מסעי נה

בע"ה כה תמוז התשע"ד

מישל בן שושן

 

מסעי נה

 

42מסעות ולא 49

המסעות ממצרים ועד לערבות מואב הן במספר סמלי מאוד: 42 הוא המספר של שם מ"ב שמסמל שלמות בירורים. אבל יש עוד מספר, הרבה יותר "שלם" והוא מספר 49 שאנו מכירים בספירת העומר .

הנ"ה שואל למה יש 42 מסעות ולא 49 כמו כל תהליך שפונה אל שלמות האדם?

הוא עונה שכל המסעות התרחשו בחוץ לארץ ישראל. בחוץ לארץ, אין "כללות" העם. כשהעם מתיישב בארץ, יש מימד חדש שנוצר והוא המימד של כלליות ישראל. רק אז , ניתן לדבר על שלמות ועל שם 49.

בכל זאת, למספר 42 יש חשיבות כשיש בחוץ לארץ תקווה ורצון להגיע לארץ.

על השאלה:"והלה במתן תורה היתה אחדות ושלמות של העם. וזה היה במדבר"? הוא עונה שזו היתה אחדות רגעית שאיננה חוזרת על עצמה. בגלות אין כלליות ישראל.

 

למה ההורג בשגגה גולה?

האדם מורכב מגוף ותודעה.

ההורג בשוגג, חטא בגופו, כששכלו, תודעתו, "לא היה כאן" בעת המעשה! המעשה בשוגג הוא פעילות הגוף בלי תודעה. כאילו התודעה היתה בגלות מגופו!

לכן, התיקון שלו , זה שהגוף שלו ילך לגלות יחד עם התודעה שלו!

הוא צריך להרגיש מה היא "גלות" אם גופו יותר פעיל מתודעתו, אז שהגוף יגלה כמו שתודעתו גלתה