הרב שרקי כיפור

בע"ה 9 תשרי התשע"ג

מישל בן שושן

 

איני כדאי

הרב אורי שרקי (אתר שלו)

 

 • "עד שלא נוצרתי איני כדאי":

כל הזמן הארוך מאוד שעבר מאד שחר ההיסטוריה עד שנולדתי , לא היתה סיבה כדי שאיוולד! זאת אומרת, שברגע שנולדתי, כן היתה הסיבה שאני (ואני בלבד) אמלא תפקיד ייחודי בעולם! לכן אני מאוד חשוב! במיוחד התפקוד שלי בעולם מאוד חשוב! אין אף אחד שיכול למלא את התפקיד שלי מלבד אני! בשבילי נברא העולם שלי!

"קול ה' בכוח,= קול ה' נמצא בכוח של כל אחד ואחד! כלומר שההתגלות בהר סיני לא באה כדי להמעיט בחשיבות שלי אלא להיפך, ההתגלות באה להבליט את האני של כל אחד ואחד. ההתגלות מעצימה את הפרט!!

 • "ועכשיו שנוצרתי כאילו לא נוצרתי"

אבל מה עשיתי עם האחריות העצומה שנתנה לי? אני היום מזכיר רק את הדברים שלא הספקתי לעשות או שקלקלתי. ואני רואה כמה הם רבים יחסית למה שהיה לי לעשות! לכן, אני מרגיש אשם בכל מה שלא עשיתי בתור "אני"! עדיין לא התחלתי התפקיד שלי! אני מרגיש כאילו לא נוצרתי!

 • "עפר אני בחיי קל וחומר במיתתי"

אחרי מותי, במידה ואמשיך בדרך המקולקלת הזאת, החשיבות העצומה שעבורה נוצרתי לא התמלאה ואהיה בטל כאילו אני עפר ואפר! חומר בלבד!

 

 • לכן,אני מבקש מחילה וכפרה על העבר כדי שאוכל להתחיל להיות "אני" כמו שמצפים ממני!

 

יש שני ווידוים בתורה:

 • ווידוי על החטאים: אני מזכיר רק את הדברים הרעים שעשיתי
 • ווידוי מעשרות: אני מזכיר להיפך, את כל הדברים הטובים שעשיתי!

בכיפור אנו מזכירים החטאים אבל אין לשכוח את הצדדים האחרים ואין ליפול בדיכאון!

 

כיפור הוא עבור היחיד

בניגוד לשלוש רגלים, שבהם יש מצווה לעלות כולם לירושלים, אין חיוב כזה ביום כיפור. כי זו עבודה של היחיד. מטרת טיהור היחיד היא שהוא יוכל להיכלל בסוכות לתוך הכלל.

 • בכיפור הכהן הגדול קורא בתורה. הכהן הוא אמון על הבעיות הפרטיות של כל אחד. כשהוא מתוודה הוא מתוודה על כל החטאים הפרטיים של כל אחד. והוא מתחיל בווידוי האישי שלו!
 • אבל בסוכות, בהקהל, מי שקורא בתורה הוא המלך. המלך הוא זה שאחראי על ענייני הכלל.

 

שבעה ימים לפני יום הכיפורים   מפרישים את הכהן הגדול …ומשביעים אותו….

 • הגמרא לומדת את ההפרשה שבעה ימים מהפרשת הכוהנים שבעה ימים לפני חנוכת המשכן. המשכן הוא סמל ליום השמיני. המשכן בעצמו הוא עולם השמיני! כשנכנסים לתוך המשכן או המקדש,ובמיוחד לתוך קודש הקדשים, אנו רוצים להישאר שם כל הזמן ולא לחזור לעולם השביעי שבו אנו נמצאים בחוץ!
 • לכן, הזוהר (ורק הזוהר) אומר שהיו קושרים לכהן חבל כדי למשוך אותו בחזרה אל מחוץ לקודש הקדשים. כי הוא היה מאוד רוצה להישאר שם! כמו שנדב ואביהו רצו להיכנס וכנראה, שמאוד שמחו אפילו להישרף ולהתקרב אל השכינה כל כך!!
 • "משביעים" מלשון "שבע": מזכירים לו שהוא חייב לחזור לעולם השבע!!
 • לכן אנו כל כך שמחים "בצאתו מן ההיכל"!! כי הוא הצליח להיכנס (שזה לא קשה כל כך9 אבל בעיקר הוא הצליח לצאת בשלום! ולהביא לנו משם את הכפרה!!
 • כל פעם שיש להתחיל מחזור חדש,יש עניין של עבודה במשך שבעה ימים. הכניסה למשכן, בריאת העולם, לפני ברית המילה. לפני הקרבת קורבן (שור או עז..והיה שבעת ימים תחת אמו וביום השמיני..) , תהליך הטהרה שבעת ימי טהרה. הכהן ששוחט את הפרה האדומה…וכן,הכהן לפני הכניסה לק"הק.