פסח שם

5-04-09

מישל בן שושן

 

פסח שם

 

 

למה לא אוכלים מצות כל השנה? (קנו)

אם מצות טובות לנשמה, למה בעצם לא לאסור את החמץ כל השנה?

כי האדם חייב לחיות בטבעיות, עם היצר הרע שלו, להתמודד עם החיים הרגילים.

פסח, שבת, מקדש, הם זמנים ומקומות של התרעננות, "סטג'",  טיפול, כדי להחדיר רוח רעננה בנשמה אבל העיקר הם ששת ימים החול, כל ימות השנה, כל ארץ ישראל.

אסור לאכול אנטיביוטיקה כל השנה! אפילו אם נדרש לפעמים לקחת תרופות, המטרה היא לחיות ללא תרופות!

ולהחדיר בעולם החול את רוח הקדושה לצברנו בתקופת הסטג', בשבת, בחג, או במקדש.

לכן אסור לשבת בסוכה יותר מ7 ימים! כי המטרה היא לגור בבית הרגיל, הסוכה היא רק סטג' שמלמד איך לחיות בבית הקבוע אחרי החג.

וכן יום כיפור, יש לשוב לאכול אחרי כיפור ולא לחיות כמלאכים!

 

מצה-מרור-מצה

נניח ש:

מצה= חירות

מרור = שעבוד

  1. אז למה לאכול מרור?למה לשחזר השעבוד?
  2. ולמה לאכול אותו אחרי המצה? כי יצאנו מהשעבוד ובאופן כרונולוגי החירות היא אחרי השעבוד!
  3. למה שוב אוכלים מצה בסוף הארוחה? או , בזמנם, את קרבן הפסח כאפיקומן?

האמת היא שהמצה הראשונה מסמלת ההתעוררות האדירה, השמחה הגדולה של היציאה לחירות, האהבה ממבט ראשון!

אבל תמיד לאחר מכן, האדם מרגיש התמרמרות, נפילה, נפגשים שוב עם העולם האמיתי, שבו אין האדם לגמרי בן חורין, שבו האהבה היא כבר לא מה שהיא היתה….

אבל מתוך ההתמרמרות הזאת, יש לזכור את ההבזק של המצה הראשונה והיא נותנת לנו כוח להתמודד, דרך החיים הרגילים, דרך ההתמרמרות, למצוא החירות האמיתית, שנבנית בעמל ולאורך זמן, ה"מצה השניה".

כך ששלושת השלבים האלה: מצה-מרור-מצה" הם העצם מאוד מציאותיים ומסמלים את כל המהלכים הגדולים של התקדמות האדם: הבזק הטוב, נפילה למציאות, ודרך המציאות חיפוש אחרי האור הגנוז!