אחרי מות שמ

26-04-09

מישל בן שושן

 

אחרי מות שם

 

מאמר ראשון דף רנז:

 

נדב ואביהו רצו להתקרב אל ה' באהבה עזה "עד מאוד"! והיו מוכנים להתאבד (הם ידעו שלא יוכלו להמשיך לחיות אחרי ההתקרבות הזאת) כדי שה' ויאהב את עם ישראל אפילו אם הם לא זכאים. הם התנדבו להתחיל מעגל אהבה כזה שילך ויגבר עד אין סוף בין ישראל לה'! הם התחילו להתנדב , בתקווה שה' ישפיע אהבה גדולה לישראל וישראל שוב יגלו אהבה יתירה כלפי ה'  וכן הלאה….!

רק שהם החטיאו את מטרתם כי הם טעו בנתון חשוב:

כוחות הטומאה , מאוד אוהבים להשתתף ב"חגיגה" הזאת. וכשיש גילוי אהבה מופרז כזה, משתתפים גם כוחות רעים. ואז הכל נהרס.

ניקח למשל מפעל עתיר חסד ואהבה כמו בתי תמחוי. נניח שהכל חינם, אין פיקוח, כל דכפין יתי ויכול… ואז, כוחות רשעים יבואו, ינצלו זאת, ייקחו אוכל חינם וילכו למכור אותו בשוק! זה יהרוס את כל המפעל! חייבים לפקח על הנעשה! חייבים "פילטרים". חייבת להיות השגחה, מידת הדין, שתפקח על הדברים. וזאת , כדי לאפשר למפעל החסד להמשיך ולתפקד!!

לכן רעיון נדב ואביהו שהיה מלא רצון טוב, לא היה יכול להצליח במתכונתו! והתיקון הוא שהדבר הזה , התקרבות לתוך קודש הקדשים עם קטורת (המסמלת חיבור של כל עם ישראל) תיעשה בתוך מסגרת מידת הדין: ביום הכיפורים, צמים, אחרי 10 ימי תשובה יום הדין, ישראל מוכנים לקרבה הגדולה הזאת.

אבל רק כך אפשר לתת לאהבה להתפרץ, בתוך מסגרת מידת הדין!

נכון שהמטרה היא האהבה, והיראה היא רק אמצעי. אבל האמצעי הזה, ה"פילטר" הזה, הוא חיוני לאהבה!

אהרון הכהן יעשה בדיוק את מעשי נדב ואביהו אבל במסגרת של מידת הדין ויראה, ביום כיפור בלבד.

  • ה"מצווה" היא גם חלק ממערכת מידת הדין. ה"ספונטאניות" היא חלק ממערכת מידת האהבה. "אשר לא ציוה" הווה אומר שלא היה שם מספיק מידת הדין במעש

בשבת , אין צורך יותר מידי בפילטרים, יש אפשרות להתפרצות האהבה בזעיר אנפין. לכן מדובר על קשר של תשוקה בין הבורא לבין עם ישראל. המילה "רצון" חוזרת הרבה פעמים:

"ורצה בנו", "רצה נא במנוחתנו", "רצה והחליצנו"

גם בשבת המטרה היא ה"זכור את יום השבת" שהוא כולו אהבה וקרבה חיובית. ה"שמור את יום השבת" הוא מסגרת האיסורים בשבת, מידת הדין, מצוות נוקשות, שהם מאפשרים את הזכור בצורה נכונה ובלי התעבות כוחות הרע.

 

"אני ה' אלוהיכם (יח-ב) ברש"י:

בסיני אני אמרתי לכם "אנכי ה' אלוהיך..", עכשיו אתם מסוגלים לקבל את גזירותי. עד עכשיו אני הופעתי אלכם במידת האהבה, אבל עכשיו אתם מבינים שאתם חייבים לקבל את מידת הדין , כדי לא ליפול בטעות של נדב ואביהו!