חיי שרה מוש

בע"ה כד מרח שוון התשעו

מישל בן שושן

 

חיי שרה מוש

ועשית עם אדוני חסד ואמת

כשאליעזר מחפש אישה עבור יצחק, הוא מצפה שהיא תהיה בעלת מידת החסד. לכן הוא עושה כל מני סימנים לדעת היא היא תשקה גם הגמלים ותראה שהיא בעלת מידת החסד. אבל, בסוף, הוא מוסיף עוד תנאי:" ועשית עם אדוני (אברהם) חסד ואמת". למה יש להוסיף מידת האמת?

יש דרישה מה' אל אברהם שיצא ממנו איש כמו יעקב!, בעל החסד. ולכן, אברהם חייב למצוא אישה לבנו שתוכל להביא ממנו ילד בעל מידת האמת, מידתו של יעקב. הדרישה הזאת נמצאת בשלושה שלבים שונים:

  1. צדקה ומשפט:

כשה' מספר לנו, הקוראים, למה הוא בחר באברהם, כשהוא מתכוון לשתף אותו בסיפור של סדום, הוא אומר שהוא בחר באברהם :"כי ידעתיו אשר יצוה את בנו ואת בתו אחריו לעשות צדקה ומשפט"

כלומר, ה' בחר באברהם, מההתחלה,, כי הוא ידע שיש פוטנציאל באברהם להביא ילד שיעשה משפט (יצחק על ידי מידת הדין) ונכד שיעשה צדקה (רחמים- מידת האמת) ביעקב. זה התנאי לבחירת אברהם!

יש פסוק עוד יותר ברור: "יעקב אשר פדה את אברהם" המדרש מפרש שכשאברהם היה בכבשנו של נמרוד, דבר אחד הציל אותו ממות: הפוטנציאל שיצא ממנו איש כמו יעקב! רק בזכות זה שיום אחד ייוולד יעקב, הצילה את אברהם מאש הכבשן! וזה פירוש "יעקב פדה אברהם".

אבל כל זה, עדיין לא סופר לאברהם אבינו. בנתיים הוא ידע , על ידי שרה אשתו שיש להביא ילד שהוא בעל מידת הדין, יצחק.

  1. שלושה אנשים

כתוב במדרש הנעלם ששלושת האנשים שאברהם ראה בפרשת "וירא", הם : אברהם יצחק ויעקב!!

כלומר, אחרי הברית מילה, ה' מודיע לאברהם שעליו לבנות משפחה בעלת שלושה דורות. הוא לבדו לא יקים את הזהות הישראלית. בניגוד למה שנאמר לו בהתחלת הדרך: ואעשך לגוי גדול,(אז חשב אברהם שהוא בלבד יבנה העם הזה), עכשיו ברור לו שיש לבנות שלוש קומות: חסד, דין ורחמים. וזה תפקידו!! זה פירוש "ניצבים עליו"!! עליו לבנות את המבנה הזה!!

כלומר על אברהם לדאוג שיצא ממנו ילד בעל מידת הדין, יצחק, ושיצא מיצחק ילד בעל מידת הרחמים, האמת, יעקב!!

3שליחות אליעזר

עכשיו מבינים שאברהם ביקש מאליעזר למצוא לו , לא רק אישה שתהיה בעלת מידת החסד אלא שתהיה יכולה לפעול כדי להביא ילד ממנה שיהיה בעל מידת האמת, יעקב. אליעזר דורש זאת עבור אברהם! (ועשית עם אדוני).  שהיא תהיה בעלת חסד ואמת!!

 

 

בנות כנען

למה אברהם לא מחפש אישה מבנות כנען?

הרי הוא היה יכול למצוא שם בתולה נחמדה, אפילו בעלת חסד!

אלא שכנען השביע את בניו שאסור להם לדבוק במידת האמת. הם חייבים להיות בעלי מידת השקר. רק כך יוכלו לחיות על הארץ הזאת. וזאת הסיבה, לפי המו"ש שהוא שלח לחפש אישה מחוץ לכנען.

למה אצל משפחת לבן? זאת, המו"ש לא מסביר, אבל נראה לי ששם, כולם מדברים על האמת. רק שלבן הוא "קליפת האמת" הוא משתמש ב"אמת" לטובתו בלבד ולא כערך עליון.כל פעם שהוא מדבר, נראה שהוא "דובר אמת" רק שזו אמת מסולפת, לטובתו האישית ולא אמת לאמיתה.  לכן, דווקא אישה שחיה במשפחה ששם האמת (קליפה ופרי) הוא העניין, יכולה לעשות עבודה כדי להגיע להוציא משם אמת מתוך בניה.

 

ותיפול מעל הגמל

גם רבקה זקוקה לתהליך של בירור והתקדמות.

היא נבחרה בזכות היכולת שלה להיות בעלת החסד ולהביא ילד ממדת האמת אבל עדיין לא הכל התברר אצלה

הנפילה מעל הגמל היא , עבורה, שלב שבו היא לא רק בעלת חסד (גמילות חסדים) אלא היא גם צריכה להבין להכניס מידת הדין בחסד. וזאת, היא שמה לב כשהיא רואה את יצחק.

אם כן, עבור רבקה, הנפילה מעל לגמל, מקביל לעקדה עבור יצחק. בשניהם הם רכשו המידה ההפוכה מהטבע שלהם. יצחק החסד ורבקה הדין.

 

מסכנה כללית:

אנו רואים שכל הדמויות התנכיות מתוארות בתהליכים מורכבים שבהם הם רוכשים מידות והבנות כל הזמן. אף אחד איננו מושלם מההתחלה. הם "נבחרים" בזכות הפוטנציאל שלהם להתקדם בתהליך שמיועד להם אבל עליהם לעבוד ולהראות אם הם מצליחים בפועל להתקדם בתהליך.

 

מערת המכפלה

שם, אברהם הבין ששרה היא "אימא" והוא "אב" לאומה הישראלית. האות "ה" שכפולה בשם ה' ושקיימת בו ובאשתו, מסמלים הקשר בניהם כ"אבא ואמא" לאומה הישראלית. אפילו אם הוא יתחתן עם אישה אחרת, הוא ייקבר כאן עם שרה.