שמות מי

בע"ה כג טבת התשע"ג

מישל בן שושן

 

שמות מי

 

 • ויאנחו בני ישראל מן העבודה ותעל שוועתם אל האלוהים..

זו התחלת הישועה: כשהאדם מתחיל להרגיש שיש לו בעיה והוא מתחיל להתפלל כדי לפתור אותה, זה כבר התחלת הפתרון.כי עיקר השעבוד היה בזה שישראל לא הרגיש שהם נמצאים בשעבוד! (חלק ב)

 

 • שתי השאלות של משה במעמד הסנה:
 1. "מי אנוכי כי אלך אל פרעה"

כלומר איזה תכונות יש בי כדי שתבחר בי?

לשאלה הזו ה' עונה לו:"כי אהיה עמך" כלומר שמתי לב שאתה "מכור" לגמרי לשליחות שלך, ללא נגיעות אישיות. אתה מוכן להילחם עד הסוף עבור האידיאות שלך ! אתה מוכן להיפרד מכל ההנאות , הנגיעות והתאוות שלך כדי לשרת את העניין שעבורו אתה נלחם. השם "משה- כי מן המים משתיהו" פירושו שהוא משוי מן המים. המים הם סמל לתאוות האישיות. והוא יכול להתנתק מכל תאוותיו למען דבקותו ברצון ה'. וזה פירוש שה' "עמו". "כי אהיה עמך" . מה שחשוב לך הוא אך ורק מילוי השימה. (משה היה מוכן לאבד את מעמדו כנסיך מצרים כדי להציל יהודי מיד גוי. הוא יהיה מוכן להיפרד מאשתו כדי למלא את משימתו המיוחדת..)

 1. "וכי אוציא את בני ישראל"

השאלה השנייה היא על תועלת היציאה. האם היא רק יציאה משעבוד והצלה מצרה או שמה יש בה מתרה יותר גבוה. האם היציאה "היא רק בעולם הזה או גם לקראת עולם הבא" כלומר האם אתה מתכוון להוביל את העם למשהו יותר רוחני מאשר רק יציאה משעבוד פיזי? והתשובה של ה' ברורה: כן, יש לי מטרה גבוה יותר :"בהוציאך את העם.. תעבדון את האלוהים על ההר הזה". כלומר היציאה היא רק שלב ראשון בתוך תכנית רחבה יותר, רוחנית ונשגבה יותר.

 

 • שלושת האותות

ה' נותן למשה שלושה אותות(המטה לנחש- היד מצורעת והמים לדם). למה?  כי משה שאל שאלה עקרונית:

אם אתה רוצה להוציא את ישראל ממצרים, להביאם מנקודה א' לנקודה ב', למה להאריך את הזמן ולסבך את העניינים? תעשה זאת באופן מהר! מה משמעות ה"תהליך" הארוך והמייגע של היציאה בשלבים. למה כל הדיבורים, השכנועים,המכות…?? הרה אתה ה' שולט על הכל! ה' עונה לו שהוא יותר מעוניין בתהליך מאשר בתוצאה!!  התהליך ידרוש מהעם , מפרעה, ממנהיגי העם (כולל מרים ואהרון) וממשה עצמו, להפנים מהלכים חשובים מאוד. העבודה הפנימית של האדם חשובה יותר מהתוצאה!! אין היציאה לבדה יכולה להוות פתרון ל"גאולה". אנו יוצרים עם שתפקידו מורכב בהיסטוריה. היציאה ממצרים היא תהליך שילווה את כל משך ההיסטוריה!  במשך שהות העם במדבר, יתפתחו סיפורים שיעמיקו את ה"תהליך" החינוכי הזה:

 1. המטה הופך לנחש ושוב למטה: התהליך הזה הוא מופנה כלפי העם עצמו. ה' מודיע למשה שיש בתוך העם רצונות, יצרים.(נחש) שהם לא נראים בהתחלה (נראה מטה) אבל שהם יכולים להתפרץ . ואת היצרים האלה חייב האדם לדעת להתמודד נגדם ולהביא אותם לשרת את הטוב! (לקיחת הנחש בזנבו וחזרתו למטה). המטה הוא האדם. הנחש הוא היצר שבו . הסיפור של התלונות של העם במדבר והנחשים השרפים שיבואו לנשוך אותם יהווה פיתוח של העניין הזה. זה יבוא על תיקונו כי משה יעשה נחש נחושת שירפא הנשוכים. יש תיקון לבעיה הזאת בתורה עצמה. הנחש יהפוך שוב למטה.
 2. היד המצורעת: זה מופנה יותר כלפי מרים ואהרון, המנהיגים. האדם יכול להיות בעצמו המקלקל. על ידי הלשון הרע, חוסר האמונה בשני, החשדנות , חוסר הפרגון, יכולים לקלקל את האדם עצמו! העניין הזה יבוא לידי ביטוי המוני על ידי צרעתה של מרים. עניין זה יוכל גם הוא לבוא לידי תיקון. מרים תחזור לחיק העם אחרי דיני טהרת הצרעת. ידו של משה תתרפא.
 3. המים לדם: עניין זה כנראה מופנה אל משה עצמו. זה יבוא לידי ביטוי בסיפור הכאת הסלע במי מריבה. יש לשים לב שהבעיה הזאת לא נפטרה בתורה! משה לא ייכנס לארץ! ואכן, הדם לא חוזר להיות מים כמו שאר האותות שמתקנים עצמם בו במקום!

 

 • משה ואהרון

בסוף סיפור הסנה, ה' דורש ממשה ללכת לפגוש את אהרון. צורת המפגש מלמדת שכל סיפור הסנה , מטרתו היתה לחנך את משה ! להכין אותו לתפקיד . בירור העניינים מאוד חשוב. לא רק עבור משה עצמו אלא עבור הקורא!

משה ואהרון הם שני אחים. וכמו כל האחים בתנ"ך הם שונים מאוד ומשלימים אחד את השני! וכל מה שמחכים לו מהתחלת ספר בראשית הוא : האם שני אחים, השונים אחד מהשני, יוכלו לשלב את תוכנותיהם ולעבוד ביחד? קין הרג את הבל. ישמעאל גורש. עשיו נדחה. יוסף נמכר. וסוף סוף, משה ואהרון משלבים ידיים!! בנקודה הזאת, הגאולה יכולה להתחיל!! כי כל הצלחת סיפור עם ישראל יהיה תלוי ביכולתם לאחד כוחות בין האחים!!

ועכשיו נעבור לפרטי הפירוש עצמו:

"וילך ויפגשהו בהר האלוהים וישק לו"

מתארים את המפגש בצורה פרטנית וכנראה מיותרת! הרמ,י מפרש את המדרש (רבה ח-ה) שמסביר זאת:

"חסד ואמת נפגשו צדק ושלום נשקו"

משה הוא בעל הצדק והאמת. משה מחפש את האמת ומסרב לעשות פשרות. הוא הולך עד הסוף כדי למצוא וליישם את האמת.(למשל, הוא  הרג את המצרי המכה וקורא למכה היהודי "רשע"!). והוא נבחר בזכות התכונה הזאת (ראה לעיל).

אהרון לעומתו, הוא בעל מידות השלום והחסד. הוא דורש שלום, מחפש כל דרך להשכין שלום בין אנשים ועושה חסד עם האחר. הוא גם נבחר בזכות המידות הטובות האלה.

אבל שניהם , אם כן,הם בעלי מידות הפוכות! וכל אחד זקוק להשלמה על ידי מידות חברו!

משה לבדו לא יוכל להביא לגאולה! ואהרון גם כן ! הרצון לשלום ואהבה כלפי האחר לא יכול להביא לבדו לגאולה כי יהיה צורך בפעולות אלימות והכרעות כואבות. הצדק והאמת לא יוכלו להתאים להנהגת בני  האדם!

המדרש תנחומא מספר:

בבריאת העולם, ה' שאל את החסד האם לברוא את העולם. החסד הסכים כי העולם מלא חסדים

הוא שאל את האמת והוא סירב כי העולם מלא שקרים

הוא שאל את הצדק והא הסכים כי העולם מלא צדקות

הוא שאל את השלום והוא סירב כי העולם מלא קטטות!!

מה עשה ה'? הוא השליך ארצה את האמת וברא את העולם!

 

מפרש הרמ"י: כשה' "זרק את האמת ארצה", זה לא אומר שהוא זרק אותו החוצה או שהוא החליט לא לקחת בחשבון את עמדתו של האמת אלא ההשלכה ארצה , פירושה, שהוא ביקש מהאמת לרדת ארצה וללמוד לחיות עם המציאות! לרדת מהגובה שלה ולרדת לחיות את החיים האמיתיים המסובכים והמורכבים של הארץ ! וכך, אחרי שהאמת "פגשה" את המציאות, היא התמתנה והסכימה! וכך השלום  והצדק מצאו עצמם מוכנים "להתנשק" ולחבור יחדיו ! כי האמת כבר חונכה , ירדה ארצה ועכשיו "אמת מארץ תצמח"!

נסכם זאת בטבלה:

אהרון משה
נפגשו חסד (מסכים על בריאת העולם) אמת (לא מסכים עם בריאת העולם) בהתחלה

מסכים אחרי שהושלך ארצה

נשקו שלום (לא יברא העולם בהתחלה

מסכים אחרי שהאמת "חונכה"

צדק (אמר "יברא העולם")

 

כל מעמד הסנה הביא את הריכוך של מידותיו הקיצוניות של משה ולמפגש עם אהרון מאפשר את השילוב בין המידות הנחוצות לגאולה!!

 

למה הרעות לעם הזה?

משה שאל למה יש לעם ישראל לעבור את כל הייסורים האלה ובמיוחד הכבדת השעבוד ומכות מצרים?

ה' ענה לו שהתהליך הזה הכרחי כדי להוציא מליבם של ישראל את השעבוד ואת הגלות! כי המטרה היא לא היציאה הפיזית בלבד אלא היציאה הרוחנית. וקשה יותר  להוציא את הגלות מלבם של שיראל יותר מאשר את ישראל מהגלות!

 

 

שמות נה

בע"ה טו טבת התשע"ד

מישל בן שושן

 

שמות נה

 

וידע אלוהים

 1. הגדרות ודוגמאות בענייני "דעת"

לדעת= ללמוד להבחין במיוחדות של דבר. זה ללמוד לפעמים ההבדלים שיש בין דברים. לכבד שני דברים שונים. רק לאחר מכן, הדעת דורשת חיבור בין הדברים שהבחנו בהם שהם שונים. בלי לרצות לבטל את השוני בניהם. ייתכן שכל אחד מהדברים ימצא את עצמו משלים את הדבר השני.

 

 • כשאדם יודע את חווה אשתו. זה לא מתוך בלבול בין זכר ונקבה. אלא אחרי הבחנה של ההבדלים המהותיים שיש בין הזכר והנקבה, חיבור שמכבד את שניהם.
 • משה היה בעל דעת כי הוא הכיר את מקומו. אפילו אם הוא בנה את המשכן, הוא חיכה לקריאת ה' אליו כדי להיכנס לפני ולפנים. הוא ידע שאין שום בלבול בינו לבין האלוהים. וזה עושה אותו בעל דעת.
 • תלמיד חכם שאינו מכיר את מקומו, יותר גרוע מנבילה! (כי הנבילה מכירה את מקומה! היא מוגדרת!).
 • כל הנביאים הגדולים סירבו להיות נביאים בהתחלת דרכם. כמו משה וירמיהו. למה? כי רק אחרי שהם מרגישים שאין יחס בינם לבין הבורא, רק אז יש סיכוי לקבל דבר ה'. אדם שיחשוב שהוא "חברותא כלפי שמיא", שהוא קשור כל הזמן עם ה', צריך להיזהר ממנו! אולי יש לו מחלת נפש!

רק אחרי ההכרה של הדבר, ההגדרה שלו, הכרת מקומו הנכון, ניתן להמשיך ולעסוק בדבר. אדם שמכיר את מקומו, יכול אחר כך להתקדם מעבר, להשתפר,..אבל אין להתחיל בבלבול.

 

 1. ההבדלה והדעת

החכמים הכניסו את תפילת ההבדלה במוצאי שבת בתוך ברכת הדעת בעמידה. למה? כי הדעת הוא לא רק חיבור אלא חיבור אחרי שעשינו הבדלה בין הדברים שרוצים לחבר!

למשל, המטרה בהבדלה היא להעביר מקדושת השבת לששת ימי המעשה שלאחר השבת.

אבל קודם כל יש להכיר בעובדה שאין שום קשר בין מהות השבת לימי החול!!

רק אחר כך, יש סיכוי להעביר מקדושת השבת לשאר ימי השבוע!!

אם המטרה היא החיבור, האמצעי הוא ההבדלה!!

 

 1. מצב הגלות

עיקר מצב הגלות הוא בזה שהיהודי איננו מבחין בזה שהוא בגלות!

לכן, הצעד הראשון והחשוב מכל הוא להכניס בלב הישראלים שהם נמצאים בגלות במצרים. לכן, מטרת ה' היא להכניס בהם "דעת". כוח ההבדלה בין מה שהם(יהודים)  ובין מה שהם חושבים שהם(מצריים).

 

 1. וידע אלוהים

הנ"ה מתרגם משפט זה : ה' הכניס בישראל את הדעת (כוח ההבחנה במצבם האמיתי. מי הם. לאיזה מקום הם שייכים באמת..)

איך ניתן לתרגם זאת בפועל במילים? אני מציע שתי דרכים

 • וידע= בהפעיל. הוא גרם להם לדעת.
 • עצם כתיבת שם ה' עם פועל צמוד אליו, איננו מצביע על פעולה של האלוהים בלבד אלא בעיקר על המחויבות לאדם להכיר את האלוהים במצב הזה. (כשם שהוא רחום אז גם אתה צריך להיות רחום…)כשם שהאלוהים ידע, אז עליך לשים לב לפועל הזה ולהפנים את המשמעות שלו. מה זאת אומרת שהאלוהים יודע? קודם כל זה מחייב אותך להתחיל לדעת!

 

למה ה' בחר במשה?

יש מדרש (רבה פ"ג ד)תמוה מאוד:"אמר הקדוש ברוך הוא למשה: אם אין אתה גואלם, אין אחר גואלם"! אם לוקחים את הדברים האלה ברצינות,(ואין סיבה שלא!), משה הוא היחידי שהיה יכול להוציא את ישראל ממצרים!!

למה? כי הוא בנה את עצמו מחוץ לעם ישראל!!!

משה הוא היחיד שנחנך מחוץ למשפחה יהודית. אצל פרעה. הוא גם יהודי וגם, מהצד השני, יש לו ראייה שונה לגמרי, מבט מבחוץ.

מכיוון שדרושה מהפכה תודעתית בעצם ישראל כדי שיבין שהוא צריך לצאת משם, חייב להיות אדם בעל מבט חדש וחיצוני! זה מה שעושה את משה בעל "דעת". כלומר, הוא מובדל מההשקפה הרווחת בעם ישראל. לכן אומרים גם כן שהוא "שקול כנגד כל כלל ישראל"!!

כמו שהסביר הרב לגבי יוסף: הוא נעשה לבדו, מחוץ למשפחה וזה הקנה לו את זכות הבכורה (שני שבטים יצאו ממנו) כן גם משה שלא היה בכור אבל קיבל את "הבכורה" בזכות זה שהוא בנה את עצמו לבד, מחוץ לאחים שלו!

 

למה היה צריך הסתרת פנים במצרים?

(מתוך השם משמואל שמצטט את אביו, הנאות דשא)

במשך לפחות מאה שנה, לא היה מנהיג בעם ישראל במצרים וגם לא היתה שום התגלות של ה' אל העם. זה היה, מצב של "הסתרת פנים"!! למה?

כדי להגיע למצב שישראל יהיו "בני בכורי ישראל"!

כמו שכבר למדנו , הבכור הוא זה ש"בונה את עצמו לבד" בלי עזרת האחים. הסתרת הפנים , אילצה את היהודים לבנות את עצמם לבד! כלומר הם בנו לעצמם זהות יהודית (אפילו המעט שהיה אפשר) לבד.

חוסר מנהיג הגביר עוד יותר את המצב כי כל אחד מבני ישראל בנה לו דרך משלו! כך שכל אחד היה מבחינת "בכור"! מכאן, עם ישראל נבנה. מהיכולת לשרוד את הסתרת הפנים.

בזכות ההישרדות להסתרת פנים, הם זכו לגאולה!

 

נראה דרך אגב, בסדרה הבאה "וארא", המשכו של הסיפור הזה:

למה ה' גורם ליותר רע לישראל בשליחות הראשונה של משה?

כדי שהיחס אליו יהיה "בלתי תלוי".

חשוב מאוד שהאלוהים של ישראל לא יהיה אלוהים על תנאי. אם הוא "האל הטוב" אז הוא האלוהים שלנו. או "אם הוא מצליח להוציא אותנו ממצרים, אז הוא האלוהים שלנו". האלוהים של ישראל חייב להיות האלוהים בכל מצב . הקשר איננו תלוי ביכולת או בהצלחה של מהלך זה או אחר.

לכן, חשוב מאוד, שלפני היציאה, יתברר גם לעם ישראל וגם למשה, שאין להם לחשוב שהאלוהים הוא אלוהים רק בגלל שיוציא אותם או בגלל שהוא עושה דברים טובים.

בדומה לבחורה שרוצה להראות לחתן את כל הגירעונות שלה לפני החתונה. אם הוא בכל זאת מסכים להיות איתה, אז יש יותר סיכוי שהנישואין יחזיקו מעמד!

 

בהקשר אחר, ישנם שאומרים ש"בזכות זה שסבלנו בשואה ה' נתן לנו את מדינת ישראל.

אני מתנגד לראייה הזאת.

אבל אם כבר , הייתי אומר, שבזכות העובדה שלא עזבנו את הזהות היהודית שלנו והמשכנו להאמין אחרי השואה, למרות שהכל היה מצביע על הסתרת פנים גמורה ועזיבת ה' את עמו והריסת כל הבסיס של אמונה באל, למרות זאת, ישנם רבים בישראל שהמשיכו להאמין, להתפלל, לעמול כדי להמשיך להיות יהודים.

בזכות הדבר המופלא הזה, אולי זכינו למדינת ישראל!

אם ישנה איזו שהיא "זכות" לחפש בסיפור השואה, אז לעניות דעתי מדובר על הזכות הזו. לשרוד את הסתרת הפנים! ואת הלימוד הזה ניתן ללמוד אותו כבר ביציאת הגלות הראשונה, במצרים.