שבת הגדול בעד

31-03-07

מישל בן שושן

 

שבת הגדול בעד

הרב בן עזרא

 

אין פרשת שבת הגדול! אבל יש לה הפטרה. למה חכמים בחרו בהפטרה זו?

בדרך כלל ההפטרה עוסקת בנושא הפוך מזה של הענייני דיומא! כדי לאלץ אותנו לחשוב על אותו הנושא בעניים חדשות, לא לקבל את הדברים כפשוטם.

"מלאכי" הוא נביא שעלה מבבל לבנות בית המקדש השני. יש אפילו שאומרים שהוא עזרא הסופר בעצמו! בכל ספר מלאכי, (55פסוקים בסך הכל), יש מילים שחוזרות 9 פעמים: העם שואל את הנביא :"במה…". הנביא אומר :"ה' אוהב אתכם.." והעם מקשה מייד:" במה אהבתנו??". והנביא עונה לו בכל הסוגיות הקשות שהעם מעלה. אין העם מקבל את הדברים כפשוטם, בהכנעה ובשקט. הם עכשיו נמצאים בארץ ישראל, עם כל מני יהודים מסוגים שונים. אנשים קשים מאוד.(כך שאומר עזרא, השאיר בבל את הסולת!, כלומר הביא לארץ את כל הבעיות!).

בישראל , העניין הוא לפתור את הבעיות הקשות של החיים. להתמודד עם הקשיים של השוני בין בני האדם, האחריות של כל מני בעיות. ארץ ישראל דורשת מיושביה התמודדות קשה עם המציאות כדי להגיע להכרעת סוגיות מהותיות (אפילו אם הן נראות לפעמים צדדיות), כדי לגלות כבוד שם שמיים בעולם.

לעומת זאת, נראה שמה שקרא ב"שבת הגדול " במצרים, הנס שקרא לאבותינו בלקיחת שה , האליל של המצרים ולקשור אותו כדי לשחוט אותו 4ימים אחר כך, העובדה שהמצרים נתנו לזה לעבור ללא אלימות מצידם, הנס הזה נראה זעיר ולא מצדיק כל כך "שבת גדול"!

אבל באמת, הנס הגדול באמת הוא זה שעם ישראל אחרי 210 שנה , לוקח שה ושוחט אותו. זה לא דבר מובן מאיליו שפתאום גוי מקרב גוי יקום ויעשה מעשה של מרידה אדיר כזה שיהפוך את היוצרות. הנס הזה , הרבה יותר מתאר את בחירת גוי מקרב גוי מאשר השתקת המצרים. כך שעם ישראל הנכנס לארצו, ומוכן להתמודד עם כל הקשיים של יישוב הארץ והתמודדות עם המציאות, הוא מגלה נס באותה רמה של הנס של הקרבת השה. מלאכי מבטיח שבזכות ההתמודדות האמיצה עם המציאות, המאפיינת את עם ישראל, ביציאת מצרים ויציאה מן גלות בבל, היא הערובה של ביאת אליהו הנביא לבשר על ביאת הגואל , בב"א.