וילך שם

09-09-09

מישל בן שושן

וילך שם

 

וילך משה (רל)(רכט):

משה עשה "מהלך" , הלך ממדרגתו הגבוה למדרגת העם כדי לדבר אליהם בפעם האחרונה ואולי החשובה מכולן. כי עכשיו הוא השיג את כל מה שהיה צריך להשיג בחייו. והוא רוצה להעביר זאת אליהם.

האם הוא הצליח להגיע אליהם?

לא חשוב!

העיקר היא ההליכה לקראתם.

זה מה שזעזע את העם. זה מה שנגע ללבם, זה מה נגע בהם ופתח אותם להבנה עמוקה!

כשאדם עושה מאמץ לקראת משהוא אחר. עצם המאמץ מורגש היטב והוא לבדו מסוגל לפתוח את השני ול"דבר" אליו.

זה דורש "הליכה". זאת אומרת, היפך מישיבה במקום. דריכה במקום. הרגשה של נוחות במצב הקיים.

ההליכה דורשת מהאדם להיות כל הזמן בחיפוש, ביוזמה, בתנועה. לא להסתפק במצב הקיים. "ההליכה לקראת" היא המנוע של חיים בעלי משמעות. לא העמידה במקום.

וזה המסר העיקרי של משה ביום מותו!

כשאנו זוכרים את הלימוד של השם משמואל בפרשת "נצבים", על הצורך ליצור ציר יציב שמסביבו אפשר להסתובב בבטחה, אנו יותר מבינים שההליכה היא זו שמזינה את היציבות!!!

החידושים, היוזמות, התנועה היא זו שמזינה, שמעבה את היציבות. לא הקיבוע. לא הדריכה במקום!

זה פרדוקס לא קטן, אבל נראה שזה הסוד של הישרדות עם ישראל במשך ההסטוריה: חיים תוססים , תנועה , פלורליזם, חידושים מתמידיים, כל מה שמסובב את הגלגל, בעצם מחזק עוד יותר את הציר היציב שמסביבו הגלגל מתנועע!!!

  • ההליכה של משה לקראת העם, ותגובת העם שהבין , מזכירה את המהלך הנדרש מהאדם בעשרת ימי תשובה: מאמץ ללכת לקראת. בלי ביטחון שנגיע למקום מסוים, אבל דרישה מעצמנו.

אחרי התחלת תנועה כזו, ה' מיד עונה לנו בכפרה גמורה ביום הכיפורים!

כי מה שנדרש מהאדם זה לא להצליח , אלה לשים את עצמו במצב של חיפוש אחרי ההצלחה. וה' גומר עבורו את העבודה!!

 

המלך הקורא את התורה בפני כל העם(רכז)

הוא עושה זאת אחת לשבע שנים, בהקהל. בשנה השמינית, בסוף שנת השמיטה. למה אז? למה לא בהתחלת שנת השמיטה שיש לנו הרבה יותר זמן ללמוד!

כי המלך מסמל את לב העם. וקריאה בתורה בפנימיות שלה, בפנימיות של עם ישראל, זה דורש מצב רוח מיוחד. זה דורש רגישות מיוחדת. להבין את עומק החשיבות של התורה שנקראת לעיני כל העם ביחד על ידי המאחד את כל העם. זה דורש הבנה עמוקה, מהלב, שרק שנה שלמה של חשיבה והתבוננות, שנה של שמיטה, שנה של "חזרה למצב מתן תורה שבה כל העם היה כאיש אחד בלב אחד". רק אז, ניתן לשמוע וללמוד את התורה במישור הגבוה ביותר שהוא המישור הלאומי, הכלל ישראלי!!