שלח לך אה

בע"ה י סיוון התשע"א

מישל בן שושן

 

שלח לך אה

 

"אלה שמות האנשים..ויקרא משה להושע בן נון יהושע" (פסוק ט)

למה כתוב שוב משפט זה? אולי כדי להסביר למה משה נתן שם חדש ליהושע:

במסכת סוטה כתוב "אמר רבי יצחק.." שמות האנשים הצביעו על מעשיהם העתידיים. כלומר, מלכתחילה היה ברור שהעשרה יחטאו!

כלב, מלכתחילה, נראה שהיה אמור להגיד דברים טובים

אבל יהושוע היה ניטראלי! והוא היה יכול ליפול לצד זה או לצד השני

לכן, משה היה צריך לחזק את שמו, כלומר לחזק אותו. כדי שלא יפול בעצת המרגלים. והאות יוד שנוספה לו באה כדי לתת לו משקל נגד לעשרה ה"רשעים". יוד כנגד יוד.

זה מצדד את הפירוש של מי השילוח שאמר שכלב לא היה זקוק לתפילה כי הוא היה צדיק.

העשרה , הוא כל כך רשעים עד כדי כך שהתפילה לא היתה עוזרת להם. ויהושוע , היה זקוק לתפילה כל הזמן והתפילה עזרה לו מאוד . כך ישנם אנשים שהתפילה לא עוזרת ויש שהיא לא משפיעה ויש שהם תלויים בתפילות!