תזריע לעד

נגעי הצרעת

 

נגעי אדם

 • נגעי עור הבשר

כתם לבן שיש בו אחד משלושה סימנים אלה:

 1. לפחות שני שערות שהפכו לבן.
 2. מחיה (בשר בריא) בתוך הנגע
 3. פסיון(הנגע התפשט אחר שבוע או שבועיים של הסגר)

 

 • שחין ומיכווה

שחין=דלקת בגלל מחלה או מכה

מכווה=ליקוי עור על ידי כוויה באש

הם טהורים. אבל,אם התחילו להתרפא ופרץ נגע לבן הם טמאים אבל רק שבוע אחד ולא שבועיים.אם נתרפאו לגמרי, כל נגע המופיע בם דינו כנגע רגיל

 • נגעי ראש והזקן:
  1. נתק=נשירת קטנה וחולי העור?
  2. קרחת= נשירת שיער מאחורי הראש
  3. גבחת=נשירה קדמית

-הקרחת והגבחת: הם תמיד טהורים אבל אם יש בהם נגע אז דינם כדין נגעי עור הבשר חוץ מזה ששער לבן איננו סימן.

-הנתק:סימני הטומאה של הנתק הם: שיער צהוב, דק או פשיון

 

נגעי בגדים–נגעי בתים

מטמאים באחד הסימנים האלה:

 1. ירקרק=ירוק חזק
 2. אדמדם=אדום חזק
 3. פשיון