תולדות אה

בע"ה כו מרח שוון התשע"ב

מישל בן שושן

 

תולדות אה

מתוך פירוש ה"אור החיים" על התורה

 

ואלה תולדות יצחק בן אברהם, אברהם הוליד את יצחק.

 

פסוק בעייתי מאוד מבחינת הפשט.

 1. יצחק עדיין לא הוליד את ילדיו
 2. אפילו אם רוצים לבשר על יעקב ועשיו, הם לא מצוטטים בפסוק
 3. למה מזכירים שיצחק הוא "בן אברהם"
 4. מה בא ללמדנו סוף הפסוק :"אברהם הוליד את יצחק"??

הא"ה נותן תשובות שונות , ננסה ,בסוף, לחבר בניהן:

 1. יצחק נולד פעמיים! בפעם הראשונה, הוא נולד עם "נשמה נקבית", הוא היה הבן של שרה. במצב כזה הוא לא היה יכול להוליד. יצחק נולד בפעם השנייה בעקידה. שם, הוא קיבל את הנשמה הזכרית שלו. הוא הפך להיות "בן אברהם". ומיד אחר כך נודע לנו על לידת רבקה. זאת אומרת שאברהם לא הבין את משמעות לידת יצחק בתור המשך השושלת שלו, עד לעקידה! רק אז , אברהם הבין שיצחק הוא ממשיך השושלת ושהוא חייב להיות האב של יעקב!

ועכשיו לפירוש הפסוק: ואלה תולדות יצחק (יעקב ועשיו) עכשיו שהוא "בן אברהם", זאת אומרת רק אחרי ש"אברהם הוליד את יצחק" בעקידה, ולא בלידה הביולוגית!

 1. כתוב בישעיה (כ"ט כ"ב) :"יעקב אשר פדה את אברהם". כלומר, אם יעקב לא היה בא לעולם, אז אברהם היה נשרף באור כשדים באש נמרוד! כלומר, אברהם ניצל מנימרוד אך ורק בזכות העובדה שיוכל להביא לעולם את יעקב אבינו. לולא יעקב, אין טעם להציל את אברהם!!

ואז נבין את הפסוק: ואלה תולדות יצחק בן אברהם, (שבזכותם) אברהם הוליד את יצחק". אילו יצחק לא היה יכול להוליד את יעקב, אז לא היו נותנים לאברהם לחיות ולהוליד את יצחק!!

 1. "ואלה" מוסיף על הראשונים: יצחק נולד במשפחה שבה "העבודה" כבר התחילה. והוא התקדם עוד שלב יותר מאברהם. אברהם נולד במשפחה שלא נתנה לו את הכלים שהוא העביר לבנו יצחק! אברהם היה צריך לעשות עבודה עצומה, לבד, ללא עזרת ההורים שלו. לכן, עבודת הבירור של אברהם עזרה מאוד לעבודת הבירור שיעשה יצחק. לאברהם יש יותר "זכות" אישית כי הוא התחיל מאפס. אבל ליצחק יש הישגים הרבה יותר משמעותיים כי הוא התחיל מהישגי אביו!

"ואלה" תולדות יצחק המוסיפים על תולדות אברהם!

לסיכום: יש כאן "שושלת". המטרה היא להגיע ליעקב. אבל אי אפשר להגיע אליו

 1. בלי לעבור את הבירורים שעה אברהם בין התולדות שלו ובעיקר אחרי שהוא הצליח להוליד את יצחק.
 2. ובלי שיצחק יעבור את הבירורים (בעזרת רבקה) בתולדותיו עד שנגיע ליעקב!

תולדות יצחק קשורים מהותית (לא רק ביולוגית) לעובדה

 1. שהוא בן אברהם. כי אם לא כן, אין לו זכות להוליד ילדים, הוא עקר!ומידת הדין איננה מולידה רק בחיבור מידת החסד!(לע"ד)
 2. שאברהם הבין מה פירוש "הולדת יצחק"!(בעזרת שרה שהתעקשה על הבאת בן ממנה, על גירוש ישמעאל, ובעזרת העקדה)

עם ישראל מבוסס על חיבור מידות שונות. לכן, חשוב שיהיו לו "שלושה אבות". שכל אחד ייסד מידה משלו וחיבורם. אבל חשוב לא פחות ששלושת האבות

 

ויהי יצחק בן 40 שנה בקחתו את רבקה בת בתואל הארמי מפדן ארם אחות לבן הארמי לו לאישה

 

למה להזכיר את גיל יצחק בחתונתו?.

כדי להגיד שהוא חיכה עד לרבקה! היא רק היא יכלה להיות אישתו!!

למה להזכיר שרבקה היא בת בתואל ואחות לבן??

כי זה מה שטוב ליצחק: שאשתו תוכל להוליד גם צדיק וגם רשע! כדי שיוכל להיעשות בירור בניהם ויוכל לצאת יעקב מבורר!! בתור בת רשע ואחות רשע, יש לה האפשרות להוליד ילדים שונים, אחד רשע ואחד צדיק!!

למה כתוב "לו לאישה" בסוף הפסוק?

כי זה בדיוק מה שטוב לו לאישה! לקחת אישה כזאת שהיא אחות לבן..! נכון שזה יביא בעיות אצל הילדים, אבל, עבור יצחק והבירורים שהוא צריך לעשות , זה מה שצריך לו לאישה!! כי יצחק היה יכול להתחבר לכולם. הוא אהב את ישמעאל, הוא אהב את עשיו. לשיטתו, הוא היה יכול לגייר כל אדם. ורק רבקה שידעה לברר את עצמה מעולם אביה ואחיה ,תוכל לברר בין הצדיק והרשע ולעזור בתחום שיצחק לא בקיא בהם!

 

ויתרוצצו הבנים בקרבה ותאמר אם כן למה זה אנוכי!

 

ויתרוצצו, מלשון רצוץ. שני העוברים היו כל כך מנוגדים שההיריון היה בסכנה! ההיריון המיוחד הזה היה בלתי אפשרי! והיה על סף כישלון. לכן רבקה אומרת "למה זה אנוכי". לא בגלל שהיא מיואשת מהצער והכאבים (כמו שטוען רש"י- שה א"ה איננו מסכים איתו) אלה בגלל שרבקה אומרת: היינו אני ובעלי עקרים. ה' עשה לנו נס והנה אני בהריון. ההיריון עומד להיכשל . זה בלתי אפשרי שה' יעשה לנו נס שיכשל! אם אני לא בהריון, אז אני לא מבינה מה תפקידי בסיפור!! למה אנוכי כאן?

 

ויאמר שני גויים בבטנך ושני לאומים ממעיך ייפרדו ולאום מלאום יאמץ ורב יעבוד צעיר

 

ה' מרגיע את רבקה ואמר שההיריון יתקיים. ושני הילדים הם כל כך מנוגדים אחד מהשני שההיריון נראה בסכנה.

הניגוד בין יעקב ועשיו יהיה כזה שהאחווה בניהם תהיה בלתי אפשרית!

לאום מלאום יאמץ= כל עם ינק את כוחו מהשני!

רב יעבוד צעיר= יהיו תקופות בהיסטוריה  שאחד ישעבד את השני, ואחר כך יכול להיות ההיפך! (משמעות "רב" ו"צעיר"= או עשיו או יעקב, לפי התקופות)

 

ויזד יעקב נזיד..

 

למה יעקב מבשל? במדרשים אומרים שזה היה ביום פטירת אברהם.. אבל הא"ה מציע פירוש הרבה יותר פשוט: יעקב ראה שיצחק אוהב את עשיו כי הוא מביא לו אוכל. אז הוא התחיל גם הוא לבשל כדי למצוא חן בעיני יצחק אביו!!

 

גור בארץ הזאת..כי לך ולזרעך אתן את כל הארצות האל…(כו-ג)

 

זאת הראיה שארץ פלישטים, ארץ גרר, רצועת עזה של ימינו, היו כלולה בארץ ישראל. ואין שייכות לישמעאל לחבל הארץ הזאת(הא"ה לומד זאת מהמילה "לך- ולזרעך" כלומר לא לישמעאל ולא לעשיו שהוא לא נקרא "זרעו"). אברהם לא זכה בה כי הוא לא עשה בה פעולה של אחיזה ממשית. לכן, יצחק כן עשה בה קניין ממשי וזרע בה. אין יותר מהזריעה כדי לזכות בחבל ארץ שהיא כבר קנויה באופן חוקי. לכן, יצחק לא יעזוב מהר את גרר. אפילו אם יגרשו אותו משם, הוא לא יתרחק משם יותר מדי. הוא ילך מגרר לנחל גרר ואחר כך עד לבאר שבע.

 

ויזרע יצחק בשנה ההיא וימצא בשנה ההיא מאה שערים ויברכהו ה' (כו-יב)

 

למה ברך אותו? כדי להוציא ממנו את העין הרע! מהרגע שיש מספר (100) ועושר, יכול לחול עליו העין הרע. הברכה מוציאה העין הרע!

 

ויהי כי זקן יצחק ותכהן עיניו מראות ויקרא את עשיו בנו..(כז-א)

ויהי= לשון צער. איזה צער יש כאן? שיצחק צריך להפוך לעיוור, כדי שיעקב יוכל לגנוב הברכות. הצער שזה צריך לעבור דרך כל העיוות הזה. הצער שהברכות לא יכולות לבוא באופן רגוע , נכון וישר אל יעקב!!

ותכהן עיניו= זה מה שההשגחה גרמה כדי שהברכות יוכלו בסופו של דבר להגיע ליעקב!

ויקרא את עשיו= ולא "לעשיו". כי הוא רק קרה את שמו ולא קרא לו כי היה עיוור.

למה יצחק בחר לברך את עשיו? כי הוא ידע שהוא יותר רשע ויצחק רצה לברך אותו כדי שיחזור בתשובה. הוא ידע שיעקב יותר צדיק אבל יצחק היה מעוניין ששני הבנים יהיו צדיקים וריכז המאמצים עבור עשיו.

 

 

 

יעבדוך עמים וישתחוו לך לאומים..(כז-כט

 

מתי ישראל יוכלו להיות "גביר לאחיו" רק כשהוא יתהלך עם ה'. מהרגע שהישראל ישטה מדרך ה' , אז ההבטחה הזאת בטלה!

 

 

 

ויהיה כאשר כילה יצחק לברך את יעקב….(כו-ל)

 

ויהי= לשון צער. איזה צער? הצער שיצחק לא סיים את כל הברכות ליעקב. עשיו נכנס ויעקב היה צריך לצאת לפני כן. זה גרם ליצחק להפסיק הברכות ולא לתת ליעקב את כולם. כך, הוא השאיר ברכות לעשיו. ובגלל הבגרכות האלה לעשיו, עם ישראל יסבול במשך כל ההיסטוריה!!!

 

 

 

ויחרד יצחק חרדה….גם ברוך יהיה (כו-לג)

 

אם יצחק נחרד בהתחלת הפסוק,על שגנבו לו הברכות, מה הרגיע אותו באמצע הפסוק כדי שבסוף הפסוק הוא מחליט להגיד "ברוך יהיה" לגנב שבא לגנוב לו הברכות?

הא"ה משיק שיצחק הבין (באמצע הפסוק) שמדובר ביעקב. בהתחלה הוא פחד שזר בא לגנוב הברכות. אבל, הוא חשב והבין את כל הסיפור. הוא הבין שרבקה ויעקב גנבו לו את הדעת. הוא הבין שזה בא מה'. וכך היה צריך להיות. הוא נרגע כי הוא הבין את טעותו ואת תכנית ה'. ולכן, בסוף הפסוק, הוא נרגע לגמרי ואומר "גם ברוך יהיה" כלומר, הוא מאשר את הברכות שהוא נתן ליעקב.

 

 

 

ברח לך אל לבן (כו-מג)

 

למה רבקה דורשת מיעקב לברוח אצל לבן? כי לבן הוא היחיד שיכול להגן על יעקב מפני עשיו!!

 

סיבת הגלות:

אומרים החכמים שסיבת הגלות היא כדי להוציא ממנה את "ניצוצות הקדושה" ולהביאם לעם ישראל.

יש שני סוגי "ניצוצות":

 1. נשמות טהורות , אצל הגויים, שמתגיירות ובאות לחיק עם ישראל
 2. בתוך עם ישראל עצמו, יש ערבוב בין נשמה טהורה והקליפה שלה. והן לא יכולות להתנתק אחת מהשנייה אלא מתוך עינויים וייסורים. הגלות עוזרת להכות בנשמות האלה כדי להוציא מהן הקליפות הקשורות בהן!

לדעת הא"ה , גלות ישמעאל בה הוא נמצא, לא באה כדי להוציא מהישמעאלים נשמות שיתגיירו. וכן אי אפשר היה להוציא נשמות טהורות מעמי כנען. ולכן היתה מצווה "לא תחייה כל נשמה" כי אין סיכוי להוציא מהם קדושה. כנען היה "ארור" בלתי הפיך. לגלות ישמעאל יש מטרה יחידה והיא המטרה השנייה שתיארנו: ייסורים כדי להוציא הניצוצות מעם ישראל עצמו! להוציא ממנו את הטוב שבו!!