סוכות בעד

9-10-06

 

סוכות בעד

הרב בן עזרא

 

1דירת עראי

אדם גר בתוך מחשבותיו!

"צא מדרת קבע"= צא לפעמים מתפיסות העולם והרעיונות המקובעים שלך, ו"שב בדירת עראי"= תיפתח לרעיונות חדשים ותסכים לשים בצד את המוסכמות כדי לאפשר התחדשות.

 

2לולב כלי זין:

המדרש בויקרא רבא, משווה ישראל היוצא מימי הדין עם לולב למי שיצא מבית הדין וכלי זין בידיו, סימן לניצחונו.

האם לעתיד לבוא, במידה וכל אומות העולם יחזרו בתשובה, האם ישראל ימשיכו להיות העם הנבחר? או שמא יהיו שווים עם כל האומות?

שאלה זו יכולה להישאל בסוכות ,חג אחרית הימים.

והתשובה היא ברורה: כן, ישראל יישארו העם שבחר ה', כי מקדמן דנה היו ויישארו העם ה"מנצח" לפני ה', ולכן הם לוקחים את הלולב, סימן לאחדות ולמיוחדות כלפי העמים האחרים לפני הבורא.

 

3 ידעו דורותיכם:

בפסח כתוב : "למען תזכור…" –זכירה היא על העבר,ומדובר "בך".

בסוכות, כתוב:"למען ידעו דורותיכם…"-ידיעה היא לגבי העתיד, ודורתכם גם כן מופנה לעתיד.

סוכות פונה אל העתיד, אל המטרה, אל הכיוון של יציאת מצרים.

"חג האסיף" היא גם פונה אל תכלית המהלך. אחרי האביב, הקצירה, אוספים את "המעשים" וכיוון מסויים.

 

4ארבעת המינים:

לגבי ההשוואה של ארבעת המינים ל4 סוגי האנשים, תורה ומצוות, נגד הטעם והריח: "הטעם" הוא נגד המעשים הטובים . כי הפרט טועם לעצמו כמו שהמצוות הן שלו.  לעומתו ה"ריח" הוא נגד התורה כי הוא מתפשט לכל עבר.

 

בתחום של האדם כלפי עצמו, הרב מציע אותו סוג של הקבלות:

  • הערבה, ללא טעם וריח, היא נגד הדברים שלא נראים מושכים את האדם, לא מבחינה גופנית ולא מבחינה רוחנית. לגביהם האדם צריך רק את האמונה שתמשוך אותו אליהם.
  • ההדס: עם ריח, ללא טעם: עם משיכה רוחנית ובלי משיכה גשמית, כדוגמת הלימוד שלא לשמה.
  • הלולב: עם משיכה גשמית אליו, ובלי משיכה רוחנית .
  • האתרוג : מסמל את הדברים שמושכים את האדם, הן מבחינה רוחנית והן מבחינה גשמית. יש אז סכנת הגאווה.

 

 

5 דינים בסוכות!

 

בסוכות נידונים על המים! וכן בכל חג נידונים על משהו. בפסח על התבואה בעצרת על פירות האילן, ובסוכות על המים!

איך אפשר להבין שבחג יש דין?

האמת היא שקיימים קטרוגים כל הזמן

בפסח יש קטרוג :"מה שונים אלו(ישראל) מאלו(מצרים)? אלו עובדי עבודה זרה ואלו עובדי עבודה זרה! וה' בכל זאת מצילנו מיד קטרוגים אלו. ואת זה אנו חייבים לזכור!

בשבועות: יש קטרוג המלאכים:"למה לתת את התורה לילוד אישה"? ובכל זאת ה' נתן לנו את התורה וצריכים לזכור זאת.

בראש השנה, הקטרוג של המלאכים:" אין לתת לאדם להיבראות" ובכל זאת ה' החליט לברוא את האדם.

בכיפור: הקטרוג של השטן:"הם עשו את העגל , לא לסלוח להם! ובכל זאת ה' סלח!

בסוכות: גם כן יש קטרוגים: הקטרוג הגדול  של כל אומות העולם גם יחד, לעתיד, בזמן גוג ומגוג ( גמטרייה 70 אומות), נגד ישראל. וה' –אמור- להציל אותנו מידם!