17 בתמוז שם

18-07-09

מישל בן שושן

 

17 בתמוז שם

 

כמו שהצומות יהפכו לימים טובים,

כך הימים שבין 17 בתמוז ל9 באב יהפכו ל"חול המועד"!!

 

וכ"ב הימים האלה יהיו מקבילים לכ"ב הימים הקיימים היום:

פסח 7

סוכות 8

שבועות 1

ראש השנה 1

יום כיפור 1

שבת 1

ראש חודש 1

פורים 2

סה"כ 22

 

כמו שכתוב במדרש רבה (סוף פרשת פנחס)

  • ישעיהו פרק כו (טו):" יספת לגוי יקוק יספת לגוי נכבדת רחקת כל קצוי ארץ"
  • במדבר רבה פרשה כא ד"ה כג ביום השמיני :אמרה כנסת ישראל לפני הקב"ה רבש"ע עליך ליתן לנו את המועדים ועלינו להיות מקריבים לפניך קרבנות כראוי, נכבדת נתת לנו ראשי חדשים ואנו מקריבים לפניך שנאמר (במדבר כח) ובראשי חדשיכם, בפסח הקרבנו לך, ראש השנה הקרבנו לך, יוה"כ הקרבנו לך, וכן בחג אפילו מועד אחד לא בטלנו, אמרה כנסת ישראל לפני הקב"ה עליך להוסיף לנו מועדות ועלינו להיות מקריבים לפניך ומכבדין אותך (ישעיה כו) יספת לגוי נכבדת רחקת כל קצוי ארץ אמר להם הקב"ה חייכם איני מחזיר ימים טובים מכם אלא אני מוסיף לכם מועדות שתשמחו בהם שנאמר ביום השמיני עצרת.

עליך להוסיף לנו מועדות!

אלו כ"ב הימים האלה!!!

 

המועדים נתנו לנו בזכות שבעת הצדיקים

 

ואלו כ"ב הימים האלה יתווספו בזכות כ"ב אותיות התורה

 

מתום השם משמואל פרשת פנחס (שעה)