תצוה מי

בע"ה 7 אדר התשע"ג

מישל בן שושן

 

תצווה מי

 

למה נכתב הציץ אחרי שאר הבגדים?

ציץ= סימן לאהבה גדולה. אבל אין האהבה יכולה להתבסס אלא אחרי שיש הרבה יראה! כדי שלא תבוא קלות ראש. לכן, למרות שהציץ הוא העיקר, חייב הוא ללבוש המעיל כדי שתהיה בו יראה.

הזוהר אומר שהאהבה הגדולה מתגלה במנחה של שבת אחרי שכבר התבססה היראה של שתי התפילות הקודמות.

 

 

למה מזבח הקטורת נמצא רק  בפרשת תצווה?

הקטורת מורה על היכללות כל המידות. הכל בעצם יוכל להימצא כחלק מרצון ה'!! וזה מאוד מסוכן כי זה יכול לתת הרגשה כאילו הכל מותר והכל אפשרי ! כי בסופו של דבר הכל נכלל באחדות!!

לכן, קדם למזבח הקטורת כל בגדי הכהן שמלמדים את היראה ושמירה מתאוות. כי כל בגד מכפר על חטא.רק אחרי שהכהן מכניס את היראה בלב ישראל יהיה אפשר ללמד על הקטורת! שמביאה שמחה גדולה ואהבה אין קץ.

 

הכפורת והמנורה

רק הם עשויים מזהב ללא עץ.(גם רק בהם אין מידות לכרובים ולמנורה! ונשארו בידי רצון האומן העושה אותם!)

הכפורת היא נגד הלב

המנורה היא נגד העניים

בשניהם האדם זקוק לשמירה רבה יותר! (לא תתורו אחרי לבבכם ואחרי עניכם) לכן הם צריכים להיות רק מזהב טהור ומבוררים מאוד

 

פעמון ורימון (חלק ב')

פעמון= יראה. כמו "ותפעם רוחו".

רימון= תקיפות. כמו "מלא מצוות כרימון"

יש תמיד לשלב בין שתי המידות ההפוכות.

לפעמים ישראל ימצאו בזה ולפעמים בזה.

העיקר הוא התקיפות אבל יש להיות כל הזמן ביראה כדי להבטיח שהתקיפות תיעשה במידה טובה

 

הציץ והמכנסים (חלק ב')

למה שניהם כרוכים ביחד? ("ועשית ציץ…והיה על מצח אהרון ..ועשה להם מכנסי בד..")

כי מי שיש לו ציץ , מרגיש שהוא מאוד מבורר. ואף על פי כן, הוא איננו חסין בפני תאוות הערווה! לכן הוא תמיד זקוק לשמירה וזהירות!!

 

הבגדים וקריאת שמע

שמונה הבגדים של הכהן הגדול מקבילים לשמונה הפעלים של ברכות קריאת שמע:

  1. להבין= האבנט=כפרה על הרהור הלב. לבוש על הלב ואורכו לב אמות.
  2. להשכיל= החושן= להתבונן ולדעת את ה' כדי לא לכעוס על אף אחד מישראל.
  3. לשמוע =המעיל= האדם צריך לשמוע לשורשו כדי לדעת מה כבר תוקן ומה יש לו לתקן עוד.(המעיל הוא סוד הגלגולים)
  4. ללמוד= המצנפת= מכפר על גסי הרוח. לקבל את האמת ממי שאומר אותה
  5. וללמד= הציץ= על המצח. שיהיה לאדם עין טובה ללמד את חברו.
  6. לשמור=כתונת= מכפר על שפיכות דמים.שישמור האדם את עצמו בל יזיק לחברו
  7. ולעשות= אפוד= שיכול האדם לסמוך על המצוות שעשה כשהוא מתפלל
  8. ולקיים= מכנסיים= מקום הערווה הוא מקום הבניין וגם המקום החלש.

 

 

בגדי אהרון

על ידי הבגדים האלה ה' מסביר את מי הוא בוחר! כלומר שהבגדים של אהרון מסבירים לנו מי היה אהרון! כאילו הבגדים מוציאים לחוץ את הפנימיות של אהרון!

ציץ= דבוק בה'. כל הזמן היה מודע שה' הוא האלוהים (זו חותמת על מצחו שה' מעיד עליו שהוא דבוק תמיד)

חושן= אין לו שנאה כלפי אף אחד מישראל (כולם רשומים בו)

אפוד= ביטחון בה' שהוא התומך בו

מעיל= יש לו יראה גדולה.(התכלת היא צבע היראה)

 

 

אבני האפוד:

כל אבן מקבילה לשבט אחד. הרמ"י מנסה להסביר מה הקשר של כל אבן למידה המיוחדת של השבט הזה.

 

אבני האפוד שבטים
אודם ראובן אדום= שמחה. הוא "רואה" שה' נוכח. "מאור עניים ישמח לב"
פטדה שמעון עמקות שזקוקה לבירורים. רשב"י.= "פה". ט"ד= לפני י"ה!יש להם עומק אבל אי אפשר להוציא השם בפה
ברקת לוי ברק=יראה מבוררת.מגלה אורו פתאום.
נופך יהודה בנופך יש את כל הגוונים. יהודה יודע להיות בהרבה מידות כמו דוד
ספיר יששכר חכמה צלולה (לבנת הספיר). יששכר יודעים לעבר השנים ולקבוע חודשים. חכמה מבוררת.
יהלום זבולון י"ה הלום. בטחון בה' שהוא איתו בכל העניינים. גם במסחר

יהלום דומה "להים" שזבולון גר בשפת הים. והיה בבטחון גם ביבשה וגם בים(ח'ב)

לשם דן תקיפות וניצחון שהם יכולים להיראות ככעס. לכן מעידים עליו שהוא לשם השם! כי אחרי שעשה את המצווה בתמימות, אין מקום לחשוש שמה יגרם נזק מזה.
שבו נפתלי שב- כשהוא הולך לעסקיו, נראה כאילו הוא לא קשור לה'.לכן הוא צריך לשבת לפעמים
אחלמה גד כוח ותקיפות כדי שיהי לו בעת שיצטרך לקבץ את ישראל
תרשיש אשר הרחבה והתפשטות.מאשר שמנה לחמו- וגוויתו כתרשיש.
שוהם יוסף אהבה-יוסף היה מוכן לעזוב הכל בשביל אהבת ה'.
ישפה בנימין יש-פה לבלוע ולקבל הטובות הנמצאים בכל העולם כדי להכניסם לישראל