שופטים שם

20-08-09

מישל בן שושן

 

שופטים שם

 

 

שופטים ושוטרים (קיא)

 

שני הפכים הם שופטים ושוטרים אבל הם משלימים אחד את השני.

המדרש משווה אותם ליד ימין ויד שמאל.  לצדקה ולדין. .שמים וארץ.

  1. ביד ימין יש לה' צדקה ותורה                                                                                            (ישנם פסוקים המדברים על "ימין" ה'..)                                                                                     "צדק מלאה ימינך"- "מימינו אש דת למו"

ביד ימין ה' ברא שמים (וימיני טפחה שמים)

  1. בשמאלו יש את נפש האדם ומידת הדין                                                                             (בפסוקים, "יד " לבד זו תמיד יד שמאל):                                                                                       "ותאחז במשפט ידי"- אשר בידו נפש כל חי"

ביד שמאל הוא ברא הארץ (אף ידי יסדה ארץ)

 

הגמרא מסבירה : (סוטה מ"ז:)     "לעולם תהא יד שמאל דוחה     ויד ימין מקרבת"

בראש השנה, יש מידת הדין: האדם צריך לסור מרע…זו יד שמאל שפועלת.

בסוכות, יד ימין פועלת ואז האדם שמח ועושה טוב.

מטרת דחיית הרע היא קרבת הטוב אל האדם

שמאלו "תחת לראשי (ראש השנה)

וימינו תחבקני זו סוכות

הכל טוב ויפה ! אבל ישנם מקרים (והם הרוב!) שאין האדם יכוטל לבדו להרחיק ממנו את הרע!! אז, ה' פועל ביד ימין קודם כדי לעורר אצל האדם רצון וכוח לדחות את הרע ממנו. רק אז יד שמאל פועלת ואחריה שוב יד ימין מקרבת את האדם עוד יורק!

 

לכן התורה היא בימינו של ה': כי לכתחילה , אין לאדם השגה בתורה! וה' "נותן" אותה בלשון "מתנה" . ברוך נותן התורה. ורק אז יכול האדם להתעורר אל התורה ולזכות בה. התורה ניתנת במתנה , כמו שנותנים צדקה. וזהו הפירוש של "תורה וצדקה בימינו"

 

לכן הנפש נמצאת בצד שמאל: כי מטרת הנשמה , כשהיא "יורדת" בגוף, היא כדי לדחות את חלקי הרע שבגוף.ואז הימין מקרבת. מידת הדין והייסורים גם הם יכולים לעזור לאדם להרחיק ממנו את חלקי הרע. אבל מטרתם הסופית היא קרבת האדם לטוב על ידי יד ימין.

 

לכן, בחודש אלול, לא זמן דין הוא אלה דווקא זמן של יד ימין, מקרבת, כדי שנזכה ליד שמאל בראש השנה ושוב יד ימין בסוכות.

  • "אני לדודי ודודי לי" זו יד ימין: מי גורם שאני לדודי? זה שדודי לי!!
  • "אני לדודי" מצד שמאל
  • "ועלי תשוקתו" מצד ימין

וזה מה שאומרים בשבת:" ימין ושמאל תפרוצי!"

 

ולא תקים לך מצבה (קיב)

הרי האבות הקימות מצבות , למה עכשיו ה' "שנא מצבות?

העניין הוא שיש הבדל בין מצבה אחת לבין מזבח מאבנים הרבה.

האבות היו יחידים. לכן, אבן אחת מצבה מסמלת אצלם עבודת ה' כפי שהייתה אהובה אצלו.

אבל, ברגע שיש עם שיצא מ12שבטים, הקמת מצבה אחת היא שלילת הפלורליזם בעם ישראל. זה פולחן של יחיד כשהפולחן יכול להתקיים אך ורק דרך כלל העם. אין אדם יחידי יכול לעבוד את ה' כשהוא שולל חלקי העם האחרים! לכן, הקמת מצבה אחת היא בגדר עבודה זרה ברגע שעם ישראל נבנה מ12שבטים המייצגים 12 אלכסונים, 70 פנים באנושות.

תכלית עבודת ה' על ידי כל אחד מישראל היא עבודה דרך כלל ישראל כולו. וכלל ישראל הם שתים עשרה אבנים.

  • מזבח אבנים (ברבים) – כן
  • מצבה אחת (עבודת הפרט מחוץ לריבוי הפנים של הכלל) – לא כי זו לא עבודת אלא עבודה זרה מאוד . זו עבודת יחיד : תקים לך מצבה. אבל אין קשר עם הקמת מצבה לה'!