טו בשבט פצ

12-02-06

 

 

טו בשבט פצ

 

 

 

חודש שבט הוא חודש של תיקון עניין האכילה.

זה אחד התיקונים החשובים של האדם, מאז חטא אדם הראשון. לכן, לפי הפרי צדיק, המשנה אומרת "ראש השנה לאילן" ולא "לאילנות". רמז לאותו אילן, עץ הדעת, שהגמרה מתארת כל מני סוגים של עצים, אפילו החיטה שהייתה עץ לפני החטא.

מחלוקת בין החכמים האם ראש חודש זה הזמן המתאים לחול שיא התיקון, או כשהירח במלאותה ב15 לחודש. אלה דעות בית שמאי ובית הלל. וההלכה נקבעה כבית הלל ב15 . אבל שינהם נראים מסכימים על העיקרון ששבט הוא תיקון האכילה.

חודש אדר הוא תיקון הברית (מילה), עם מחיית עמלק (שהוא כנגד חטא  זה). לכן באמצע החודש , חוגגים ניצחון על עמלק בפורים.

חודש ניסן הוא התיקון הכללי על שאר החטאים, והגאולה השלמה הגזורה מהתיקון הזה. בראש חודש ניסן, ה' ציוה על כל התהליך, ו15 בו חוגגים היציאה.

לסיכום, שלושת החודשים שבט , אדר וניסן, הם שלושה שלבים של הגאולה,. שעניינה תיקון האכילה, תיקון הברית, והגאולה בעצמה.

אולי זאת הסיבה שיש מנהג לשתות ארבע כוסות יין בט'ו בשבט כמו בפסח.

טו בשבט הרב שרקי

בע"ה טובשבט התש"א

מישל בן שושן

 

טו בשבט

הרב אורי שרקי

 

טו בשבט הוא תיקון חטא אדם הראשון

 

החטא:

הנחש הוא האדם הטבעי, הבהמי.

אדם הראשון חשב שהוא דומה לנחש. הוא "ירד" ממדרגתו הרוחנית וחשב שיש בו רק פן טבעי. זו סכנה תמידית: להיות מהופנט על ידי הטבע עד כדי כך שהוא מרגיש כחלק מהטבע ורק כחלק מהטבע. האדם נותן דרור לכל הכוחות הטבעיים שבו, ללא מעצור, עד כדי כך שהוא שוכח את המוסר הבין אנושי והחלק הרוחני שבו.

החטא הזה התבטא על ידי נגיעה ואכילת עץ הדעת. (הנגיעה לא היתה אסורה לכתחילה אבל משם הטעה הנחש את חווה).הפרי שנאכל הוא האתרוג (נכון שיש הרבה ד עות לגבי הפרי, אבל המדרש אומר שהאפשרות שזה האתרוג מתאימה ביותר) זה קרא ביום הראשון לבריאת האדם, ביום א' בתשרי.

 

תיקון החטא

התיקון מתחיל בדיוק באותו יום שאירע החטא: בא' בתשרי, בראש השנה.

אחריו , יש יום הכיפורים

עד שביום טו' בתשרי, אוחזים ביד, את..האתרוג!! ועכשיו , זה כבר לא חטא אלה מצווה.

כי אין איסור ליהנות מהטבע. להיפך, המטרה של האדם היא ליהנות מהטבע אבל אסור לטבוע בו לגמרי.

נכנסים אז בתוך החורף, ובו מתכנסים על עצמנו. לא עובדים את האדמה, עבודות החקלאות נפסקים.

עד…טו' בשבט! שבו, הטבע מתחיל עונה חדשה. האדם אוכל את הפרי! את האתרוג!!   הוא יכול להתחיל להתייחס שוב באופן פעיל ונכון כלפי הטבע.

 

טו בשבט:

למה האדם צריך לחגוג את ראש השנה לאילנות?

כל שנה, האדם חייב לזכור את כל הסיפור הזה לפני שהוא מתחיל לעבוד את האדמה.

יש ערך גדול מאוד ביחס הנכון כלפי הטבע:

  • מצד אחד, יש סכנה שהצד הטבעי יהפוך לעיקרי ונשכח את הרוחניות והמוסר שבאדם
  • מצד שני, אסור להתרחק מהטבע בטענה שזה מסוכן!! במיוחד כשחוזרים לארץ ישראל, בה נמצא את הקדושה העליונה דווקא בעבודת האדמה הטבעית.

לכן, הזכר של "חטא אדם הראשון" מזהיר אותנו מיחס שלילי לטבע. והתיקון של החטא (חזרה לערכים המוסרים והרוחניים) בימים הנוראים עד סוכות מזכירה לנו שאנו לא רק בהמות אלה בעיקר בני אדם.

החזרה אל הטבע נחגג על ידי היציאה לסוכה, אחרי שסיימנו את כל העבודה החקלאית.

בסוכות, אפשר וכדאי ,כבר, לתפוס באתרוג, סמל הפירות.

בכל ימות החורף, שאין בהם עבודה חקלאית, האדם יכול להפנים את כל הערכים שהוא תיקן בראש השנה, כיפור וסוכות. יש לו זמן לפתח את החלק הרוחני שלו.

עד שהוא מגיע לפתח העונה החדשה של העבודה החקלאית, בטו' בשבט, ואז , הוא מתחיל לאכול את אותו האתרוג שנאכל בצורה לא נכונה על ידי אדם הראשון, עכשיו עם החלק הרוחני והגשמי שלו.

 

א' תשרי ראש השנה סוכות הושענא רבה טו בשבת
חטא הנגיעה ואכילת האתרוג חזרה בתשובה

כבר באותו יום שבו ארע החטא

אחיזה באתרוג תשובה גמורה

וגם,אכילת האתרוג אצל המקובלים

אכילת האתרוג

התחלת העבודה החקלאית בשנה חדשה

ספר כוכב הגאולה מאת הפילוסוף היהודי פרנץ רוזנצווייג

 

הבורא

 

הבריאה                                         ההתגלות- הנבואה

 

 

 

 

הטבע                               האדם

 

 

הגאולה

 

המשולש הראשון: אלוהים- העולם( הטבע)- האדם

המשולש השני: הבריאה- ההתגלות- הגאולה

 

נסתכל בשלושת הצדדים של הכוכב הזה:

 

בין הבורא והטבע הייתה הבריאה

בין הבורא והאדם הייתה ההתגלות, הנבואה

בין האדם והטבע: הגאולה!!

 

בטו בשבט, אנו מנסים לשחזר את הקשר הטוב והפורה בין האדם והטבע ורק יחס זה יכול להביא לגאולה!!!