לג בעומר בני ישככר

בע"ה חי אייר התשעה

מישל בן שושן

לג בעומר בי

מתוך הפירוש של "בני יששכר"

 

נלמד משנה בפרקי אבות(ב-ח):

"חמישה תלמידים היו לו לרבן יוחנן בן זכאי….

אמר להם צאו וראו איזו היא דרך טובה שידבק בה האדם.."

איפה הם יחפשו אם לא בתורה עצמה. מה כתוב על ה"טוב"? הם התחילו לקרוא מ"בראשית" ועד המילה הראשונה "וירא אלוהים כי טוב" ששם מופיעה המילה "טוב" . והם ניסו להבין מה גרם לטוב הזה לחול בעולם?

 

"..רבי אליעזר אומר עין טובה"

רבי אליעזר קרא את הפסוק "וירא אלוהים את האור כי טוב". הראייה של האלוהים גרמה שהדברים יהיו טובים. בגלל ש"וירא אלוהים" אז נהיה האור טוב. לכן, מה שגורם לטוב זו ה"עין הטובה" של האלוהים. לכן גם האדם צריך לראות העולם בעין טובה, לראות הטוב שבכל דבר כדי שהטוב יחול בעולמו.

 

"… רבי יהושוע אומר חבר טוב  "

רבי יהושוע למד שהיה "חושך על פני תהום" כלומר מה שהיה שולט זה רק החושך. האלוהים אז ברא אור! מנוגד לחושך. ואז קרא שה' ראה את האור כי טוב! כי החושך החשיב את האור, ה"אחר" המוחלט, מבחינתו, ובכל זאת היה טוב! אם כן, אם אדם יקרא לאחר "חבר" ויתייחס לשני כחבר, אז יש סיכוי שיהיה טוב

 

"…רבי יוסי אומר שכן טוב   "

עבור רבי יוסי, לא רק קבלת השונה חשובה אלה היכולת לגור ביחד. שהחושך יסכים לגור בלילה ושהאור יסכים לגור, ביום, בשכנות טובה, זה מה שחשוב, השכנות בין הפכים כדי להביא לטוב

 

"…רבי שמעון אומר :"הרואה את הנולד"   "

המדרש אומר שהאלוהים ברא אור חזק מאוד אבל, כשהוא ראה שבעתיד, עלולים הרשעים להשתמש בו, גנז האור הזה , בתוך החושך, עבור הצדיקים. לכן, כשהאלוהים רואה את האור הקטן שנשאר ואמר שזה טוב, מה שגרם לזה זו ראיית הנולד של האלוהים וגניזת האור הגדול.

 

"…רבי אלעזר בן ערך אומר  "לב טוב.. "

רבי אליעזר ספר את המילים מהמילה הראשונה "בראשית" ועד למילה "טוב" והנה יש 32 אותיות. כמניין "לב"! יש לעבור 32 שלבים, שבהם ה"טוב" לא נראה, הוא נסתר, עד שמגלים את ה"טוב" גלוי וכתוב במפורש בתורה.

 

אמר להם(ריב  "ז) רואה אני את דברי רבי אלעזר מדבריכם שבכלל דבריו דבריכם   "

אמת היא שכל הראיות שהביאו החברים האחרים נמצאים בתוך 32 המילים שקדמו למילה "טוב". אם כן, "בכלל דבריו, דבריכם" הוא כולל את כל מה שאמרתם. והוא מלמד דבר נוסף בקשר הטוב, שעכשיו ברור, ואפשר להגיד "רואה אני". ומה הדבר החשוב הזה?:

 

מסביר עכשיו ה"בני יששכר" את עיקר הדברים:

"לב טוב"= 49= (32+17). = 49 ימי ספירת העומר.= סמל כל העבודה שאדם צריך לעבוד בחייו , על מידותיו, כדי להיות טוב יותר. כדי לזכות להגיע למדרגה ה50 הנכספת.

אבל, בתוך העבודה הזאת, יש דברים שאנו מבינים ודברים שאנו לא מבינים. יש דברים שאנו כן יכולים לעבוד עליהם ויש דברים שקשה לנו לדעת לעבוד עבורם.

  • 32=לב= הדברים הקשים, הנסתרים. סמל לעבודה קשה כי לא יודעים לאן אנו הולכים והאם יש תועלת לעמל שלנו. בשלב הזה, אנו "לוקחים ללב", אנו בצער. לכן, אנו "מתאבלים" על החכמים שלא עבדו על המידות שלהם מספיק. הם מקבילים למילים הראשונים בתורה שלא ברורה בכלל מידת הטוב שיש בהם.
  • 17= טוב= ימים האחרים, שמתחילים ביום ה33 (ל"ג בעומר) שבהם מתגלה האור של הטוב הנגלה. אנו יכולים , בשלב הזה, להפסיק להתאבל ולסמוך על ה' שיעזור לנו לגלות הטוב בכל המאמצים שלנו.

לכן ל"ג בעומר הוא היום הראשון של גילוי הטוב הנסתר. לכן הוא יום ההילולה של רבי שמעון בר יחאי שעמל בחייו לגלות את סודות התורה שהיו מוסתרים עד כה