לך לך מ

בע"ה ז מרח שוון התשעח

מישל בן שושן

 

לך לך מ

מתוך השיעורים המוקלטים של מניטו ז"ל

 

אחותי היא

למה אברם דורש משרי להגיד שהיא אחותו? נראה לכאורה שזה כדי להציל את נפשו. הוא מוכן, כביכול, לסכן את אשתו כדי להציל את עצמו! זה ממש נראה מוזר.

במיוחד שהתורה איננה מסתירה דבר זה (שה היה יכול להיות מסופר במדרש, או ברמז, או בכלל מוסתר לגמרי כי אים בזה שום גדולה ומוסר!)

בנוסף לזה, אם זה היה דבר מגונה, למה שאברם יחזור שוב על זה מול אבימלך מלך פלישטים? גם שם אברם מכריז לכל דורש ששרי היא אחותו!. וגם יצחק בו יכריז זאת לגבי רבקה מול אבימלך !

יש להבין המשמעות של הסיפור הזה כי הוא חוזר שלושה פעמים כאילו זה דבר ראוי ומובן מאליו!

בלי להוציא את הפשט מפשוטו, הבר מניטו מסיבר את עומק הדברים:

 

אברם נדרש בהתחלת דרכו להיות אור לגויים "ונברכו בך כל משמחות האדמה". יש לאברם תפקיד מורכב של תיקון המצב הכלל אנושי. הוא צדיק אמיתי. הוא מתחיל את התיקון שחיכה אליו הבורא מאז הבריאה (אלה תולדות השמים והארץ בהיבראם- באברהם).

בין שאר הדברים שיש לתקן ולשדרג, יש שלושה מישורים חשובים:

 • היחס בין אדם לחברו
 • היחס בין אדם לאשתו
 • היחס בין אדם לבורא העולם

שלושת המישורים האלה קשורים אחד בשני!! זה חידוש עצום! אין המישורים האלה מנותקים אחד מהשני. כל התקדמות או נסיגה בתחום אחד משפיע על התחומים האחרים!!

 • הירידה של אברם למצרים, נראית לו הזדמנות ללמד אותם דבר חשוב שעכשיו הוא הבין: יש לשדרג את היחס בין איש ואשתו.

אדם הראשון כבר התקדם מאוד בנושא הזה:

מ"זכר ונקבה", אדם שדרג היחס ל"איש ואשתו". כלומר, אדם מוגדר כאדם כי הוא העלה את המצב הביולוגי האנטומי, הבהמית , המיני בין הזכר והנקבה ליחסי אנוש של זוגיות: איש ואישה.

אברם מגלה במהלך הפרשה שלנו שיש לשדרג עוד יותר את היחס הזה ל"אח ואחות"

בין אח לאחותו יש קשרים מיוחדים. האהבה היא מסוג אחר מאשר מינית.

המימד הזה שהאחווה חייב להתווסף לשני המימדים הראשונים

 • זכר ונקבה= יחס בהמתי מיני בלבד
 • איש ואישה = יחס זוגי, בניית בית משותף, משפחה וערכים מיוחדים הקשורים לזוגיות הזו
 • אח ואחות= הוספה של מימד האחווה בין בני הזוג

השדרוג הזה איננו , כאמור, שדרוג אך ורק בין בני זוג אלא גם ביחס עם הבורא ועם בני האדם האחרים!

בין בני אדם, יכולים להיות קשרים מינימאליים, בהמיים של מלחמות לשליטה על שטח, על הנקבה, על האוכל. … הקשרים האלה שוררים בין כל חיות העולם, כולל בני האדם. אבל מימד נוסף הוא המוסר האנושי הבסיסי. והמימד השלישי הוא האחווה המיוחלת בין בני האדם כדי לגלות את האחדות האבודה בדור הפלגה.

גם ביחס בעם הבורא יכולים להיות שלושה מימדים:

 • הפחד מהעונש , האהבה ,  יראת הרוממות של הערכה לקרבה, חלוקת האחריות בתיקון העולם.

זה מודגש בקידושים :אהבה , אחווה שלום ורעות.

כל אלה מימדים שמתווספים אחד על גבי השני

סיפור אברם וזרעו חייב לעבור דרך השדרוגים האלה כדי להגיע לזהות האנושית הרצויה דרך הזהות הישראלית.

לכן, כשאברם מציג את שרי כאחותו, הוא לא רק מלמד את המצרים פרק בפסיכולוגיה ורוחניות

הוא מציג את זאת כקשורה לעצם חיו! אם אין שדרוג זה מובן או מושג, אז אברם ירגיש כשלון חרוץ

""אמרי נא אחותי את למען ייטב לי בעבורך וחייתה נפשי בגללך"

אני מציע להבין הפסוק הזה כך:

ה"טוב" בשביל אברם זה שההישגים שלו יופצו החוצה אל עבר כל עמי הארץ

רק זה יצדיק את חייו האמיתיים. נפשו תחיה במידה והמסר יועבר!

חיי אברם תלויים בהצלחת משימותיו!!

 

במצרים: רק אחות ולא אישה

עד כה הסברנו שאברם הוסיף את מימד האחווה בין איש לאשתו. אבל ההוספה הזו איננה חייבת להיות עליונה, עדיפה על השאר. למשל, כשזוג בא אצל אנשים אחרים, הוא מסתרי את הצד של איש ואישה, ואת הצד של זכר ונקבה ומבליט את הצד של האחווה. כי יש דברים שצריכים להישאר בינו לבנה.

אם כן, אחרי שאברם מגלה לנו את המימד החדש של האחווה, הוא מבליט אותו מול פרעה כדי לשמור על המימד של איש ואישה בסוד. כדי לא לפרסם את הכל לאחרים.

מבחינה רעיונית לאומית, יש כאן הוראה ככלית: אין לגלות את סודות התורה לגויים! אלה חייבים להישאר בינו לבינה. בין ה' וישראל.

אם יש להיות אור לגויים, יש בכל זאת לשמור על עומק סודות התורה וסודות הזהות הישראלית בפנים. יש לגלות טפח ולכסות טפחיים!

במצרים, מול אבימלך, יש לגלות רק את הפן של האחות ולא של האישה!!

 

 

 

להלן רישומים שלקחתי מהשיעורים של מניטו.אבל עדיין לא עבדתי אותם כדי לעשות מהם כמאמר שלם.

בגלל הזמן המוגבל ערב שבת, אני שולח אותם כאן בצורה הפראית שלהם למי שזה יעניין.

 

מניטו 1995

ההבטחות שנתנו ליעקב, נתנו במידה והוא יזכה להיות ישראל. איך? על ידי התורה.(תורה ציוה לנו משה מורשה קהילת יעקב")

כולנו נולדים כיעקב וצריכים לזכות להיות ישראל.

אנו יכולים לזכות במתנות ובהבטחות שניתנו לישראל, כש אנו זוכים להיות ישראל.

כל מצווה מקרבת אותנו לזהות ישראל.

לכן, כשאנו מתפללים, זה נאסף מול שער מסוים. וכשאנו זוכים להיות ישראל, השער הזהנפתח ונענים .

אף אחד איננו יודע מתי השער הזה נפתח !

 

את האלוהים התהלך נח: אלוהים

אל אברהם:התהלך לפני והיה תמים. ה'.

בעיה של נח: הוא מתהלך עם האלוהים ולא עם בני האדם! הוא צדיק קשור לאלוהים ולא עבור בני האדם! אצל הנוצרים דבר זה קיים ועכשיו גם אצל החרדים: להתנתק מעולם בני האדם כד לעבוד את ה'. זה נכון אולי במידה וזו הכנה לחזור לחיות עם נבי האדם. אם זו הכנה לשם הכנה זה בעייתי מאוד!

בעיה שניה של נוח: אלוהים. כלומר, מוסר טבעי. האלוהים הקשור לחוקי הטבע. זהדומה למוסר הטבעי.

אבל אברהם עובד את ה' ולא את האלוהים בלבד.

ה' מבקש מאברהם להתהלך לפניו: להמציא את הדרכים כדי שבני האדם יוכלו לקיים את רצון ה'.

ישראל היו יכולים להמציא את התורה אפילו אם היא לא היתה מתגלה! זו הגדולה שלהם. ובנוסף הם מקיימים אותה בגלל שהיא ניתנה בהר סיני!

"כל תינוק יהודי לומד את התורה לפני שהוא נולד" זה אומר שעבור ישראל, יש הבנה של התורה, ידיעה, אפילו לפני מתן תורה.

 

המצווה להתהלך לפני ה'= לגלות את הדרכים כדי שהאחרים יבינו מה שאנחנו מרגישים בפנים! וזה דבר ה'! אנו אמורים לעזור לאחרים לשמוע ולהבין את דבר ה' כי אנו מכירים זאת אפילו לפני התורה!

 

טעות היא "ללמוד כדי להבין מה כתוב בתורה".כי הדברים כתובים בנפשנו כבר!

 

מי הוא חנוך?

יש שני חנוך: אחד מצאצאי קין והשני, נלמד עליו:

Gn. 5:24 :

וַיִּתְהַלֵּךְ חֲנוֹךְ, אֶת-הָאֱלֹהִים; וְאֵינֶנּוּ, כִּי-לָקַח אֹתוֹ אֱלֹהִים

(יש שלושה שלקח אותם אלוהים: חנוך, משה ואליהו)


ויתהלך חנוך:
 צדיק היה וקל בדעתו לשוב להרשיע, לפיכך מיהר הקב"ה וסילקו והמיתו קודם זמנו וזהו ששינה הכתוב במיתתו לכתוב ואיננו בעולם למלאות שנותיו

 

חנוך הוא מחנך. צדיק שה' זקוק לו כדי לחנך והביא טוב לעולם. אבל חנוך נשאר בישיבה ולא יצא לרחוב! כי הוא פחד ליפול! זה ראוי במידה וזו תופעת יחיד. אבל אם זה הופך לתופעת הכלל זה אסון!! זה כמו סיפור הנזיר. זה מכובד אבל זה לא מודל לחיכוי. זה מאוד אישי. בגלל שיש לו מגבלות אישיות.

 

וַיֹּאמֶר יְהוָה לְנֹח:   בֹּא-אַתָּה וְכָל-בֵּיתְךָ אֶל-הַתֵּבָה:  כִּי-אֹתְךָ רָאִיתִי צַדִּיק לְפָנַי, בַּדּוֹר הַזֶּה

לא אומרים שבחו של אדם בפניו אלה מקצת שבחו.

מניטו: אותך= אברהם! זה האות שבך!

האשכנזים והספרדים:

האשכנזים באים מגלות בבל הראשונה. הם לא עלו עם עזרא. לכן, הדתיים אצלם אינם ציונים כי הם לא חיו את זה באופן טבעי.

גם הספרדים הבבלים באים מאותו השורש. ולכן, קל להם, ללמוד כמו האשכנזים ולהיות אני ציונים.חוץ מהמקובלים כמו הבן איש חי.

וגם התימנים קרובים לאשכנזים ולבבליים.

לא כן הספרדים מצפון אפריקה: הם חוו את שיבת ציון עם עזרא והם ציונים אמיתיים בטבעם. לכן, הדתיים שבהם ציונים יותר.

 

החילונים: אחי יוסף חשבו שיוסף הוא חילוני לגמרי: " כמוך כפרעה"!

אבל הוא בעצם משיח! והוא קיים מה שכתוב בזה (ארונו של יוסף על ידי ארון הלוחות).

יוסף הוא צדיק!! יוסף החילוני צדיק!

 

1993 אחותי את

 

יש שלושה מישורי חקירה ביחסים בין אישיים בתורה ששלושתם שלובים אחד בשני בהבנתם:

בין איש לאשתו

בן אח לאחיו

בין איש לאלוהיו

 

הבעיה העיקרית היום בישראל היא שהיהודים צריכים לחזור להיות עבריים.

אברם יחזור להיות אברהם. כי בתור אברם הוא ארמי. בתור אברהם הוא עברי.

לך לך נאמר עבור הר המורייה! לא כדי שיבוא אל ארצו כי זה מה שכבר התחיל לעשות עם אביו!

המשפחה של תרח יודעת שהבית שלה הוא ארץ כנען והם חוזרים הביתה  אחרי השואה של ארו כשדים.

הכנעני אז בארץ:

רש"י בראשית פרק יב :והכנעני אז בארץ – היה הולך וכובש את ארץ ישראל מזרעו של שם, שבחלקו של שם נפלה כשחלק נח את הארץ לבניו, שנאמר (בראשית יד יח) ומלכי צדק מלך שלם, לפיכך (פסוק ז) ויאמר ה' אל אברהם לזרעך אתן את הארץ הזאת, עתיד אני להחזירה לבניך שהם מזרעו של שם:

מה עשו העברים בבל?

כשהם בגלות, היהודים נמצאים במקום שבו מתרחשים הדברים העיקריים בתקופה. היום הם בארצות הברית! בתקופה ההיא, "הציביליזציה" היתה בבל! שם היתה שפה אחת. שם היה החיפוש אחר האוניברסאלי. שם היה אברם! החיפוש הזה אחר השפה האחת המשיכה בכל ההיסטוריה. היונים מצאו שפה אחת עבור המדע! זה גדול! תפקיד ישראל הוא למצוא אחדות במישורים האחרים של האנושות.

הגאון מווילנה אמר שביום שאדם אחד יעשה חידוש גם במתמטיקה וגם ברוחניות, יבוא המשיח! הוא היה מתמטיקאי. המתרגמים עובדים במישור הזה של השפה האחת, בתת מודע שלהם. המשוררים גם הם.

אחרי דור הפלגה, נולדים הרבה אפשרויות להיות בן אדם. כל אחת גאונית ממש אבל יש שוני עצום בניהם ויש מלחמות. לפעמים גוי אחד מנסה לשחזר האחדות על ידי השתלטות על הגויים האחרים.אבל זה הופך מהר לרודנות.

זה קרה בבל.זה קרה ביוון, ברומי, בצרפת, ברוסיה, בארה"ב..

מכיוון שאז, בבל היתה האימפריה שמנסה לשחזר האוניברסאליות, שם נמצאים היהודים: העברים. אברם.

יציאה מגלות בבל= על ידי אברהם ובסופה ביציאת מצרים על ידי משה—–פסח

יציאה מגלות פרס= על ידי מרדכי—פורים

יציאה מגלות יוון= על ידי המכבים—חנוכה

יציאה מגלות אדום על ידי הציונות.—יום העצמאות

 

כל עוד אברם הוא אברם, ארמי, הוא עקר, הוא לא מקבל ההבטחות

רק כשהוא חוזר להיות עברי, בתור אברהם, הוא יכול לזכות להוליד .

 

תוצאות שואת אור כשדים:

חלק מת בשואה = חרן

חלק נשאר בגלות= תרח ונחור

חלק עלה ארצה= אברהם.

 

השלב הראשון כדי להתנתק מהזהות הארמית היא הניתוק מלוט

 

 

 

 

אם אברהם חוזר אל ביתו למה ה' מבטיח לו כל מני דברים? במיוחד הארץ והזרע??

יש לנו התשובה היום: הרבה יהודים לא מרגישים שהם חוזרים הביתה וצריכים שידול והבטחות! צריך להוכיח להם שזו הבית שלהם!!

אברהם מפחד שאין לו מספיק זכויות! זו מחלה , הגזמה של מידת הענווה!

 

למה אחרי שהיהודים (אברם) חוזרים ה' מודיע לו על גלות אחרת??

זה מזכיר הבעיה בעשרת הדברות: אנכי ה' אשר הוצאתיך ..מבית עבדים..כי תקנה עבד עברי!!! אבל אין עבדים עברים!!

למה הגלות לא מתחילה באברהם או ביצחק? (המהרל)

כי אז גם ישמעאל ועשיו  היו בגלות והיו זוכים בארץ:

רק מי שמוכן לקבל עליו גלות יכל לזכות בארץ!!= בני יעקב!

כל הבריאה היא בגלות! וכדי לזכות בגאולה יש להכיר ולקבל האפשרות של הגלות

 

פסח= העדות שאפשר ליגאל! כל אדם יכול להיגאל! וישראל הם המעדיים על האפשרות הזאת. כי כל נברא נמצא בגלות הבריאה.

 

בירידה למצרים אברם אמור ללמד אותם עניין חשוב : האישה היא אחות!!

 

אדם הראשון למד שיש איש ואישה ולא רק זכר ונקבה (עם הבהמות)

האבות משדרגים זאת על ידי מימד חדש בזוגיות: הכנסת האהבה של אח ואחות בין איש ואשתו.

במקביל, יש ירידה עם לוט: האב הופך להיות הבעל! הירידה הזאת מתחילה עם מריבה בין רועים. אבל מאחורי המריבה הזאת יש הירידה במוסריות עד להיות שופט בסדום.

 

אברם יעבור עשרה נסיונות עד שיצליח להוליד ולהעלות את יצחק. הסיפור של הזהות הישראלית יכול להתחיל.זה לא קל בכלל ואנו עדים לקושי היום כשאנו מתבקשים לעזוב את זהות היהודית כדי לחזור להיות עברים.

לוט, מצידו,

 

בגלל הקושי הזה, ה' חייב ללמד את אברם לחזור להיות אברהם. להבטיח לו ארץ שהיא כבר שלו. להוציא ממנו את הפחדים שאולי הוא לא מספיק זכאי לקבל את מה ששיך לו כבר!

כשיעקב מודה שהוא היה גר אצל לבן, שהוא יכול לזכות בחזרה בארץ מול עשיו!

 

 

1992מניטו

 

ששת אלפים עולם

 • אלפים שנות תוהו עד אברהם – דרך ארץ שקדם לתורה= יראת אלוהים. מוסר אנושי.
 • אלפיים שנות תורה עד עזרא. עבריות. נבואה.
 • אלפיים שנות משיח. אפשרות למשיח. תלוי גם במעשי בני האדם. זה "ערב שבת".

"ערב"= 272

6000שנה פחות 272=5728 שנת מלחמת ששת הימים.

 

חטא אדם הראשון= לשים את רצונו במקום רצון ה'.

המיתה אחרי החטא= תקיון על ידי שבירה! כמו כלי חרס ששבירתו תיקונו!

חטא מגדל בבל: נעשה לנו שם= אנו נהיה השם. הרצון שלנו במקום רצון ה'.

 

יהודי יכול להיות כל זהות אנושית אחרת. אם הוא מתבולל אז הוא מאבד את היכולת הזאת.

עבר= עובר. של האנושיות. דרך העובר הזה נולדים כל מיני אפשרויות לבהיות בן אדם.

כשה' מדבר אל אברם, הוא מדבר אל צאצא מעבר.

עד כה היו הרבה נסיונות להיות ממלכת כהנים וגוי קדוש אבל זה נכשל עד אברם.

 

אברם היה בגלות באור כשדים. ה' אומר לו: חזור הביתה יש לי משהוא  להגיד לך שם..אל ארץ המוריה.