חנוכה נה

בע"ה א טבת התשע"ד

מישל בן שושן

 

חנוכה נה

 

פך שמן או מלחמה?

העיקר הוא שאנו נכיר שהיה נס במלחמה. אבל זה לא ניתן לכל אחד לראות את השגחת ה' במעשים שאינם בגדר "נס גלוי". הרבה אנשים זקוקים לניסים גלויים, פשוטים, ברורים כמו זה שמסופר על פך השמן כדי להתרשם מהשגחת ה' בעולם! לכן, החכמים פיתחו את רעיון נס פך השמן. עבור האנשים האלה, "קטני האמונה" שאינם מסוגלים להכיר בהשגחת ה' דרך הניצחון הצבאי והחזרת הלאומיות בדרכים טבעיים של השתדלות בני האדם.

לכן, בתפילה ובברכת המזון, שבהם האדם אמור להיות "מול ה'", אין צורך להזכיר את פך השמן. ולכן אין בתפילת "על הניסים" אזכור לנס הזה. אבל בגמרא, במקום שבו האדם יכול להתחנך, כן מדובר על הנס של פך השמן!

יש להדגיש שהחכמים שהסבירו שהמקור הוא נס פך השמן, השאירו נר אחד מתוך שמונת הנרות לזכר נס המלחמה (כי בעצם הנס לא התרחש אלא שבעה ימים).

 

חנוכה מלשון חינוך

חג החנוכה היא חג של התחלה. (בלשון הרב "חינוך"). התחלה של רעיון שילך וימשיך לבעבע בתוך נפשות ישראל, עד שיום אחד, נמנצא את העוז והרוח להקים מדינת ישראל.

לכן, אין מצוות סעודה בחנוכה. כי הסעודה מורה על דבר גמור.

החכמים ידעו שכל הסיפור של החשמונאים לא הצליח הרבה זמן. החשמונאים חטאו והיה חורבן בית שני מאתיים שנה אחר כך. אבל משהוא קרה בחנוכה:

קמו יהודים והראו שיש בעם ישראל אור שאיננו ניתן לכבות אותו. אפילו בתוך הגלויות הארוכות והאכזריות ביותר. עד להגשמת בניין הבית השלישי.

 

פרסומי ניסא

למי יש לפרסם? לא לגויים. לא ליהודים האחרים כי אפילו אם אני חי בעיר שאין בה יהודים עלי להדליק לשם פירסומי ניסא. אלא יש להכריז, להוציא אל החוץ, לא להשאיר בפנים, כלומר, לא להאיר בפוטנציאל, אלא ל החצין את העובדה שה' עושה ניסים לעם ישראל בהישרדות שלו בגלות.

על ידי ההדלקה, אנו מפרסמים שה' מתנהג על ידי ניסים עם עם ישראל ומאפשר לו לשרוד למרות כל היגיון. הנס הגדול הוא היכולת של עם ישראל להדליק נרות חנוכה!

זה דומה מאוד, לע"ד להנפת דגלי המדינה ביום העצמאות. זה פירסומי ניסא אמיתי.לא שאנו רוצים להודיע לאחרים שכאן זה מדינת ישראל וברחוב השני זה לא. אלא אנו רוצים להוציא לחוץ, להפגין, להביא לגילוי הדבר שהיה פנימי עד כה ושיצא לפועל בהזדמנות הקמת המדינה של שתמיד היה נר פנימי דלוק בתוך נשמת כל יהודי , הקשור לנסים שעושה איתנו ה'.

זה בדיוק המקום שממנו יש להודות ולהלל.

אין ה' זקוק להודאות או להלל! אלא יש להודות והלל , בדיוק כמו שיש לפרסם את הנס.

לא לחינם יום העצמאות שואב את הלכותיו מחג החנוכה.

קשה לי עד מאוד להבין את אלה  שחוגגים את חנוכה ואינם חוגגים את יום העצמאות !

 

הקשר עם סוכות

  • בספר המקבים ב, כתוב שם שהעם הביא את כל קורבנות חג הסוכות בכה בכסלו כי רק אז ניתן היה להקריב אותם. הם קראו לחג הזה "סוכות דכיסלו" כמו שעושים פסח שני באייר, עשו שמונת ימי חג הסוכות בכסלו, מיד אחרי טיהור המקדש.

הנ"ה עושה קשר אחר עם סוכות:

  • בין היום הראשון של סוכות לחנוכה, יש 70 ימים. כמו שביום השביעי של פסח , אנו חוגגים את קריעת ים סוף, חנוכה היא לסוכות מה שקריעת ים סוף היא ליציאת מצרים

חנוכה היא התחלת עידן חדש. היא ראשית צמיחת גאולתנו העתידית.

כל החגים (פסח שבועות סוכות) קשורות ליציאת מצרים. זה העבר.

קריעת ים סוף וחנוכה שייכים לאחרית הימים.

כתוב בשירה "אז ישיר משה.." ישירו לעתיד לבוא. בגאולה עתידה. כשה"א" ירכב על ה"ז". וזה מה שהתחיל לקרה בחנוכה. המספר שמונה שמורכב על ידי הא- ז של אז ישיר משה.

 

שתי המצוות של חנוכה קשורות לעין (הדלקת הנרות) והפה (הלל)

שני האברים שמייצגים את האפשרות של האדם לצאת לחרות.

שני האברים האלה הם שני האברים שפגיעתם משחררת עבד כנעני (שן ועין). כי כנען פגע בשניהם כשהוא ראה את ערוות אביו וסיפר על זה לאחיו.

שני האברים האלה יכולים לשעבד את האדם או לשחרר אותו מעבדות!