מצורע נה

בע"ה ו ניסן התשע"ד

מישל בן שושן

 

מצורע נה

למה המצורע צריך לעבור שתי כפרות?

אחרי הטקס של הציפורים, על המצורע להביא עוד קרבנות "לכפרה". למה?

כי המצורע קלקל את יחסו כלפי החברה.

כל החלק הראשון מטפל בו, בחזרה בתשובה שלו כלפי עצמו.

אבל הוא גם צריך לכפר על הקלקול שגרם לחברה!

וזה מסביר את הכפרה האחרונה שלו עם הקרבנות.

 

הקבלה בין הצרעת ויציאת מצרים

ראינו בקובץ "צרעת אש" מהרב אורי שרקי שעם ישראל הוא המייצג את האדם כ"נפש חיה" ומצרים מייצגים את תרבות ה"נחש". הנחש הוא המצורע הראשון. הוא גרם לאדם וחווה לעבות את עורם. מכותנות אור, כולם פתוחים לאחר, נאטם להם גוף על ידי כותנות עור. הנחש, הצטרע על ידי עור עוד יותר קשה ואופקי.

כשהאדם חוטא בקשר לזולת, מזכירים לו זאת על ידי נגע בעור. כלומר, מזכירים לו שהוא חוזר להיות "נחש" אגואיסטי.

היציאה ממצרים היא היציאה מתרבות הנחש. גם התפילין הם סמל לזה (המצרים היו שמים נחש על מצחם ועל ידיהם- ואנו שמים דברי ה' במקום הנחש)

הנאות הדשא אומר אותם הדברים במילים אחרות:

יש תיקון של הצרעת על ידי יציאת מצרים:

 

מצרים- צרעת התיקון
שאת פסח
ספחת מצה
בהרת מרור
צרעת הבגד יצאו עם רכוש גדול, בין השאר שמלות. לתקן את הבגד המצרי.
צרעת הבית קריעת ים סוף: המים היו כחומה. ה' מסב (מסובב ומגן כבית) את העם ..ים סוף