ראש השנה לע"ד

27-09-06

 

ראש השנה לע"ד

 

 

1 עשה למען שמך.. וחוסה על ישראל עמך:

וכן כל הרשימה הידועה בסליחות.

אני מציע פירוש זה:

עשה למען שמך.. אבל, בבקשה, חוסה על ישראל עמך!

עשה מה שאתה צריך עבור התוכניות שלך, אבל , לא על ידי יסורין עבור עמך ישראל!

באותו עניין : תפוח בדבש:

תפוח זה תכלית מכוון הבריאה. זה העשה למען שמך.

הדבש הוא : אבל שלא יגרמו לנו ייסורים.

שתהיה תפוח אבל בדבשֱֱֱ!

 

2 "לדוד מזמור לה' הארץ ומלואה" מזמור של הפרנסה .

"כי הוא על ימים יסדה": כשהאדם ירגיש שאפילו הארץ, שעליו הוא נשען ובטוח, אף היא עומדת על מים!

אז הוא ירגיש יותר שהכל בא מה'.

והפרנסה שלו, שהיא לכאורה תלויה רק בו ובמעשיו, אף היא עומדת על …רצונו של ה'. אז הוא ידע שהכל ממש תלוי בה', ובאמת לה' הארץ ומלואה… ואז פרנסתו היא בידי ה'.

הידיעה הזאת , יכולה לעזור לאדם שיכנס בתפילה אמיתית עבור פרנסתו.

 

3 "ה' שמעתי שמעך.."

…, מאן בעי  סם חיי והוא בן חייל, יקום בטרם יתעוותו אנשי החייל, וישוב אל ה'":

לעניות דעתי מדובר על הצעירים שמרגישים שהחייל שלהם בא מכוחם הם. למה שיחפשו את  סם החיים שהיא התורה?. יש להם את החייל!

עצה להם היא: שיקומו עכשיו, לפני שיתעוותו, וישובו אל ה'!

 

4בדיחה

בהקדמות של הקטורת בתפילת שחרית אומרים שאנו "חכמים בלי מדע ונבונים בלי השכל…"

יכולים לחשוב על מערכות חינוך מסוימות היום בארץ, שמטרתם המוכרזת היא לייצר בדיוק זאת: חכמים בלי מדע ונבונים בלי השכלה!

 

5 ובכן…

שמעתי שזה קשור למה שאמרה אסתר:" ובכן אבוא אל המלך אשר לא כדת.." שיהיה מעבר למדת הדין. לפנים משורת הדין, שה' יתנהג עמנו במידת הרחמים.

 

 

 

 

בע"ה ג תשרי התשע"ג

מישל בן שושן

 

ראש השנה לעד 4

 

הערה:

נראה לי שהקשר בין כל "חג" למאורע היסטורי איננו בא כדי להצדיק את החג. הוא בא כדי לתת לנו חומר למחשבה על משמעות החג. אין אנו חוגגים פסח כי ה' הוציא את ישראל ממצרים. אנו חוגגים פסח כי זה חשוב לנו לחגוג פסח בכל שנה. וכדי שנדע מה עלינו לחגוג ומה המשמעות של החג, משייכים אותו ליציאת מצרים. כך גם לגבי משמעות ראש השנה. אין אנו חוגגים ראש השנה כי זה יום הולדת של אדם הראשון  אלא להיפך, כדי להבין מה היא  משמעות ראש השנה, שייכו החכמים אותו ללידת אדם הראשון.

 

שאלות:

  1. למה קוראים את פרשת "וה' פקד את שרה" ביום הראשון?

אומרים בדרך כלל שזה בגלל שהעיקר הוא עקידת יצחק שנקרא למחרת ומכיוון שזה יום ארוך אחד, קוראים את הפרק שקודם לעקידה בתורה. אבל נראה לי שזה לא תירוץ מספק. ואפילו אם הוא נכון, יש להבין את משמעות הפרקים שקודמים לעקידה ביחסם לראש השנה:

  1. אם ראש השנה הוא יום הולדת אדם הראשון, פירוש הדבר שזה דבר שקשור לכל בני האדם באשר הם ולא ליהודים באשר הם יהודים! אם כן, למה ישראל חוגגים לבדם את החג הזה?
  2. מה משמעות ה"זכרון" שהוא מצוות היום?

 

תשובה:

מטרת הבורא היא שכל בני האדם יכירו באלהותו ואחדותו. כך חשב אברהם וכך כנראה היתה משימתו הראשונה של אברהם: להפיץ את ידיעת ה' לכל בני אנוש. "אב המון גויים" , "ונברכו בך כל משפחות האדמה"..

אבל, ייתכן שמטרה זו לא הייתה ישימה במתכונתה המקורית. ולכן, ה' בחר לו טקטיקה שונה: לבחור וליצור עם נבדל שיעיד בכל אורך ההיסטוריה על אחדותו והשגחתו של הבורא בעולם. המטרה נשארת אותה המטרה: שכל באי עולם יכירו בה' ובאחדותו. אבל הדרך שונה: יצירת עם ישראל מצריכה הבדלה ובחירה (בניגוד לעניין האוניברסאליות), ציווי מצוות מיוחדות מאוד לעם הזה כדי שבסופו של דבר, רעיון המונותיאיזם יתפשט בעולם.

(ההתפשטות הזאת איננה מצווה על עם ישראל. אין דרישה לגייר בני אדם ליהדות. ההתפשטות הזאת תיעשה "מאליה" על פי דרכי ה' וסודות ההיסטוריה וההשגחה)

אברהם התקשה מאוד להבין זאת!

שרה היא זו שהבינה רעיון זה. שרה אילצה את אברהם לגרש את הגר ואת ישמעאל כדי ליצור עם ישראל מיוחד, נבדל ונבחר. ה' ציווה לאברהם לשמוע לקול אשתו.

 

לסיכום:

הפרשה שאנו קוראים בראש השנה מספרת על התחלת יצירת עם נבחר ונבדל. (גירוש ישמעאל)

אבל, באותו פארק, אנו קוראים שאין זו דחיית הגויים באשר הם. הדאגה של הבורא היא עדיין כל בני אנוש. לכן, המלאך בא ומברכך את ישמעאל ואנו קוראים זאת באריכות!

לא רק בני אברהם הם נושאי דאגת ה' אלא גם  "האויבים" של אברהם! אבימלך ואברהם כורתים ברית לגביהם ולגבי בניהם וזרעם! גם את זה יש לנו לקרוא: הדאגה של התורה נשארת "כל בני האדם" על פני האדמה. אבל הדאגה המיוחדת לעם ישראל היא אמצעי כדי שנגיע למטרה הרצויה בסוף ההיסטוריה: שידע כל פעול כי אתה פעלתו ויבין כל יצור כי אתה יצרתו!

ולכן ראש השנה היא החג שבו עם ישראל זוכר כי הוא אחראי על הזכרון של המטרה של הבורא לגבי כל יצוריו! ישראל אמונים על זכרון העולם, זכרון מטרת הבריאה.

לכן, עם ישראל חוגג את ראש השנה השייך לכל אומות העולם בצורה כזו שזה מחזק את תפקידו כעם הזוכר עבור כל אומות העולם!

 

27-09-06

 

ראש השנה לע"ד

 

 

1 עשה למען שמך.. וחוסה על ישראל עמך:

וכן כל הרשימה הידועה בסליחות.

אני מציע פירוש זה:

עשה למען שמך.. אבל, בבקשה, חוסה על ישראל עמך!

עשה מה שאתה צריך עבור התוכניות שלך, אבל , לא על ידי יסורין עבור עמך ישראל!

באותו עניין : תפוח בדבש:

תפוח זה תכלית מכוון הבריאה. זה העשה למען שמך.

הדבש הוא : אבל שלא יגרמו לנו ייסורים.

שתהיה תפוח אבל בדבשֱֱֱ!

 

2 "לדוד מזמור לה' הארץ ומלואה" מזמור של הפרנסה .

"כי הוא על ימים יסדה": כשהאדם ירגיש שאפילו הארץ, שעליו הוא נשען ובטוח, אף היא עומדת על מים!

אז הוא ירגיש יותר שהכל בא מה'.

והפרנסה שלו, שהיא לכאורה תלויה רק בו ובמעשיו, אף היא עומדת על …רצונו של ה'. אז הוא ידע שהכל ממש תלוי בה', ובאמת לה' הארץ ומלואה… ואז פרנסתו היא בידי ה'.

הידיעה הזאת , יכולה לעזור לאדם שיכנס בתפילה אמיתית עבור פרנסתו.

 

3 "ה' שמעתי שמעך.."

…, מאן בעי  סם חיי והוא בן חייל, יקום בטרם יתעוותו אנשי החייל, וישוב אל ה'":

לעניות דעתי מדובר על הצעירים שמרגישים שהחייל שלהם בא מכוחם הם. למה שיחפשו את  סם החיים שהיא התורה?. יש להם את החייל!

עצה להם היא: שיקומו עכשיו, לפני שיתעוותו, וישובו אל ה'!

 

4בדיחה

בהקדמות של הקטורת בתפילת שחרית אומרים שאנו "חכמים בלי מדע ונבונים בלי השכל…"

יכולים לחשוב על מערכות חינוך מסוימות היום בארץ, שמטרתם המוכרזת היא לייצר בדיוק זאת: חכמים בלי מדע ונבונים בלי השכלה!

 

5 ובכן…

שמעתי שזה קשור למה שאמרה אסתר:" ובכן אבוא אל המלך אשר לא כדת.." שיהיה מעבר למדת הדין. לפנים משורת הדין, שה' יתנהג עמנו במידת הרחמים.