האישי.

 

 

זה יפתח את הדרך להמשיך בהולדת הילדים. מתברר שהאלוהים חיקה לזה כדי שיהיו באמת 12 שבטים ושהמלוכה לא תסתיים ביהודה אלא שיהיו יותר אופציות, שיהיו גם ילדים מרחל, שיצא יוסף וכל אחיו.

ייתכן שאם הבנים היו רק ארבע, הסיפור של עם ישראל היה הרבה יותר פשוט אבל פחות מעניין! הו אהיה נגמר בסיפור של עם מיוחד אבל רק עם אחד בין העמים

שנים עשרה השבטים מאלצים את ישראל להיות גם אוניברסאלי ולהציג את כל האפשרויות להיות בן אדם בעולם!