בלק שם

29-06-09

מישל בן שושן

 

בלק שם

 

למה בלק מפחד מישראל?

הרי אין לישראל שום דרישה טריטוריאלית לגבי מואב או מדין!

הם לא רוצים שישראל יהיה על ארצו!

כי עם ישראל על ארצו יתחיל לקדש את החומר! הם יתחילו להתעסק בתכלית הבריאה: התעסקות עם החומר בחרישה, בזריעה, בביטחון… וכך הם יקדשו את החומר. הם יקרבו את הגוף לנפש.

זו מהפכה בלתי הפיכה עבור כל העולם:

שום גוי בעולם לא יוכל יותר להמשיך להתייחס אל החומר כמו שהוא יתייחס אליו עד עכשיו!

מהרגע שישראל ממלאים את תפקידם על ארץ ישראל, השפע המגיע לעולם, לא יגיע אל בני האדם , רק אם בני האדם יתייחסו אל החומר בקדושה!!!

זה מאוד מפריע לעמי העולם! כי הם מתייחסים אל החומר בתאווה בלבד.

האם ישראל יצליח למלא תפקיד זה?

לא לגמרי! ולכן ההשפעה על "ירידת השפע לעולם רק בקדושה" לא יחול לגמרי עד לאחרית הימים שאז ישראל ימלאו את תפקידם כראוי. אז, כל העמים יבואו להודות אל ה' בירושלים! אבל אז גם, כל מי שלא יכיר בצורך להתייחס אל החומר בקדושה, לא יקבל טיפת מי גשמים!! (אפילו בארצו)

לכן כל עמי האזור רצו למנוע מישראל להיכנס לארצם. כי הם חשבו שמייד זה יקרה! והם ייפגעו מהמהפכה הזו.

אבל "החטא עקב" וההשפעה של ישראל על העולם היתה מצומצמת בלבד! אבל מספיקה כדי שהפחד שישראל יחזור לארצו ממשיך עד היום לפעום בלב הגויים!!

 

למה בלעם נגד ישראל?

הוא מנהיג "רוחני". אין לו בעיה עם הפסקת ההנאה מן החומר לצורך תאוות בלבד.

מה שמעניין אותו, זה שה"צד ההפוך" מרוחניותו לא תצלח. שישראל לא יזכו לעולם הזה ולא לעולם הבא. וכדי שישראל יזכו לעולם הבא, הוא יודע שהם צריכים לשבת בארצם ולעסוק בקידוש הגשמיות.לכן, הוא מוכן להשתתף עם בלק למניעת כניסת ישראל לארצו.

השם משמואל מסביר ש"ברכות" בלעם מורים על הנקודה שמפריעה לו בישראל:

"מי מנה עפר יעקב"= ישראל מתעסקים בענייני עפר, ארציות, חומריות. ואפילו המצוות שלהם עוסקות בחומריות! כמו עפר סוטה או אפר הפרה או חרישה על ידי שור וחמור…

"…רובע ישראל"= הרביעה, היא כינוי ליחסי מין שהם "דברים גשמיים" פר אקסלאנס!  ובכל זאת, ישראל עוסקים בזה כל הזמן. "הבה לי את אישי", הנה שפחתי בלהה בוא אליה", …כל העיסוק בתורה ב"רביעה" כשרה זה סימן מובהק שמטרת ישראל היא לחבר בן עולם הרוחניות ועולם הגשמיות. בלעם יודע שזה עיקר תפקיד ישראל ורק כך הם יזכו לשני העולמות. זה יהיה כשלון חרוץ לדרכו הרוחנית אם הדרך של ישראל תנצח ולכן הוא מתנגד לה.

 

 

 

בלעם הכה שלוש רגלים את האתון כי רצה לעקור את שלושת הרגלים

 

בלעם מנסה לעקור את רוחניות ישראל. יש לו "מידות" רעות, שהחכמים בפרקי אבות מכנים: "עין רעה -ורוח גבוה -ונפש רחבה". המידות האלה מקבילים לשלושת המידות המכונים "קנאה- כבוד- ותאווה" שמוציאים את האדם מן העולם על ידי זה שהן מביאים את האדם לחטוא בשלושת החטאים החמורים "שפיכות דמים- עבודה זרה- וגילוי עריות".

הפך דרכו של בלעם היא דרך האבות (תלמידי אברהם הם בעלי "עין טובה-רוח נמוכה ונפש שפלה". שלושת הרגלים מתקנים את המידות האלה שלוש פעמים בשנה במשך כל ההסטוריה.

לכן , בלעם כיוון להרוס את כל המבנה המשולש הזה.

 

פרקי אב-ה'

"מתלמידיו של בלעם"

"הדברים אשר מוציאים את האדם מן העולם" כי הם מביאים  לידי:

(סוטה ד')

תוקנו על ידי האבות שלושה רגלים מתקנים
עין רעה קנאה שפיכות דמים יעקב סוכות

בטחון בה'

לולב אגודה אחת ללא קנאה

רוח גבוה כבוד עבודה זרה אברהם

(או יצחק)

פסח

משכו ידכם מע"ז-

לחם עוני =רוח נמוכה

נפש רחבה תאווה גילוי עריות יצחק

(או אברהם)

שבועות

במתן תורה הייתה פרישה וצריך דעת שפלה

 

עתה ילחכו הקהל..

המואבים מגנים את ישראל "קהל". זה בדיוק מה שמפריע למואב: יש בישראל מוכנות להיות "קהל", זאת אומרת להתאחד למרות חילוקי הדעות בכלל מגובש ובעל ערבות הדדית.

בדיוק בגלל הסיבה הזאת, אסור למואבי (ולעמוני) להתגייר. כי אין לו את האפשרות להיכנס ל"קהל" ישראל. מכאן יש שתי מסכנות:

  1. מי שמתגייר, נכנס לתוך "קהל ישראל" . ומתוך כך , הוא מקיים מצוות. ולא להיפך! לא נהיה יהודים כי אוהבים את התורה או המצוות. אלא כדי להיות שותפים מלאים בהיסטוריית עם ישראל,לקחת חלק מלא בקהל ישראל.
  2. עם ישראל אינו קבוצה אידיאולוגית. יכולים להיות יהודים רק בגלל שאנו יהודים! ללא צורך בקיום מצוות , לכתחילה. כי אנו בני העם הזה מלידה ושותפים לגורלו בכל תנאי.