חנוכה לעד4- מחלת הבהרת

בע"ה א טבת התשע"ו

מישל בן שושן

 

חנוכה לעד4

כתבו לכם על קרן השור אין לכם חלק באלוהי ישראל

 

הגזרה הזאת של היוונים, מובאת במדרש רבה(יקרא טו ט ), בהקשר לארבע גלויות שמרומזות על ידי ארבע נגעי הצרעת. שאת ספחת, בהרת, נגע צרעת, הן כנגד ארבע הגלויות שיעברו ישראל בהיסטוריה.

"בהרת" זו ייוון שמבקשת מישראל לעשות הבהרה אחת ולתמיד:

האם אתם רוצים להיות אוניברסאלי ולעזור לכל עמי העולם ולהיות "אור לגויים" כמו שהיה יוסף במצרים

או שאתם רוצים להסתגר בתוככם ולהיות עם מיוחד, פרטיקולארי, כמו שטוען יהודה?

תחילתו ואל תישארו בין שתי האופציות! תבהירו את עמדתכם!!

זו מחלת הבהרת!

חייבים להבהיר, חייבים להיות או כך או כך. היוונים לא מסכימים שאנו נטען שאנו תופסים בשתי האופציות גם יחד! זה מה שקשה להם, לכאורה.

יוסף, אכן היה בעד להיות "אור לגויים" אבל, באותו הזמן, הוא נשאר צדיק ונשאר יהודי. דבר זה קשה מאוד. לכן, יהודה טוען שאסור לפנות לעזרה אל עבר הגויים. כי זה מסוכן, עלולים להתבולל ולאבד הכל.

יהודה בא ומזכיר שמה שעשה יוסף, הוא על אנושי.

לכן, כשהיהודים יצאו לגלות, היהדות תיסגר, ההלכות יחמירו, כי הסכנה של ההתבוללות עורבת מכל צד.

אבל הפן האוניברסאלי של עם ישראל חייב להתקיים בכל זאת. כשהאלוהים מגלה את עמו, הוא חושב על זה גם כן. יש לקבל את הניצוצות של הגויים בתוכנו, עם מעורבות חזקה בעולמם.התרומה היהודית לעולם היתה אדירה

לכן, כן אנו חייבים לתפוס בשני קצות החבל

ואכן, כשחייבים לאחד המידות ההפוכות, "מחלת הבהרת" היא אנטי יהודית!

האנטישמיים לא יכולים לסבול שאנו נהיה גם כמוהם וגם שונים! זה ההבדל בין אנטישמיות לגזענות.

הגזענות שונאת האחר באשר הוא שונה

האנטישמיות שונא היהודי כי הוא גם שונה וגם דומה מאוד

לכן חנוכה היא החג של החיבור בין יוסף ויהודה, בין הדעות השונות, גם יחד!