במדבר מי

בע"ה כו אייר התשע"ג

מישל בן שושן

 

במדבר מי

 

 

מה תפקידו של ספר חדש זה?

הזוהר עונה על השאלה הזאת באופן ציורי:

"אחרי שהוקם המשכן ואחרי שנתנה התורה, הקדוש ברוך הוא רצה לספור את החיילים שלו, את החיילים של המשכן ואת החיילים של התורה"

בספר שמות נתנו החוקים של התורה

בספר ויקרא, ניתנו צורות העבודה במקדש.

אלה שני תחומים שונים: הלימוד והעבודה. התיאוריה והמעשים.שני תחומים אלו מיוצגים על ידי משה (אחראי על הלימוד, התורה) ואהרון ( האחראי על הצד המעשי, המישור האנושי והמעשי).

ספר במדבר עוסק בארגון החברה, בצד הפוליטי. כלומר, איך לשלב את שני סוגי הכוחות האלה כדי לארגן חברה. כאילו התורה והמשכן הם אמצעים כדי לצבור כוח בשני המישורים העיקריים. כל אחד מבני העם בנוי ממידה שונה של כל אחד מהמרכיבים האלה. לכן, לכל אחד יש מקום ותפקיד שונה בחברה. יש לתת לכל אחד את מקומו ויש לארגן את החברה כולה יחסית לכוח של כל אחד.

 

מניין העם

עם ישראל הוא כמו "פסיפס של אלפי (600000) טבליות קטנות (חלקי הפאזל) שמרכיבים את צורת המלך". לכל אחד מרכיב שונה מאוד אבל עיקרי. אם אחד חסר, התמונה הכוללת חסרה!

לכן, המניין בא כדי שנדע לתת לכל אחד את מקומו ואת חשיבותו בפאזל הגדול.

לכן התורה משתמשת במילים :"שאו את ראש". כל ראש צריך להיות מנושא. כשמונים אדם אחד, אז ה' נמצא במידה שלו בזמן הזה! לכל אחד יש תפיסה מיוחדת של האמת. היא לא כל האמת אבל היא בהחלט תפיסה אחת של האמת. לכן יש לכבד אותה מאוד.מצד שני, צריכים גם להיות ענווים כי לכל איש, גדול ככל שיהיה יהיה רק חלק מהאמת ולא את כולה!

 

למה משתתפים שלושה במניין העם?

המניין של העם מתבצע על ידי שלושה אנשים:

משה- אהרון וראש השבט שסופרים.

משה ואהרון הם שני הפכים! הם סמל לעבודה(אהרון) ולתורה(משה). יש למדוד אצל כל אחד מבני ישראל, מה היא המידה המיוחדת שלו. כמה יש בה כמות של תורה וכמה של עבודה. המינון של כל אחד שונה!

וראש השבט מכיר טוב יותר את כל אחד משבטו והוא מסוגל יותר לתת לכל אחד את חשיבותו ואת מקומו הנכון בכלל ישראל.

 

תפקיד עם ישראל (לעד)

עם ישראל מייצג את כל האפשרויות להיות בן אדם! הוא כולל את כל המידות. כל צורות התפיסות של ההוויה. לכן, חשוב שכל אחד יהיה ממומחה בתחומו. לכן, גם, ה' ישלח את ישראל בגלות , כדי שילמדו בכל אומות העולם את כל המידות הקיימות בעולם.

אבל כל הפסיפס הזה צריך להראות שניתן לאחד את כולם בתוך עם אחד! תפקיד ישראל הוא להראות לעולם את "איחוד המידות". לא רק את מידת החסד(של אברהם) והגבורה(של יצחק) בתוך הרחמים(של יעקב). אלא איחוד המידות היותר מפורטות (12 השבטים), שיורדות לכל מיני אפשרויות להיות בן אדם (70 נפש- 70 אומות העולם) ולגלות, דרך 70 פני התורה שניתן , בכל זאת לשייך את כולן לאמת אחת, לאל אחד. במילים אחרות, עם ישראל הוא זה שיוביל את כל העולם להגיד שבסופו של דבר "ה' (האחד) הוא האלוהים(כוחות הטבע המרובים)"

לכן, חשוב שכל אחד ישב תחת דגל מיוחד

שכל אחד יהיה שייך לשבט ולמשפחה מסוימת

שכל אחד יהיה שונה מחברו

ושכולם יעשו עם אחד!

 

התורה היא פסיפס (לעד)

לעניות דעתי, גם התורה עצמה היא פסיפס של הרבה נקודות מבט שונות. לא בכדי יש שבעים פנים לתורה!

למשל, אם נקח את כל החלקים בתורה שמדברים על החגים, נשים לב שכל חלק מדבר על צד מיוחד מאוד של החגים. יש את הפן החקלאי (פרשת אמור), יש את הפן הטקסי-קרבנות המקדש-(פרשת פנחס) ויש חלקים יותר לאומיים, עם ההדגשה לעלות לירושלים..

לכן, נראה לי שהתורה האחת היא מורכבת מפסיפס של פסוקים, מילים, פרשיות, לפעמים סותרות, אבל כל המכלול בונה  "תורה אחת" שכוללת גם את תורת משה וגם את תורת אהרון. גם את תורת האבות וגם את תורת הבנים…

עם ישראל בנוי, כמו התורה, מפסיפס של דעות והסתכלויות שונות על האמת האחת.

אין להפוך הריבוי הזה לאחידות! זה יהיה נגד רצון הבורא שברא ריבוי

אלה יש לגלות , ככל שאפשר אפשרויות למצוא את האחד מאחורי הריבוי.

 

פדיון הבכורים

הבכורים נפדו בשני אופנים:

  1. על יד הלויים בגופם, בעבודתם. לוי מחליף בכור.
  2. על ידי כסף

אכן, 273 בכורים נפדו על ידי חמישה שקלים כל אחד.

הרמ"י לומד מכך

:"מה שלא יכול להיכלל בשורש עבודה בגוף, צריך לקנות בכסף מלא, שעל ידי זה יקבע בשורש"!

כלומר, ישנם דברים שהם קבועים אצל האדם. הם כבר בנויים בתוך מידותיו וליבו. אבל ישנם דברים אחרים, טובים בשבילו שהוא צריך "לקנות", על ידי כל מיני סוגי קניינים. כסף, עבודה, רכישת מידות, נסיון..ואחר כך דברים אלו ייכנסו לתוך ליבו ויהפכו לטבעיים עבורו, כמו הדברים הראשונים הטבעיים.