17 בתמוז- בעד3

20-07-08

מישל בן שושן

 

17 בתמוז- בעד3

הרב דוד בן עזרא

 

סוף הסוף והתחלת הסוף

 

חמישה דברים אירעו ב17 בתמוז

 1. נשתברו הלוחות
 2. בוטל התמיד מלהקריב בבית ראשון(לא מצאו כבשים להקריב)
 3. הובקעה העיר בחורבן בית שני (בבית ראשון הובקעה ב9 בתמוז)
 4. שרף אפוסטמוס את התורה
 5. הועמד צלם בהיכל

 

חמישה דברים אירעו בתעה באב:

 1. נגזר אחרי חטא המרגלים שלא יכנסו לארץ
 2. חרב הבית הראשון
 3. חרב הבית השני
 4. נלכדה ביתר
 5. נחרשה ירושלים

 

למרות המספר הזה, צום 17 בתמוז יותר "קל" מ9 באב ,

  • הוא מתחיל מהבוקר בלבד
  • אפילו חולה שאין בו סכנה לא מתענה בו
  • אין בו חמשת העינויים

 

למה חכמים קבעו את הקולות האלה ב17 בתמוז?

לפי המהר"ל מפראג, 17 בתמוז מסמל את "התחלת הסוף"

בעוד ש9 באב מסמל את "סוף הסוף"

ישנם כשלונות שאפשר עדיין להתאושש , ולהתחזק ולשנות בהם כיוון ולתקן הדרך. יש מהן פתח לתשובה ולתיקון. אלה "התחלת הסוף" בלבד

אבל, ישנם דברים שהם קץ הקץ, מהם אין דרך חזרה, צריכים להכיר שהם "סוף הסוף"!

אפילו שבירת הלוחות (ב17 בתמוז) , היה להם תיקון כחי הרי עשו תשובה ונתנו לוחות שניים.

אפילו הבקעת העיר(ב17 בתמוז), הייתה יכולה לגרום להתאוששות העם ולהפיכת המצב.

אבל חורבן (ב9 באב), חרישת מקום המקדש, גזרה לא להכינס לארץ (אפילו שעשו תשובה ורצו לעלות מייד , משה לא נתן להם כי זה "גמור" ואין חזרה מן גזרה זו) כל אלה, אין להם תקנה. חייבים להכיר בגזר הדין, בשלב זה.

 

לכן , 17 בתמוז מסמל הכאב שיש ממנו תיקון מיידי והפיכת הצרה

לא כן  9 באב , והוא הרבה יותר חמור גם בהלכותיו.

לכן מתפללים שה' יהפוך אותו ליום טוב לכתחילה, זאת אומרת שתתבטלנה הצרות מסוג הזה של 9 באב.