לך לך אה

בע"ה יג מרח שוון התשע"ב

מישל בן שושן

וירא אה

וירא אליו ה' באלוני ממרה ….

מטרת ההתגלות אל אברהם לא מפורש כאן. אולי נתן במילה "וירא אליו" את תוכן ההתנלותף מעכשיו, אחרי הברית מילה, יש לאברהם אפשרות שה' ידבר אליו ישירות, ללא הכנה מוקדמת. כאילו הברית מילה העלתה את אברהם למוכנות תמידית לקבלת התגלות ה'. המילה "אליו", ובמיוחד העובדה שהיא מופיעה לפני המילה "ה'", מחזקת את הרעיון הזה. זה כבר לא ה' שנראה..ואברהם מקבל המראה. אלה " וירא אליו" במילים צמודות, ורק אחר כך מודיעים לקורא שמדובר בה' שנראה אל אברהם!

לע"ד: יש במילה "חוסר" שנקבע בגוף האדם. אין אדם יכול ליצור קשר אמיתי עם הזולת רק מתוך הרגשת חוסר ואי שלמות. לכן, המילה מאפשרת לאברהם להיות כל הזמן במוכנות לקבלת מראה ה'!

וישא עניו וירא והנה שלושה אנשים ..

"וירא והנה" אברהם ראה שהם מלאכים. ואחר כך הוא הופתע לראות, "והנה!", שהם באו מלובשים בצורת אנשים! הוא היה רגיל לראות מלאכים אבל מפתיעה אותו הצורה שהם לקחו. אם הם באו "כאנשים" זה כדי ללמד לו דבר מיוחד.

לע"ד: אברהם לומד מזה שיש דרגה עוד יותר גבוה בהתגלות האלוהים: כשההתגלות היא ניסית והיא באה בצורה על טבעית, זו מדרגה קטנה יחסית. הגדולה כאן היא לדעת לקבל התגלות כשהיא באה דרך הטבע עצמו.

…נצבים עליו…

הוא הבין שלכל אחד משלושת המלאכים יש תפקיד ולימוד עבורו אישית. הם ניצבים בתפקידם "עליו". זה חשוב כי , למשל, המלאך גבריאל שבא להרוס את סדום, אין לו לכתחילה סיבה לבוא לאברהם! ומכאם הבין אברהם שיש לו תפקיד בהריסת סדום: המלאך ייתעקב אצל אברהם עד שאברהם יסיים לטעות טענותיו להצלת סדום! ומכאן הוא הבין שיש לו לפעול בנושא סדום!!

וירא וירוץ לקראתם

בפעם שנייה כתוב בפסוק "וירא"! בפעם הזאת, אברהם ראה שרפאל ריפא אותו ממכאובי המילה. וזה איפשר לו לקום ולרוץ לקראתם מפתח האוהל!

וישתחו ארצה

אברהם מודה על רפואתו למלאך רפאל!

ויאמר אדני אם נא מצאתי חן בעיניך…

הוא מדבר בלשון יחיד (בעיניך) כי הוא פונה עכשיו אל מלאך גבריאל שבא עבור סדום ולא ישירות עבור אברהם. לכן, הוא מזמין אותו אישית כדי שיצטרף לשני המלאכים האחרים שבאו עבור אברהם.

ואקחה פת לחם וסעדו לבכם…כי על כן עברתם על עבדכם

אם באתם בצורת אנשים, זה כדי לבחון אותי האם אני יודע לקבל את מסרים ה"רוחניים" דרך מהלכי הטבע. אז הנה , אני יודע שכל הדברים הגשמיים, יש להם ערך רוחני עליון. ואני יודע שהדרך לבחון את האדם במסירות נפשו לאלוהים היא דרך התנהגותו המוסרית של האדם כלפי עולם הטבע וכלפי שאר בני אדם!!!

ויאמרו איה שרה אשתך

מטרת הביקור של מלאך מיכאל, היא אך ורק עבור הבשורה לשרה ולא עבור אברהם!

ויאמר שוב אשוב אליך כעת חיה והנה בן לשרה אשתך..(יח-י)

למה פעמיים "שוב אשוב"? כי המלאך מיכאל ישוב בעקידה כדי למנוע את הריגת יצחק. כך הוא ייתן ליצחק שוב את החיים, בנוסף לחיים שהוא נותן לו עכשיו. הוא ישוב לפעול ללידתו. עכשיו הוא ייוולד בנשמה נקבית ובעקידה הוא ייוולד שוב בנשמה זכרית!

למה זה צחקה שרה לאמור האף אומנם..

למה ה' הקפיד על צחוק שרה ולא הקפיד על צחוק אברהם שקדם.? כי שרה לא צחקה מייד. היא צחקה רק כשהיא התחילה לקבל "עדנה"! רק כאשר אמרה "אחרי בלותי היתה לי עדנה" רק אז היא הבינה והיא האמינה והיא צחקה! ההקפדה של האלוהים היא על איחור התגובה!! לכן יש לשים לב למילים:"למה זה" דווקא "זה " ולא צחוק אברהם! והמילה "לאמור" רק העובדה שאמרה שהיא קבלה ווסת וחזרה לה הנערות גרמה לה לצחוק.

לע"ד: אין בעיה בצחוק. להיפך, ה' בעצמו ביקש לקרוא לבן יצחק! כי עיקר יצחק היא בזה שהולדתו היא ניסית ועצם הווייתו היא פלאית. לילד כזה חיקו עשרים דורות! יש בצחוק גם שמחה וגם הפתעה, לקיחת מרחק עם המציאות. לדעתי, אפילו אם אברהם ושרה לא היו צוחקים היו קוראים לו יצחק כי זה מאפיין אותו!!

ואברהם היו יהיה לגוי גדול ועצום ונברכו בו כל גויי הארץ (יח-יח)

החידוש כאן היא במילה "בו", כלומר "בגוי" ולא באברהם!! כאן השינוי הגדול:

לע"ד: בהתחלה, המטרה היתה שאברהם יפיץ את דעת ה' בכל העולם, לכל העמים. אברהם היה אמור להיות אדם אוניברסאלי. ולכן הוא קיבל הברכה: ונברכו בך כל משפחות האדמה".

אבל ה' שינה את הטקטיקה! כדי להגיע לאותה התוצאה הרצויה מהתחלת הבריאה (שכל עמי הארץ ידעו כי ה' הוא האלוהים…), אי אפשר לעשות זאת ישירות מאברהם לשאר האומות ואי אפשר לעשות זאת בדור אחד. הטקטיקה החדשה היא ליצור עם נפרד שייצג אמנם את כל העמים, אבל יהיה מובדל ועוסק בעצמו בלבד, והוא "ישראל". ממנו תבוא הבשורה לכל עמי הארץ במשך היסטוריה ארוכה. ודרכם, "נברכו בו כל גויי הארץ"

לאברהם היה קשה להבין זאת. היה לו קשה לקבל שרק הוא וזרעו יקיימו את ברית המילה ולא כל באי העולם. היה לו קשה שמישמעאל לא יצא ה"זרע" המובטח. וכאן, ה' מודיע לו בפירוש שזרעו יקבל עליו את התפקיד שניתן לו "ונברכו כך כל משפחות האדמה"!!

ארדה נא וארה הכצעקתה(חי כא)

למה ה' צריך  "לרדת"? המשפט האלוהי רוצה לקחת בחשבון את הטענות של בני האדם. הוא לא רוצה להיות מנותק מטענות בני האדם הנשפטים מלמעלה! ואכן, ה' "יבקש" את התערבות אברהם במציאת טענות להגנת סדום. הוא אפילו יחכה לראות איך יקבלו אנשי סדום את האנשים שהוא שלח להם.

לכן ה' שלח מלאכים בצורת "אנשים" גם לסדום. כי הוא רצה לבחון את התנהגות אנשי סדום לאורחים! ורק אחרי שבלילה, אנשי סדום באו כדי להציק לאורחים, הוא ראה שאין אפשרות לדון אותם לזכות. ה' ירד לדון אנשי דור הפלגה. ה' ירד על הר סיני ה' יבקש ממשה "לך רד כי שיחת עמך.."…

אולי יחסרון שם…

כדי להציל את סדום, אברהם טוען שאם נמצאים 50 צדיקים אז אי אפשר להשמיד את סדום. ואחר כך הוא יורד במספר עד ל10. למה?

50: למה אברהם נוקט במספר הזה? כי יש 5 ערים. והוא מבקש רחמים בזכות 10 צדיקים בכל עיר. סה"כ 50

45: אם חסר צדיק אחד בכל עיר (9X5=45ׂ אולי זכות ה' בעצמו תגן והוא "ישלים מניין איתם"!

40: אברהם וה', שניהם ימלאו את החוסר (8X5=40ׂ)

30: אם יהיו שלוש ערים בעלי 10 צדיקים כל אחת, אברהם וה' יגינו בזכותם על שתי הערים שאין בהם אף אחד!

20: אם יהיו רק שני ערים בעלי 10 צדיקים, וה' יגן בזכותו על שני ערים נוספות ואברהם על עיר אחת!

10:  בסה"כ בכל הערים עשרה צדיקים שיגנו על כולן. וגם זה לא נמצא.(לוט ומשפחתו לא נחשבו צדיקים ורק בזכות אברהם ניצול לוט)

נמצא שבכל המשא והמתן, בסיס ההתחשבנות היא שהמינימום הוא עשרה אנשים שיצליחו להגן על הציבור כולו.

ויתמהמה , ויחזיקו האנשים בידו…(כ-טז)

למה כתוב "ויחזיקו" ברבים? הרי רק מלאך אחד בא להציל את לוט, המלאך רפאל. ולמה המלאך גבריאל מחזיק גם הוא את ידי לוט? כי הוא מעוניים שלוט יברח מהר כדי להפוך את סדום. נוכחות לוט מעקבת את משימתו שלו!

לע"ד: אין לוט ניצל אלה אם הוא עושה מעשה שיציל אותו. ה' דורש ממנו שיעזור לו לעזור לו! בכל הסיפור, ה' מחכה שבני האדם יעשו מעשה כדי להציל אותם.

אל תביט אחריך…

כי אם לוט יסתובב, יראו אותו המשחיתים שבאו להפוך את העיר וידרשו להמית אותו גם כן. כי אין לו שום זכות להינצל! מידת הדין תדרוש את דמו! ופני האדם מביעים את זכותו וחטאיו. אם יסתובב, אין אפשרות להציל אותו מידי המשחיתים!! וזה מה שקרא לאשת לוט!

ויאמר אליו האלוהים בחלום גם אנכי ידעתי כי בתם לבבך עשית זאת ואחשוך גם אנכי אתך מחטו לי על כן לא נתתיך לנגע אליה(כ-ו)

לע"ד: הפסוק הזה בא ללמד אותנו עד לאן מגיעה השגחת ה' ואיך היא פועלת!

  1. מדבר אל אבימלך! גוי ! ומשגיח עליו! ה' משגיח על כל אחד מיצוריו.
  2. ה' דן את מעשיו ואת מחשבותיו ב"שידור חי" ופועל מיד. אבימלך לא התכוון לרע, אז ה' מחליט לעזור לו שלא יחטוא!!
  3. ה' מונע פיזית מאבימלך מלהתקרב אל שרה, לא רק כדי להגן על שרה, אלא גם כדי להגן על אבימלך שמה יחטא !!

יש לנו המון מה ללמוד מפסוק זה שבא לספר לנו על דרכי ההשגחה במפורש!!

כי עצור עצר ה' בעד כל רחם לבית אבימלך על דבר שרה..(כ יח)

כל המתפלל על חברו, נענה תחילה גם עבור עצמו!

שרה היתה עדיין עקרה. אברהם מתפלל עבור נשי אבימלך וה' פותח את רחמן. תפילת אברהם עבור האחרים, עוזרת לו ושרה אשתו נפקדת!!

וה' פקד את שרה כאשר אמר…(כא-א)

כאן, מודיענו הפסוק, שאפילו אם לא היה אברהם מתפלל עבור אבימלך, שרה הייתה נפקדת מכל מקום כי כן אמר ה' כבר. וזה פירוש "כאשר אמר".

ויעש ה' לשרה כאשר דיבר

המילה,דיבר" היא לשון קשה. מה קשה בדבר??

יצחק ייוולד עם נשמה "נקבה" ורק בעקידה , תינתן לו נשמה "זכרית".

וזאת בגלל שני חטאי הוריו:

  1. אברהם, היה מסתפק בישמעאל! והוא אמר "לו ישמעאל יחיה לפניך". לכן ה' ענה לו שיש לו לעבוד עוד הרבה כדי להבין שיש להביא את יצחק. ובינתיים הוא נותן לו בן רק מצד שרה, מצד הנקבה, וזה מה שאמר לו "אבל שרה אשתך יולדת בן"
  2. שרה חטאה כשהיא צחקה רק אחרי שראתה שיש לה עדנה.והקפיד ה' עליה וזה גרם לה למות מיד אחרי העקידה. מיד אחרי שיצחק קיבל את הנשמה הזכרית.

ותלד שרה לאברהם בן לזקוניו..(כא-ב)

"לזקוניו" ברבים! כי בעצם אברהם יוליד פעמיים את יצחק! פעם אחת, בלידה הביולוגית, עם נשמה נקבית, ופעם שנייה , בעקידה, כשיצחק קיבל נשמה זכרית!!

אחר הדברים האלה ויוגד לאברהם לאמור הנה ילדה…

כל הסיפור הזה בא ללמד על לידת רבקה אחרי שיצחק קיבל את נשמתו הזכרית בעקידה.

ולמה הוזכרו כאן לידות כל הילדים האחרים?? כי הם היו הקליפות של רבקה! הם היו צריכים להיוולד כדי שרבקה תצא נקייה מכל קליפות הרשעות של המשפחה !!