וילך אה

בע"ה כא אלול התשע"א

מישל בן שושן

 

וילך אה

 

 

 • וילך משה וידבר את הדברים האלה..בין מאה ועשרים שנה אנוכי היום…

 

איך משה ידע שהיום בדיוק הוא ימות? כי ארבעים ימים לפני יום המיתה, הנשמה של האדם יוצאת ממנו והולכת למקום שאליו היא תגיע אחרי המוות. ואחר כן היא חוזרת אליו. רק אנשים גדולים מבחינים בזה. משה הבחין בזה וידע בדיוק מתי הוא ימות. ה' יסכים איתו בקביעה הזאת ויאמר לו בפסוק יד :"הן קרבו ימך למות" כלומר, אכן, אתה צודק, היום אתה תמות!

 

 

 

 • ה' א' הוא עובר לפניך.., הוא ישמיד את הגויים..יהושוע הוא עבר לפניך..(לא-ג)

 

בפסוק הזה יש שלושה פעמים "הוא":

 1. משה היה תמיד דואג להגן על ישראל. מעתה, ה' בעצמו ידאוג להם. "הוא עובר לפניך"
 2. משה היה גם המוביל אותם למלחמות. מעכשיו, ה' הוא ילחם להם :"הוא ישמיד.."
 3. אבל, זה לא פותר את ההשתדלות של האדם ! ולכן יש ה"הוא" השלישי: יהושוע חייב להילחם!

 

 

 • ובניהם אשר לא ידעו, ישמעו..(לא-יג)

 

במצוות הקהל, יש מצווה להביא את הילדים.

 1. את אלה שיכולים לשמוע אבל לא להבין, יש תפקיד לחוויית המעמד . הם יקבלו רושם היראה. והרגשה זו היא נכס להם לכל החיים! אפילו בלי להבין, מרגישים את גודם המעמד וחשיבות הדבר בהקהל.
 2. את התינוקות שאינם מבינים ולא שומעים, הגמרא אומרת שזה "כדי להביא שכר למביאיהם" לע"ד, פירוש הדבר שהמבוגרים ירגישו את אחריותם כלפי התינוקות האלה: אחריות להעביר להם את הדברים אחרי שיגדלו. ולתת הרגשה למבוגרים שהתינוקות האלה הם חלק מהעם כבר בעצם קיומם. (לא נראה לי שהכוונה היא לתת שכר לצער של המבוגרים לסחוב אותם על כתפם! כי אז היו מבקשים להעמיס אבנים כבדות עליהם ויהיו להם עוד יותר "שכר"!!?)

 

 

 • ויאמר ה' אל משה הנך שו8כב עם אבותיך וקם העם הזה וזנה….(לא-טז)

 

 1. פירוש הא"ה= מיד אחרי מות משה יש סכנה שהעם "יקום", יתנגד נגד המורשת ..
 2. נראה לי להציע פירוש שונה: אחרי מות המנהיג קיימת הזדמנות מיוחדת: העם "יקום", כלומר יתבגר וינסה להחזיק את עצמו בכוחות עצמו. זו מטרה גדולה שאליה חתרו משה וה'! שהעם יהיה אחראי על מעשיו. ה"קימה" הזו היא יכולה להיות ברכה גדולה ובשורה . אבל הקימה הזאת טומנת בחובה גם סכנות רבות ואת הסכנות האלה מפרת הפסוק כדי להעמיד מנגנונים שיתקנו הטעויות האלה. כמו כל תהליך התבגרות, הכל פתוח, גם המצוין וגם הכישלון. וזה מטרת ההתבגרות עמה ! וזה יכול לקרוא באמת רק אחרי הסתלקותו של המנהיג!

 

 

 

 • ….הן בעודי חי עמכם ..(לא-כז)

 

למה כתוב "חי- עמכם"? כאילו יש אפשרות להיות "חי" ולא להיות "עמכם"!!

אכן, הא"ה מסיק מכאן שיש חיים אחרי המוות!

משה היה חי ועם העם במשל חייו

אבל אחרי מותו, הוא יהיה עדיין "חי" אבל לא עמם! הוא יהיה חי בעולם מקביל שלא מבחינים בנוכחותו!!