שמחת תורה בעד2

05-10-07

מישל בן שושן

 

שמחת תורה בעד2

הרב בן עזרא

 

הערה חשובה

"התורה" כוללת את התנ"ך, המשנה, הגמרא, הגאונים הראשונים והאחרונים.

כל חלק מן התורה הזאת קשור למצבו של עם ישראל בתקופות שונות.

וצריך לחשוב על העניין העקרוני הזה שהתורה משנה צורה ואופן לפי מצבו של העם.

 

וזאת הברכה

מעניין לשים לב שכל הברכות של משה לגבי השבטים קשורים לא למצוות לא לתורה אלא למצבם בארץ ישראל באופן גאוגרפי , התישבותי, עם הדגשים על החיים החומריים. למעט שבט לוי כמובן.

 

התורה והמידות:

אין התורה מקנה לאדם מידות טובות. האדם צריך להיות בעל מידות טובות לפני שהוא נגש לתורה אם הוא רוצה שהתורה תעדין, תכוון, תברר עוד יותר את המידות הטובות שלו.

 

הסטן והתורה:

מדרש מביא וויכוח בין הסטן לבין הקב"ה על מסירת התורה לאדם.

כי תפקידו של הסטן הוא לגרום לסטייה. והקנית, לגרום למשברים, להרגיז.

היצירה, החידוש, כל דבר טוב אצל האדם נראה בא רק אחרי משבר, וויכוח, כישלון ,..

מעשה השטן נראה הכרחי להתקדמות האדם, למרות שלרגע הוא נראה סותר המהלך הרגוע והטוב.

אבל יש מהלך שיכול לעקוף את המהלכים של הסטן: התורה!!

התורה יכולה למנוע מהאדם את האי נעימות של מהלכי הסטן.

ולכן הסטן מתנגד במהותו לנתינת התורה לישראל, והוא מתפלה ממהלך התורה שעוקפת אותו.