שבת הגדול- סיבות השם

בע"ה י ניסן התשע"ג

מישל בן שושן

שבת הגדול- סיבות השם

 

  1. ההפטרה

"הנה אני שולח לכם את אליה הנביא לפני בוא יום ה' הגדול והנורא"

אבל סיבה זו חלשה . אם על שם ההפטרה נקרא השבת , למה לא לקרוא לו "שבת וערבה" כמו "שבת שובה"!

 

  1. כי לקחו את השה בעשירי בניסן

"משכו וקחו לכם צאן למשפחותיכם ושחטו הפסח". בעשור לחודש.

בזמן יציאת מצרים, מצוות לקיחת השה לשחיטה דרשה שזה יעשה ביום עשירי בניסן ארבעה ימים לפני היציאה. יום זה נפל באותה השנה, לפי המסורת, שבת.

היה באותו יום נס גדול שלא כעסו עליהם המצרים על שהם קשרו האליל שלהים בקרעי המיטה!

זה היה יומו של האל הגדול של המצרים, "הגדול" הטלה, שהאליל "אמון" יש לו פרצוף של טלה וטלה הוא המזל של אותו חודש שמתחיל ,בערך ב10 לחודש

אבל אם כן למה לא לחגוג את יום העשירי בניסן כל שנה? למה השבת שנופל רוב הזמן בתאריך אחר ייקרא על שם העשירי בניסן המקורי?

הרב קוק אומר שאותו היום נתגלה אור עצום אבל אנו לא חוגגים בינתיים את העשירי בניסן כיום חג, כי זו היתה התגלות ראשונית בלי כוח מספיק כדי לקבוע יום חג בעשירי. אבל לעתיד לבוא כן זה יהיה אפשרי להפוך את העשירי ליום חג !!

דרך אגב, ישראל נכנסו לארץ בימי יהושוע ביום עשירי בניסן!

אבל הם היו עדיין תלוים בניסים של חוץ לארץ (והיישוב בארץ האמיתי צריך להיות כשמקבלים את הפרנסה מהארץ עצמה ולא מחוץ לארץ) ולכן, אחרי ארבעה ימים נפסק המן וחגגו את יום העצמאות שלהם בפסח!!

 

  1. שבת הגדה

היו נוהגים לקרוא את ההגדה בשבת לפני פסח. וקראו לשבת הזו "שבת הגדה" אבל משום שיבוש, נכתב "שבת הגד'" וקראו אחר כך "שבת הגדול" במקום שבת הגדה!!

נחמד אבל לא משכנע לגמרי!

 

  1. לפני החג

היה מנהג לקרוא לכל שבת שהיה לפני חג "שבת הגדול". גם לפני שבועות וגם לפני סוכות! ונשאר לנו רק את זה של פסח! ולמה השבת לפני נקרא גדול? כי הוא נותן הכוח ליום החול שבא אחריו בשבוע ומעביר אליו מסמכותו וממנהגיו כדי שנהפוך יום חול ליום טוב מעין שבת. ומי שמוכן להעניק מכוחו לאחר, הוא נקרא באמת "גדול"! כי ממנו שואבים הכוח לקבוע שיום חול הפך ליום טוב.

 

  1. הדרשה ארוכה!

כי דורשים בו בהלכות החג והדרשה ארוכה עד שהופך השבת אורך וגדול!

או אולי זה הופך את השבת הזו לשבת הדרשן עצמו כי הוא נהיה מבוקש וכולם שואלים אותו שאלות בענייני החג, אז הרב של הקהילה הופך באותו השבת להיות הגדול! "שבת הגדול" הוא שבת הדרשן!

 

  1. לעומת שבת הקטן

פסח נקרא "שבת שבתון" וכל "ון" מורה על הקטן!

כדי להוציא מליבם של הצדוקים שפסח נופל בהכרח בשבת! ואומרים אנו שפסח ייפול ביום חול ב15 לחודש והם אומרים בשבת שלפני כי כתוב "שבת". לכן, אנו קוראים לשבת הקודם "שבת הגדול" ופסח שבת הקטן:"שבתון"!

(ראה למטה המחלוקות עם הצדוקים)

 

  1. שבת התורה שבעל פה

שבת זו, בקשירת מזל טלה למיטה היא התגברות על הדטרמיניזם של האסטרולוגיה!. וקביעת יום טוב ביום חול "תקראו אותם- אתם" נותן כוח לאדם לקבוע יום טוב בחול!. אבל הצדוקים האמינו רק במה שכתוב.הם טוענים שכל מה שכתוב הוא האמת והאמת הוא מה שכתוב.

המהר"ל מסביר שהמצוות מדרבנן הם הרבה יותר חשובות מהמצוות מדאורייתא. כי הם מגלות את עומק הדברים שלא יכלו לגלות עדיין בתורה שבכתב!

משל: מי שבונה קיר מבטון ושם עליו טיח ועליו צבע מגיע לשלמות הקיר. העיקר , מה שמתגלה זה הצבע. אבל אם אדם בנה קיר רק מצבע זה לא יחזיק! אבל מי שבנה קיר מבטון וביקש מבעל הבית להשלים על טיח וצבע זה כבר חצי עבודה ! התורה שבכתב היא כמו הבטון ,התורה שבעל פה הטיח והצבע!

 

הקשר בין שבת לפסח:

בשניהם אסור לצאת מהבית!