שבת חול המועד פסח שם

12-04-09

 

שבת חול המועד פסח שם

יום שלישי של פסח

 

 

  • יום שלישי של פסח לפי השם משמואל

כשמשה ביקש מפרעה לשלח את ישראל הוא ביקש ממנו רק יציאה לשלושה ימים בלבד. למה?

כי שלושה ימים הם שלושת השלבים של היציאה: יציאת הגוף , הרוח והנפש.

ביום השלישי כבר השלימו את השלב הראשון של היציאה.

זה היה אז, יום שבת. ויום שבת הוא יום של עבודת הפנימיות שיכולים להשלים בה את היציאה לחרות של הנפש והרוח.

 

 

  • יום שלישי לפי המהר"ל:

המהר"ל מסביר שהמוסג שלושה מסמל התהליך של התנתקות מעולם אחד וחיבור לעולם חדש.

כך הגיורת חייבת לחכות שלושה חודשים לפני שתינשא.

כך ישראל חיכו שלושה חודשים לקבל את התורה

כי היום (או החודש) הראשון עוזבים המצב הקודם

היום ( או החודש) השלישי נכנסים למצב החדש

וצריכים מצב ביניים , יום ( או חודש ) שני בניהם..

לכן היו צריכים שלושה ימים ליציאה גמורה.

 

 

  • שבת חול המועד

הרבי מקדסק אומר שבעשר המכות, ה' שינה את עשרת אמרות הבריאה. כאילו הוא ברא את העולם מחדש ביציאת מצרים.

לכן, אנו משייכים את השבת, בנוסף לבריאת העולם, ליציאת מצרים.

ומתי , לראשונה היה אפשר להגיד שהשבת הוא "זכר ליציאת מצריים"? בשבת הראשונה אחרי היציאה והיא שבת חול המועד פסח!