בא לעד5

בע"ה ז שבט התשעה

מישל בן שושן

בא אש5

 

  • למה המסורת חתכה בין הפרשה הקודמת(שבע מכות) לזו(שלוש מכות)?
  • למה יש צורך בשלוש מכות נוספות?
  • למה אין פסוק שמתאר את ההודעה של ה' אל משה בקשר למכת הארבה?

 

שבע המכות הראשונות

הן הראו שעם ישראל קיים. שהאלוהים קיים. שהוא שולט על הבריאה. ושיש לעם ישראל זכות ומצווה לצאת ממצרים. המספר שבע אכן מסמל את השלמות. כל חוקי הטבע.

שלוש המכות הנוספות(בעקבות מאמר של הרב אורי שרקי)

אבל עדיין יש להוכיח (לפרעה- לישראל- לקורא התורה) דבר עקרוני:

"בעיית העם היהודי" כמו שכינו אותה האנטישמיים, היא לא בעיה נקודתית שנוגעת ליהודים ולאנשים שחיים במחיצתם. במילים אחרות, עם ישראל שייך לכלל הבריאה ולכוונת הבורא לברוא עולם! תפקידו של עם ישראל הוא להוכיח דברים שהבורא חשב עליהם כבר בהחלטתו לברוא את העולם.

לכן, שלוש המכות האחרונות מצביעות על שלושה שלבים שקרו בבריאת העולם:

  • מכת ארבה

מסמל את ה"יש". הריבוי, הארבה ממלאים כל חור במרחב. כמו שהבריאה מילאה את כל העולם.

  • מכת החושך

אפילו לפני התהוות היש, עם ישראל היה מתוכנן. כבר בשלב של ה"אין". כשעדיין לא היתה בריאה, כשעדיין לא היה אור (הבריאה הראשונה בסיפור בראשית)., החושך שולח אותנו לזמן שלא היה אור בכלל בעולם. גם אז ישראל עלה במחשבה.

  • מכת בכורות

מסמלת את "הראשית" (הבכור מכונה "ראשית" אונו של האדם). כלומר, ישראל עלו במחשבה אפילו לפני ה"אין"! בתכנון הבריאה בכלל. בראשית התכנון!

מסכנה:

פרעה, ישראל וקורא התורה חייבים להבין שעם ישראל , מטרותיו, תפקידו, קשור לעצם כוונת בריאת העולם. למרות שיש לפעמים הרגשה שהוא יוצר בעיות או שאלות נקודתיות בלבד, אלה שאלות שהבורא מעוניין שכל בן אדם יתמודד איתן. אי אפשר לשים את העיסוק בעם ישראל בצד או לחשוב שאפשר להיפטר ממנו (או מן השאלות שהוא מאתגר דרכם את העולם) על ידי פטרון זה או אחר. עצם קיומו והשפעתו על כל בני האדם על הארץ אמור להחזיר אותנו לכוונת ביראת האדם והעולם.

זו כוונת שלושת המכות הנוספות האלה.

  • לא לחינם, ההקבלה עם עשר הספירות, מזמינה אותנו להשוות את שלושת המכות האחרונות לשלושת הספירות הראשונות. כמו שהן, כנראה קשורות לשלושת המאמרים הראשונים של הבריאה.

ארבה-יש

ה"גלילי זהב" הסביר שמכת הארבה מרומזת בתוך הפסוקים הראשונים של הסדרה. כשה' אומר למשה "בא אל פרעה…למען שיתי אותותי בקרבו, הוא כבר מרמז לו על מכת הארבה:

המילה "ארבה" היא "פרעה" בחילופי אותיות א-ע וב-פ.כאילו ה' אומר למשה שהוא יכניס את שתי אותיות האלה "בא" אל תוך שמו של פרעה עצמו.

כך שפרעה, הוא סמל ה"יש" האולטימטיבי (מלך-אלוה המעצמה העולמית המבוססת על ה"יש") . הארבה הוא סמל היש, הריבוי, מילוי כל החללים. כמו שפרעה היה בתודעה המצרית.

מכת ארבה אומרת: עם ישראל הם מעבר לעולם היש! יש כוונה (של הבורא) למעלה מעולם היש.

מכת החושך: עם ישראל הוא מעבר לעולם ה"אין".

מכת הבכורות: עם ישראל הוא למעלה מהבריאה, בעולם הראשית של כוונת הבריאה.

כמו שאומר המדרש: "בראשית ברא א' את השמים…"= בשביל ראשית שהוא ישראל (ראשית תבואתה)

  • פרשת וארא= שבע מכות (וא'=7)
  • פרשת בא= שלוש מכות (אב'=3)

ב=יש +אין

א=ראשית