יתרו לעד

24-01-08

מישל בן שושן

 

יתרו העד

 

 

 

  1. מה קורא בין יתרו למשה?(לעד):

יש שני נושאים בפרשת יתרו: הראשון זה שיתרו מביא את ציפורה והילדים, ומשה לא מתייחס אליהם!

ושני הוא העצה על ארגון המערכת השופטת.

בשני הנושאים, נדמה שיתרו מושך את משה כלפי מטה, כלפי הארציות. משה, איש האלוהים שגירש את אשתו, מנותק מענייני העולם ודבוק באלוהים. יתרו רוצה שיחזור קצת יותר לענייני העולם התחתון.

משה מסכים חלקית להצעה: לגבי משפחתו , הוא מסרב . כנראה, התפקיד המיוחד שלו לא מאפשר לו לקיים יחסי אישות!

אבל לגבי ההצעה השנייה, הוא מקבל אותה מאמץ ומיישם אותה מיידית.

 

  1. למה קדמה פרשת יתרו למתן תורה? (לעד):

מתן תורה יכול להיתפס כאירוע שבא מלמעלה ושמקבע את החוקים, התורה בכללותה לתורה שבכתב, מה שבא מלמעלה הוא היחיד שנלקח בחשבון!

ולא זאת עמדת עם ישראל, ולא עמדת התורה עצמה!

על האדם להיות פתוח לכל מיני רעיונות הבאים ממנו או מן אנשים חכמים אחרים לגבי התורה. התורה שבעל פה היא רצץ התגובות האנושיות לגבי דבר ה' שהוא התורה שבכתב!

לפני קבלת התורה שבכתב, התורה כנראה רוצה לקבוע עקרון חשוב זה: אפילו עצה הנוגעת למערכת המשפטית, אפילו עצה הבאה מזר, מגר, מאדם שהוא כהן מדין, יכולה להתקבל. זה לא סותר את התורה, להיפך זה מעשיר אותה, זה נותן לתורה את התפקיד שלה: להיות הבסיס לתגובות האדם כלפי רצון הבורא. המטרה היא שהתורה תפתח לאדם את הראש, תפתח לו את הדו שיח עם הבורא, עם האחר, עם התורה . זו בדיוק נחיצות התורה שבעל פה.

כמה אנו זקוקים ללימוד הזה היום בדורנו!

היום כל דבר צריך להיות "כתוב". "מי אמר זאת?"," אפה זה כתוב מה שאתה מציע?". הכל צריך לקבל את תעודת הכשרות של ה"תורה שבכתב". זה תהליך של מוות איטית של התורה שבעל פה!!

אם את דברי יתרו משה מאמץ, על אחת כמה וכמה שאין לנו לפחד ולאמץ את הרעיונות של בני אדם חכמים לא פחות, ולאמץ את דעותינו שלנו כשהם חכמות ומעשירות. הן תכלית מתן התורה! ה' רוצה שנגיב! הוא רוצה שנהיה כמוהו : חיים, עם רצון חי, מגיב, משתנה. ה' מחפש את הדו שיח הפורה בין התורה שבכתב (דברו) ולבין התורה שבעל פה (תגובתנו).

אולי כך אפשר להבין שמשה קיבל את התורה שבעל פה בסיני: עצת יתרו היא העיקרון הראשון של תורה שבעל פה!!

 

 

 

 

 

  1. אשר עשה א' למשה ולי' כי הוציא ה' את ישראל…

יתרו שמע שני דברים:

  • שאלוהים (מידת הדין) עשה צדק והעניש את "הרעים " על מעלליהם בעם שלו.
  • אבל הוא שמע דבר נוסף: שה' (שם הוויה המהווה הכל ומתכנן הכל) הוציא אותם ממצרים: הוא היה יכול להשאיר אותם במצרים אחרי הענשת מצרים! הוא אפילו היה יכול לתת להם את השלטון במצרים, הארץ הכי עשירה והכי מפותחת בעולם של אז! זה היה יכול להיות "סידור" מצוין לעם "שלו". אם ה' היה אל מיוחד לעם מיוחד, כמו שיש אלים הרבה לעמים שלהם (לפי תפיסת יתרו). לא, לה' יש מטרה עליונה ביותר: שכל העולם יתוקן. ישראל הם רק אמצעי כדי לפרסם את מציאות והשגחת ה' בעולם. יש לישראל תפקיד מיוחד בהפצה הזאת, וזה יתאפשר רק מתוך ארץ מיוחדת (קשה, ענייה, ההיפך של מצריים) שממנה יהיה אפשר לגדל עם שיהיה משם אור לגויים. עד היציאה ממש, יתרו לא האמין שיש "ה'" כזה. הוא האמין רק ב"אלוהים". עכשיו הוא הבין גם זה וגם זה:"אשר עשה אלוהים… וגם כי הוציא ה'…"

 

 

 

  1. וישמע יתרו כהן מדיין חותן משה..ויקח יתרו חתן משה..(לעד)

למה פעמיים "חותן משה?

נראה לי שה"חותן משה " הראשון מצביע על זה שיתרו יתיידד עם משה מבחינה אינטלקטואלית בשהות משה אצלו כמה עשרות שנים. הוא מעוניין לבוא למשה כי הוא מגלה בפועל מה שמשה הסביר לו בכוח לפני כל הסיפור.

אבל ה"חותן משה" השני, מתייחס לחלק המשפחתי שלו כי הוא מביא לו את אשתו וילדיו וכנראה הוא רוצה שמשה יטפל שוב בהם ויבנה שוב התא המשפחתי

 

 

 

  1. ויצא משה לקראת חתנו (יח –ז)

הנציב כאן מתפעל על זה שמשה לא יוצא לקראת אשתו ! ולא לקראת ילדיו!. הנציב מבין שזה נעשה בהפגנה מכוונת על ידי משה: הוא לא יוצא לכבד את משפחתו, אלא את חתנו בלבד!! (זה מה שהדליק אצלי נורא אדומה לגבי העניין הראשון שטפלתי בו לעיל)

 

 

 

6.בחודש השלישי ..(יט –א)

בגלל שזה החודש השלישי , אז קורא מתן תורה!!!! במילים של הנציב: " שם  חודש השלישי גרם להם לזה"!!!  וכן בהמשך נקרא "ביום השלישי"!   (והמדרשים  ארוכים בעניין: התורה משולשת, האבות הם שלושה…ובעצם הכל משולש!!)

(זה נשאר עבורי חידה)

*(ראה תגובת דניאל בנאיש למטה)

 

 

7 והייתם לי סגולה מכל העמים (יט- ה)

אני לא מקיים את המצוות כי ה' ביקש זאת ממני!

אני מקיים את המצוות כי אני שייך לעם ישראל. וה' בקש מעם ישראל לקיים את המצוות!

התורה עוברת דרך "העם". אין איש ישראל יכול להתנתק מהעם, מההסטוריה של העם, מגורל העם, מחיי העם ולהגיד שהוא מקיים את המצוות הפינה שלו. אין לזה ערך בכלל! ה' לא נתן את התורה ליחידים! הוא נתן את התורה לעם. והעם בנוי גם מיחידים. כמו כן, גוי שרוצה לקיים מצוות, ללכת בדרכי התורה, מבקשים ממנו להתגייר , זאת אומרת להיכנס לתוך עם ישראל קודם כל . ואחר כך, הוא מקיים את מצוות התורה כשייך לעם הזה בלבד.

 

 

 

*8 כל אשר דבר ה' נעשה(יט –ח)

כאן הנציב פתח בפני קריאת הפשט באופן חדש לגמרי!:

ה' קורא למשה ואומר לו "כה תאמר לבית יעקב…":פסוקים ד-ה-ו.

שלושת הפסוקים הם תוכן הדברים כולם. "אלה הדברים אשר תדבר אל בני ישראל". וזה הוא. זה החוזה: אתם שומעים לי, אתם בשבילי עם, ואני אלוהים שלכם. זה מספיק אינפורמציה לאנשים חכמים.

אבל, העם לא רוצה! הוא מבקש "לשמוע" את קול ה' . כמו שהוא אמר להם דרך אגב "ושמעתם בקולי"!. אז אם כבר , רוצים לשמוע אותו! רוצים פרטים. רוצים שולחן ערוך מסודר, רוצים לדעת בדיוק מה לעשות דקה אחר דקה. העם לא מספיק בוגר ונעלה כדי להבין את הכלל :"ללכת אחרי ה'". אברהם כן הבין. יצחק ויעקב כן הבינו מה זה ללכת בדרך ה'. הם, לא היו צריכים לפרט במצוות הרבה בתורה ארוכה .אבל העם לא!. הוא רוצה פירוט והוא רוצה לשמוע את קול ה'!

אז משה חוזר אל ה' ומביא לו ההצעה של העם.

פסוק ט': ה' משיב, שהוא מסכים לדבר עם משה בלבד. ושהעם ישמע ממשה או ישמע את הקול של ה' מדבר אל משה בלבד!

משה חוזר את העם ומציע להם ההצעה החדשה.

כנראה, שהעם מסרב שוב. הוא רוצה את קול ה' ממש מדבר אל העם!

אז משה מביא את דברי העם אל ה' (ויגד משה, מלשון קשה!)

אז ה' מסכים להצעה לדבר ישירות אל העם: אבל צריכים הכנה מיוחדת לזה: פסוקים י'- יא- יב-יג.. ואחר כך ..מתן תורה איך שאנו רגילים אליו!!

כך אפשר להבין עכשיו את ההגדה: אילו קרבנו להר סיני ולא נתן לנו את התורה דיינו! אבל הוא עשה לנו טובה (שאנו בקשנו בעצמנו) ונתן לנו את התורה!

אילו ישראל היו בעלה גבוה מאוד לא היו צריכים את התורה אלא רק את שלושת הפסוקים העליונים. אבל הם לא היון מוכנים, אז ה' נתן להם התורה. וגם לזה הם לא היו מסוגלים, אז הוא נתן להם לוחות שניים, פחות קשים, וכן הלאה!

 

9 לקראת האלוהים מן המחנה(יט –יז)

האלוהים היה שורה במחנה! אבל שם לא היתה גילוי השכינה! ולכן הוא היה צריך לצאת מן המחנה ולעלות אל ההר כדי להתגלות!!!!

ומשה גם כן הוציא את העם מן המחנה לקראת ה' !!!

 

  1. ששת ימים תעבוד (כ-ט)

אומר הנציב:"עבודה היא מלאכה שמביאה לידי פרנסה כעובד אדמתו או עובד אדוניו". זה מוריד אחת ולתמיד את הפרשניות המעוותות של הבטלנים!

 

 

11.וינח ביום השביעי(כ-יא)

לא שה' סיים את כל מלאכתו, אלא שנכנסה פתאום השבת והיה צריך לשבות! ראה פירושו של בעל ה"בית גנזי" על הנושא, מאוד דומה לנציב!

 

 

12.כבד את אביך..על האדמה(כ-יב)

אריכות הימים, יש לה משמעות רק על אדמת ישראל. וכן מצוות כבוד אב ואם שלכאורה עניינה יחסים בין אדם לחברו, בעיקרה תלויה ביחס עם הבורא ועל אדמת ישראל. חכמים הרחיבו אותה לחו"ל כמו הרבה מצוות אחרות, אבל ענינה על האדמה..