שלח לך לעד

4-05-07

מאת מישל בן שושן

 

שלח לך לעד

 

כולם מודים שחטא המרגלים הוא "אסון" מבחינה זו שנגזר ממנה שישראל יישארו 40 שנה במידבר , ימותו שם ורק בניהם יכנסו לארץ. יש מדרשים שטוענים שאם היו נכנסים מייד , המשיח היה מגיע מייד והיינו חוסכים 3000שנות היסטוריה!

אפשר לשאול שאלה פשוטה: מי אחראי על כל הסיפור הזה? מי החליט לשלוח מרגלים? מי רצה בכל זה?

נתן שלוש אפשרויות:

1 הקדוש ברוך הוא בעצמו אחראי!

אכן, כמו שקוראים בפרשה, ה' מצווה למשה לשלוח אנשים. כתוב:"שלח לך". ה' הוא זה שמתחיל!. וכן משה שולח את האנשים "על פי ה'". הכל נראה כאילו ה' הוא שיזם את המהלך.

2משה הוא האחראי!

הרי ה' אמר לו "שלח לך" ורש"י מסביר שהמילה "לך" , פירושה :" רק אם אתה רוצה, תשלח. אני לא מצווה לך כלום…"! ואכן בפרשה שלנו, משה הוא זה שממנה את האנשים, הוא ששולח, הוא נותן להם את הפקודות והוא שמארגן הכל.

3 העם הוא האחראי!

בפרשה שלנו, אין שום התערבות של עם ישראל ביוזמה לשלוח אנשים. אולי יש רמז קטן, כשמשה בוחר אנשים "ראשי בני ישראל המה", זה אומר שישראל הם שבחרו באנשים שילכו, אז יש להם יד בדבר.

אבל בספר דברים, כשמשה מספר את הסיפור, רואים שכל היוזמה באה דווקא מן העם. "ותקרבון אלי כלכם..נשלחה אנשים לפנינו.." . העם הוא האחראי, ושם, בדברים, אפילו לא מדברים בכלל על זה שהקדוש ברוך הוא מצווה. מקסימום, הוא מסכים.

 

רש"י מנסה ליישב השאלה והוא מספר כך את הסיפור:

העם היו הראשונים שרצו

משה , היסס ובסוף הסכים והלך לבקש רשות מהקדוש ברוך הוא.

הקדוש ברוך הוא הסכים , אבל לא רצה לקחת עליו את האחריות. הוא השאיר הכל בידי משה.

 

ניתן להוציא כבר שתי מסכנות:

1     ייתכן שהעם, במצב שלו עכשיו(מנטאליות של עבדים, של אנשים שרגילים שמטפלים בהם, עושים הכל עבורם, לא יכולים לקחת את עצמם בידיים בלי נסים, לא יכולים להילחם- הם לא מספיק "בוגרים") לא התאים לכניסה לארץ. ה' יודע זאת, העם מרגיש זאת ומשה גם מרגיש זאת.

אבל , ה' לא יכול לשלול שהעם יעשו מאמץ גדול, יתבגרו מהר, יעשו תשובה וכן יהיה להם האומץ לעלות לארץ! לכן ה' נותן להם את ההזדמנות לעשות קפיצה וכן להיות מוכנים.

העם לא הצליח לעשות את הקפיצה הזאת ופחד לעלות

גם משה , שידע אולי שהוא לא יעלה, היה לו רצון לדעת באיזה מצב נמצא העם.

בעצם שליחת האנשים היה "טסט"  , "נסיון". זה מסוכן, אבל כולם , כנראה, רצו לעשות אותו.

 

2    אפשר לראות בכל מהלך של העם , או אפילו של הפרט, הבעיה הזו  " מי אחראי?". למשל בקשר לשואה: מי אחראי? ה' אחראי, היהודים אחראים על שלא עלו לארץ לפני אולי, המנהיגים (משה) שלא קמו כדי לכוון את עם ישראל מול הרשע….

אפילו כשקורא משהו רע לאדם, מי אחראי?

ה' אחראי כי הוא זה שמארגן הכל

האדם אחראי כי מה שקורא לו נגרם גם בגלל מה שעשה בעצמו

כל אחד אחראי כי כולם שוטפים האדם, הכלל, הקדוש ברוך הוא, כולם בברית חזקה . כולם אחראים  על כולם. כולם ערבים. ולכן כולם מאשימים את האחר בכשלון. והתורה מתארת זאת כי כך זה באמת בחיים!.