בחוקתי מי

בע"ה כב אייר התשע"ג

מישל בן שושן

 

בחוקותי מי

 

אם בחוקותי תלכו

לא כתוב "וידבר ה' אל משה"! כי זו לא מצווה , זו משאלה. ספק אם האדם יוכל באמת ללכת בחוקות ה'. זה דבר לא קל בכלל. זה דורש מהאדם להיות כל הזמן בחיפוש אחר רצון ה'.

"ואפילו אם האדם נזהר לקיים כל השולחן ערוך, עדיין הוא יישאר בספק אם כיוון לעומק רצון ה'. כי רצון ה' עמור עמוק מי ימצאנו"!!

הכל נאמר במשפט הזה! הרמ"י מבדיל בין עשיית מצוות (של השולחן ערוך) שקודמות להם, בתורה "וידבר ה' אל משה לאמר..", לבין החיפוש המתמיד של האדם אחרי רצון ה'. שזה העיקר אבל זה לא דבר פשוט!

לכן, התורה משתמשת במילה "אם"!

"אם הוא לשון ספק"

והחיפוש אחר רצון ה' הזה הוא זה שמביא (יותר מאשר קיום המצוות) לברכות האמרות בפרשה!

לכן גם משתמשת התורה בפועל "ללכת". כי זה חיפוש מתמיד ולא עמידה במקום.

אפילו ה' מתפלל שהאדם יצליח להבין מה הוא רצונו! ואפשר לתרגם אז את המילה "אם" ב"הלוואי"!

לכן, הרמ"י מזהיר בל "יתלוצץ האדם על שום בריה אחרת" כי מי יודע מה הוא רצון ה' האמיתי? אני לא יכול להתגאות שאני יודע מה הוא רצון ה' והשני לא יודע!! אולי הוא כן קלע לרצון ה' ולא אני?! לכן אין לבוז ולהתלוצץ על אף בריה אחרת!!