תזריע מי

בע"ה א אייר התשע"ג

מישל בן שושן

 

תזריע מי

 

אישה כי תזריע וילדה זכר..

 

למה התורה משתמשת במילה הזאת "תזריע"?

זה מזכיר לרמ"י את התהליך של הזריעה:

  • הסתרת זרע בתוך האדמה
  • ריקבון הזרע בתוך האדמה
  • צמיחת עץ הרבה יותר גדול מהזרע עצמו!!

כך הוא התהליך להצמחת הקרבה אל ה':

"כי בתחילה, כשאדם מתחיל לקרב את עצמו לה' , אז, מסתיר ה' אורו ממנו כדי לברר תשוקתו. עד שנשבר לבו, שמכיר את חסרונו , עד שזוכה על ידי זה שה' מגלה לו דבר תורה יותר ויותר מכפי תשוקתו.."

המשל ברור:

לידת התינוק היא מתנה מעם ה' אחרי שהאדם ואשתו "זורעים".

למה ה' מסתיר את אורו ממי שמבקש אותו? כדי שהאדם יוכל לברר את טיב תשוקתו! למה האדם מחפש את ה'? מה המניע לחיפוש הזה? הסתרת האור מביאה את האדם לברר את זה ומתוך הבירור הזה, אם התשוקה אמיתית, אז ה' יגלה לו הרבה יותר ממה  התכוון האדם המבקש, בהתחלה!

 

זה מזכיר מאוד את מהלך החיזור בן איש לאישה

אחד מביע את רצונו להתקרב.

השני (רוב הזמן האישה דווקא) מביעה נסיגה . כדי לברר מה הם כוונותיו של הגבר.

אם הגבר מגלה תשוקה "כשרה", אז ייתכן שהאישה תסכים ותתקרב אליו.

 

מהלך הלידה מאוד מזכיר את מהלך הזריעה באדמה, מצד אחד, ואת הקרבה אל ה' מצד השני.

הכל מתנהל בחשאי והוא תוצאה של חיזור ותשוקה!

 

העיקר, עבור הרמ"י, הוא תשוקה אמיתית מצד האדם להתקרב אל ה'.

המניעים של האדם יכולים להיות מאוד משונים ולא ברורים, אפילו אצל האדם עצמו.

לכן, יש צורך בבירור המניעים ומתן התשוקה למבחן.

ההסתרה היא אחד המבחנים האפשריים כדי לברר את התשוקה.