פורים עצמאות

בע"ה טו אדר ב התשעו

מישל בן שושן

פורים-עצמאות

פורים הוא התחלת העידן החדש שהוביל להקמת מדינת ישראל

יש כמה נקודות שהחכמים הדגישו בפורים כדי שנבין שמדובר בעידן חדש לגמרי:

1.קיימו מה שקבלו: כלומר, בהר סיני, בני ישראל קבלו את התורה בכפיית ההר עליהם.זו כפייה דתית. בפורים, קבלו עליהם מרצון. "קיימו וקבלו" =קיימו מה שקבלו.

  1. בפורים מגלים את הנסתר. "מגילת אסתר". על איזה נסתר מדובר? נראה לי שמדובר על רצון האלוהים שמסתתר מאחורי המצוות. כדי להכתיב לנו את רצונו, האלוהים נתן לנו דת, תורה ומצוות. עד פורים, קיימנו הדת כי לא הבנו עדיין מה הוא רצון ה'. מפורים והלאה, נפתחת האפשרות שהיהודים יעשו דברים ללא כפיה דתית כל שהי, אלה מרצונם החופשי וזה יתאים בדיוק לרצון האלוהים!!
  2. אפילו אם כל המועדים יתבטלו באחרית הימים, פורים יישאר כחג. כי פורים הוא חג מרצון ולא כפוי. לכן, באחרית הימים, כל המצוות בטלות= לא שלא נעשה המצוות, אלה שנעשה אותן מרצון ולא מכפייה כי נגלה תשוקה לקיימן מרצון גמור. לכן, פורים יהיה הסימן של אחרית הימים
  3. פורים הוא סוף עידן הנבואה: הנבואה היא נוחה לאדם: הוא שומע את דבר ה' מפי הנביא. הפסקת הנבואה היא לא דבר רע. להיפך. זה סימן שהאלוהים מצפה לבגרות בני האדם: הוא מצפה מהם (כי הוא מעריך שהגיע הזמן לכך) שהם יתחילו להתבגר ולקחת יוזמות מרצונם כי זו המטרה העליונה. עד פורים, הנבואה והכפייה הדתית היו כמו היד שנותן האבא לילד שלו כדי להדריך אותו בצעדים הראשונים. אבל המטרה היא שהילד ילך בכוחות עצמו! על זה האלוהים יהיה גאה: הפסקת הנבואה הוא עידן חדש של בגרות.

 

מה טיבו של העידן החדש הזה?

כמו שכבר התחלתי לרמוז לעיל, העידן הוא התגברות היוזמה האנושית ופחות כפייה דתית אלוהית. ולזה כמה רמזים אצל חכמנו:

  1. הם שמו לב שאין שם ה' נמצא באופן גלוי במגילה. יש לגלות אותו במציאות , מסתתר מאחורי העולם הגשמי , עולם החול.
  2. המגילה היא "תורה שבכתב" ולא תורה בעל פה. ההבדל בניהם הוא שהכתוב הוא מקור , מעיין לאין סוף הבנות מצד האדם. התורה שבעל פה הם ההבנות האלה אבל הנכתב הוא מקור אין סופי של הבנות. כלומר, אם המגילה היא תורה שבכתב, זה אומר שהיא "דורשת" מכל אחד, בכל זמן להפיק ממנה הבנות וחידושים אין סופיים. לכן, "מי שקורא המגילה בעל פה לא יצא".(מתוך המאור ושמש)
  3. הרבה פעמים כתוב "אשר לא כדת". אסתר מכנת את עצמה כדי להגיע למדרגת ההצלה. סכנות כאלה הכרחיות כשמתבגרים, כשהאבא כבר לא תופס את היד. זה העידן של קבלת האחריות מצד המתבגר. הוא עושה ניסוים ולוקח סיכונים. הדת, המסורת, היא "בטוחה". אבל היא מונעת יוזמה וחידוש. העידן החדש דורש מהאדם להגיע מהחוויה האישית שלו, ממכלול של דברים, אבל מתוך רצונו, לעשות את הדברים שהאלוהים ציפה ממנו מההתחלה לעשות! בהתחלה הוא היה חייב לכפות עליו אותם המעשים. אבל אחר כך הוא מקווה מאוד שהאדם יעשה הדברים מרצונו הטוב.

 

הקמת מדינת ישראל

נראה לי שאנו חווים התגשמות המהלך שהתחיל בפורים: חילונים הקימו מדינת ישראל. במעשה זה הם כיוונו למצווה הקדושה ביותר שהיא הקמת מדינה ליהודים אבל הם לא עשו זאת כי זו מצווה. הם אפילו התגאו בזה שהם לא דתיים! דווקא בתור חילונים, הם מסרו את נפשם , יזמו, בנו מדינה . בכך הם ניצלו ממוות ומהתבוללות מיליוני יהודים. הם בנו התשתית לבית שלישי. הם החזירו, בארץ אבותינו את המלכות האבודה אלפיים שנה.

הם הגיעו מרצונם וללא כפיה דתית למטרה הנעלה ביותר שאליה כיוון האלוהים!!

עד היום, הרבה "חילונים" מוכנים למסור נפשם עבור עם ישראל כשהם משרתים בצה"ל.

הרבה חילונים מחפשים דרכים ללמוד ולהבין את התורה והגמרא. ובלבד שלא יגידו שהם דתיים!! זה מרגיז הרבה את הדתיים אבל זו תופעה מדהימה שמגלה את הנסתר!

אנו חווים את התפתחות הניצנים שנולדו בפורים. פורים היא חג החילוניות שרוצה לקיים את מצוות ה' ללא כפייה דתית!! החילונים היום קיימו את מה שהדתיים קבלו על עצמם ולא קיימו!!

בפורים, היהודים עמדו על נפשם. כמו במרד גטו וורשה. הם צמו. לא בגלל שהיתה מצווה לצום אלא בגלל שהרגישו שזה מה שיש לעשות! הם היו גאים ביהדותם ועמדו על נפשם.

את מה שעשו היהודים החילונים בפורים, אנו הפכנו למצוות כדי שנבין מה עלינו לעשות!

מי שמשרת בצה"ל היום, הבין המסר של פורים.אלה שהקימו  את מדינת ישראל הם המשכם של יהודי פורים!!!