פקודי גז

בע"ה כ אדר התשעה

מישל בן שושן

 

פקודי גז

 

מאפה היה להם כל כך כסף?

מזה שהם השאילו מהמצרים "כלי כסף וכלי זהב ושמאלות"

אבל השאלה היתה: איך השאילו את הכסף ואיזה כסף זה היה?

כי יש הבדל גדול בצורה שבה רכשנו את הקניינים שלנו ויש חשיבות למקור הקניינים.

האם הכסף הזה שימש לעבודה זרה? האם הם בקשו הלוואה על מנת להחזיר? האם קיבלו הכסף מרצון טוב או מסחיטה? המצווה "ושאל איש את רעהו ואישה מאת רעותה.." דורש לקבל את הכסף המצרי בתנאים מסוימים. יש לקחת כסף "כשר", שיודעים שנרכש בצורה פחות או יותר כשרה ושהבקשה מהמצרים תהיה גם כשרה ולא במרמה.    בסופו של דבר היו שקבלו רכוש מצרי כשר , וזה שימש את בניין המשכן, ויש אלה שקבלו רכוש לא כשר מהמצרים, וזה שימש את עגל הזהב!!

  • שוב אנו ניצבים מול חפץ אחד ששונה בתכלית אם האדם מתיחס אליו במוסריות או ברשעות!

לכסף כן יש טעם וריח! יש כסף שבא ממקור מעוות, והוא יגרום לעיוותים ולא נהנה ממנו לטובה

ויש כסף שיש בו ברכה כי האדם רכש אותו ביושר!

  • זה מזכיר את עניין העגל והמשכן עצמם: שניהם עשויים מזהב. שניהם באים כדי לעבוד את ה'. אבל הצורה שבה האדם מתיחס אליו עושה את כל ההבדל: או עבודת ה' או עבודה זרה!

וזה נכון לכל דבר, אפילו לדברים שנראים "קדושים" כמו מצוות או לימוד תורה!!

 

הענן והאש

 

אחרי חנוכת המשכן, ביום, היה עליו עמוד ענן ובלילה היה עמוד אש.

זה נראה לנו די הגיוני ופרקטי. בלילה לא רואים אז האש מאירה וביום, אין צורך באור גדול כי יש שמש, השכינה נמצאת בענן. אבל הגלילי זהב מסביר שיש כן רמז יותר עקרוני:

  1. 1. הענן

הענן, הוא סמל למידת הרחמים. מטשטשים את הדברים כדי לכסות על הפגמים. מידת החסד חלה כשמידת הדין מוסתרת. הענן הוא סמל הצדיק. לא מתגאה. עובד בפנימיות ופחות חשובה לו חיצוניות הדברים. הענן הוא גם סמל לעבודת ה' בארץ ישראל: עמוד ענן נראה יותר טבעי מאשר עמוד אש שנראה יותר ניסי ומרשים. היהדות בארץ ישראל דומה לענן: עבודת ה' דרך חוקי הטבע . יהדות יותר טבעית, יותר פשוטה .

  1. האש

האש הוא סמל למידת הדין. מצד אחד הוא חד, ברור, מרשים. אבל הוא גם שורף.קשה. האש הוא סמל הרשע. הוא שרוי בחשכה וזקוק לאש. האש היא סמל היהדות של הגלות: מכיוון שאנו לא נמצאים בטבעיות בארצנו, אז יש להפעיל יהדות עם חומרות, עם הגבלות. יהדות שתבדיל את היהודים מהגוים. יהדות של פלפולים על דברים קטנים כי אין העבודה טבעית. יהדות הגלות היא יותר קשה. אנו נמצאים בחשכה גמורה בגלות ויש לעורר אותנו והשאיר אותנו חיים על ידי מנגנונים נוקשים, ובולטים.

  • אם כן, יש הבדלי התגלות שונים של ה'. ביום, הוא נראה בערפל, בענן. אבל בלילה, הוא מתגלה דרך האש. זה יכול להסביר לנו את השוני שיש ביהדות של הגלות שהיא שונה בתכלית מהיהדות של ארץ ישראל. תורת ארץ ישראל שונה מתורת חוץ לארץ.

 

עמוד ענן ביום צדיקים מידת הרחמים ארץ ישראל
עמוד אש בלילה רשעים מידת הגבורה חוץ לארץ

 

סוף ספר שמות

הגלילי זהב משווה בין התחלת הספר "ואלה שמות בני ישראל" וסופו שבו מדברים על עמוד ענן ועמוד האש: בשני המקרים יש מעבר בין ארץ ישראל לגלות. כשה' שוכן במשכן, הוא בשני אופנים שונים (יום ולילה- גלות וגאולה) וכל ספר שמות נותן את הכלים כדי שנוכל עבור בין שני המצבים בשלום! כשבני ישראל באים למצרים, הם משנים מצב אבל יש להם כלים כדי לשרוד שם (שמותיהם..). כך בגלויות האחרות, יהיה אש או ענן!