מישפטים אה

בע"ה כב שבט התשע"ב

מישל בן שושן

 

משפטים א"ה

 

 

כי תקנה עבד עברי, שש שנים יעבוד ובשביעית יצא לחופשי חינם

 

 • כי תקנה,(אז תקנה) עבד עברי: אם אתה רוצה לקנות עבד, ויש בפניך אפשרות לקנות עבד כנעני (לצמיתות!) ועבד יהודי (מקסימום שש שנים), יש הוראה לקנות, בעדיפות, עבד עברי ולא כנעני!
 • כי תקנה (אל תדאג, הוא כבר) עבד עברי: אל תחשוש שאתה "הופך אותו לעבד" אלא שהוא כבר "עבד" בזה שמכרוהו בית דין או שנמכר בגלל דוחקו. שלא יהיו לך ייסורי מצפון. להיפך, אתה עוזר לו!
 • עבד עברי: ולא קראו "ישראלי" !
 1. כדי לא להכתים את שם "ישראל" שצריך להיות מרוחק מעניין העבדות!
 2. אם ישראל יהפוך לעבד, זה צריך להיות זמני מאוד. זה מצב שצריך לעבור מהר! לכן הוא "עברי"!
 3. אם הוא הגיע למצב שהוא נמכר לעבד, זה בטח בגלל שהוא עבריין!( עבריין כמו עברי!)
 • שש שנים יעבוד: ולא כתוב "יעבדך". כי אם הוא ברח, הוא יצטרך בכל אופן לעבוד מה שהוא היה צריך. כי הוא "עבד ה'" ואם מגיע לו להיות עבד שש שנים, אז הוא יעבוד שש שנים, אפילו אם זה לא לאותו אדון, זה יכול להיות לבן שלו או במצב אחר.
 • יעבוד ובשביעית : אפילו אם פגעה בו שנת השמיטה, השנה השביעית, הוא ימשיך להיות עבד בשנה ההיא.

 

 

 

מכה איש ומת מות יומת.(כא-יב)

כתוב פעמיים "מות יומת", וכן בהרבה מקרים אחרים, לאמר, שהוא ימות מאת ה' בכל מקרה. אבל ה' נתן לבית הדין האנושי להמית אותו. ואם לא, הוא ימות בידי שמיים.

 

 

 

וכי יזיד איש על רעהו להרגו בערמה מעם מזבחי תיקחנו למות (כא-יד)

המזבח יכול להציל אדם שברח ועומד על גגו משלושה מצבים: מגלות (אם הוא רצח בשגגה), מדין וממלקות! כל עוד הוא עומד שם, זה כאילו הוא נכנס לתוך שגרירות זרה!

אבל, במקררה של ביצוע גזר דין מוות, אין המזבח יכול להגן עליו!

וזה, בניגוד למה שכותב הרמב"ם. הא"ה אומר במפורש שהוא לא מסכים עם הרמב"ם ואיננו "מפחד" לחלוק עליו!

 

 

וגר לא תונה ולא תלחצנו כי גרים הייתם בארץ מצרים(כב-כ)

4הסברים שונים נתנו לקשר בין איסור הונאת הגר לבין השהייה במצרים:

 1. רש"י: הגר יוכל להתנכל אלכם בחזרה כי הייתם גם אתם גרים בארץ זרה
 2. רבי אברהם אבן עזרא: זכרו שאתם הייתם באותו מצב!
 3. הרמב"ן: כמו שאני שמעתי את צעקתכם במצרים, אני אשמע את זעקתו!
 4. האור החיים: אל תחשבו שאתם, היהודים, יותר קדושים ויותר חשובים מהגויים! כי הרי אתם נוצרתם כעם , במצרים. לא היה הבדל משמעותי ביניכם לבין המצרים! אין לכם זכות עדיפות או סיבה להתנשאות כלפי הגויים!