וארא לעד5

בע"ה ז שבט התשעה

מישל בן שושן

 

וארא לעד5

 

"וארא אל אברהם אל יצחק ואל יעקב.."

רש"י: "אל האבות"

 

מה מלמד לנו רש"י? האם אנו לא יודעים שהם האבות?

 

נראה לי שרש"י בא כדי שלא נשווה את משה לאבות. משה איננו "אב". לא בגלל שהוא לא בנו של יעקב  או בגלל שהוא לא ראוי או שהוא יותר ראוי מאשר האבות אלא בגלל שמשה הוא המנהיג של הבנים.

 

אב-בן

בכל דור, ה"אב" מסמל את המוסר, המסורת, העצות שהאבות נותנים לילדיהם.

אבל ה"בן" חייב להתמודד עם החיים איך שהם בזמן שלו. עבור הבן, כל מה שהאב אומר אולי נכון אבל הוא רק "עוזר" במידה מסויימת. מולו מתייצבת המציאות החדשה. עבור כל בן, מציאות זו היא אלימה. לא לחינם המתבגר חווה ייסוריים קשים במעבר הדורות. אף אחד לא יוכל להתמודד עם המציאות החדשה במקומו. אפילו שזה יכול להיות אשליה שהמציאות היא בעצמם דומה מאוד למציאות שהאבא חווה, ההתמודדות החווייתית היא חדשה לגמרי עבור הבן. וכל מה שחוו ההורים,ף יהיה תמיד רק מבחינת עצה ומוסר.

 

כל מה שמשה חווה , במיוחד עכשיו , אחרי הרעת התנאים של כל העם, זו חוויה ששייכת רק לו ולדור שלו. אפילו אם ההורים עדיים חיים, הם לא מתמודדים עם אותה המציאות, מאותה נקודת זווית.

 

זה בדיוק מה שאומר לו הקדוש ברוך הוא: כל ההתגלות שלי אל האבות, כל ההבטחות, כל ההשגות שלהם, הם רק מילים עבורך. אתה חייב להתמודד עם היותך "בן" (לא חשוב הגיל).

ההתגלות של ה' אל משה היא מבחינת גילוי אל הבנים.

כמובן שיש ללמוד מכל מה שקרה בעבר, להתרשם מהמסורת. זה יכול להיות בסיס עקרוני לכל מה שהבן יחווה אבל זה בכל זאת לא אותו הדבר!

 

ההבדל המהותי בין האבות ומשה זה שהם אבות והוא בן!!

זה ההבדל בן ההבטחה והקיום, בין התקווה למימוש, בין התיאוריה והפרקטיקה. בין התורה שבכתב (שקבלנו) לתורה שבעל פה( שאנו מהווים).

 

בניגוד לכל ההשוואות המסורתיות שעושים הפרשנים, בין משה והאבות, נראה לי שלא מדברו בכלל ב"השוואה"  מסוג "יותר צדיק" או "יותר מאמינים" או "הם קבלו בלי לערער ואתה לא".

אלה שני מישורים לגמרי שונים וזה התפקיד והאתגר העיקרי של דורו של משה.

 

משה איננו פחות או יותר טוב מאברהם יצחק ויעקב. הוא פשוט בן והם אבות!

 

נראה לי שכל הבעיה שניצרת מעכשיו זה למסור את המסרים האלה של "הבנים" אל בניהם! כלומר איך הבנים הופכים בעצמם לאבות. כל המצוות לחנך את הילדים, סדר פסח, מצוות זכירת יציאת מצרים וכמעט כל המשך התורה, יהיה לדאוג להעברת המסורת, בלי להיות אבות כמו אברהם יצחק ויעקב, אלא רק אבות של בנים יהודים רגילים!