תולדות גז

בע"ה כט מרח שוון

מישל בן שושן

 

תולדות גז

 

כולם עקרים!

כשה' הוציא את אברהם החוצה כדי להראות לו את הכוכבים

הוא בעצם ביקש ממנו לצאת "החוצה" מהכוכבים עצמם: לצאת מהמזלות ומהדטרמיניזם. "צא מהאצטגנינות שלך". מה שיאפיין את זרעו של אברהם, זה שהם לא יהיו תחת חוקי הטבע. אם כן, כשאמר לו "כה יהיה זרעך" הוא בעצם קבע שכל יזרעו יהיה כך: כל זרעו יהיה מחוץ לחוקי הטבע.

כדי להמחיש את היציאה מחוקי הטבע, אברהם ושרה היו עקרים. העקרות מבטאת את "מזל". ככה זה, הם עקרים נקודה. לצאת מזה, זה להתפלל, לקוות, להאמין במי שאמר והיה העולם ושיכול לשנות אותו לצורכי האדם. העקרות היא הצרה הגדולה ביותר שפוקדת זוג. הם מרגישים שזה סוף הדרך.

ביציאה מהעקרות, על ידי תפילה ואמונה, יוצאים ממש מה"מכתוב" של המזלות ושל הטבע.

ה"גלילי זהב" מפרש: "כה יהיה זרעך" כל זרעך יהיו עקרים וכולם יתפללו ולכולם יהיו בסוף ילדים! כדי שירגישו את העיקרון החשוב הזה.

בעצם, עם ישראל נולד מחוץ למתוכנן על ידי חוקי הטבע. הם ירגישו בזה כל הזמן ואומות העולם ירגישו בזה ויזכירו להם זאת. עם ישראל יצטרך לשחות נגד הזרם כדי להצדיק קיומו! כל הזמן עמי הארץ ידחו את קיומם של ישראל וידחו שייכותם לארץ. וכל הזמן, ישראל יצטרכו להתפלל ולהילחם נגד הכוחות  האלה כדי להעיד על האפשרות לצאת מהאצטגנינות ולהוכיח שיש בעל הבית שנמצא מחוץ למשחק חוקי הטבע (כי הוא זה שיצר אותם).

 

למה ישראל הם יוצאים מחוקי הטבע?

החכמים אומרים שהסיבה פשוטה "כי ה' מתאווה לתפילתם של צדיקים". מה זה אומר? הג"ז מזכיר לנו שכל בני האדם יוצאים מחוקי הטבע! מאז אדם הראשון. הרי העשבים חיקו לתפילת האדם כדי לצאת מהקרקע! מה שמגדיר את אדם הראשון (בשונה מהנחש או מיצורים קודמים) זה שהוא מתפלל. כאילו כל הטבע , כל הבריאה חיכתה לתפילת האדם. תפילת אדם= ההכרה באלוהים שברא את העולם. כי הוא יכול לשנות את חוקי הטבע. האדם הטבעי איננו אדם הראשון. זה הנחש. אדם הראשון הוא זה שיוצא מחוקי הטבע.

עם ישראל יצטרך להזכיר זאת לעצמו ולכל האנושות בכל ההיסטוריה. עם ישראל הם "סופר- מחוץ לטבע" כדי להזכיר לשאר האומות שכולנו בעצם "מחוץ לחוקי הטבע". מטרת האדם באשר הוא , זה להכיר בזה. זה מה שיכול לגרום לו להיות מוסרי ולהכיר בכוונה בבריאה, על ידי בורא.

 

רבקה עקרה

אם יצחק עקר, יש לו את ההבטחה של "כה יהיה זרעך" שניתנה לאביו. כלומר, ליצחק יש הבטחה שיהיה עקר ושיהיו לו ילדים. אבל לרבקה אין הבטחה מצד הוריה. כשהיא עקרה, מי יוכל להוציא אותה מזה?

לכן כתוב שיצחק התפלל אל ה' "לנוכח אישתו כי עקרה היא" (אפילו אם הוא בעצמו עקר, העקרות של אשתו יותר בעייתית כי אין לה הבטחה). אם כן יצחק איננו רוצה להתגרש מרבקה ולישא אישה אחרת. הוא מתעקש על רבקה. והוא מתפלל עבורה:

 

וייעתר יצחק

יש ב"עתירה" דבר מיוחד: כמו שכלי העתר הופך את האדמה, כך מבקש ה"מעתר" אל ה': הוא לא רק מתפלל, הוא דורש שינוי עמוק מסדרי בראשית. ואכן זה מה שהיה צריך כדי שרבקה תצא מעקרותה (כי לה אין הבטחת "כה יהיה זרעך")

 

בן ארבעים שנה

למה יצחק חיכה כל כך הרבה זמן כדי להתחתן? כי הוא "חיכה" לרבקה! וזה פרוש הפסוק "ויהי יצחק בן ארבעים שנה בקחתו את רבקה" כדי לקחת את רבקה הוא היה צריך להמתין ארבעים שנה.

 

 

 

מאבימלך נתעברה שרה

ליצני הדור צודקים! אכן מסיפור אבימלך נתעברה שרה! (לכן הם לא נקראים רשעי הדור אלא רק ליצני הדור) אמנם אבימלך לא שכב עם שרה אבל כל סיפור הביקור אצל אבימלך הוביל להולדת יצחק:

  1. הסיפור מזכיר את האישה הסוטה: יש כאן אישה (שרה) שחשודה שהיא הלכה עם איש אחר (אבימלך) ואז התברר שלא קרה כלום בינם, ואז, כמו באישה הסוטה, אם היא עקרה, אז היא נפקדת ומולידה! כי לדעת רבי עקיבא במסכת סוטה זו ההטבה שהאישה שלא חטאה מקבלת בסוף הסיפור).
  2. אברהם איננו מתפלל כדי ששרה תלד! מעניין. לא מצאנו תפילה כזו. להיפך, נראה שאברהם איננו מעוניין כלל ששרה תלד! ישמעאל מספק אותו לגמרי.כאילו לידת יצחק רק תסבך אותו! ה' בעצמו מנסה להסביר לאברהם את חשיבות לידת יצחק משרה. הוא מבקש ממנו לשמוע בקול שרה. הוא שואל אותו האם הוא הבין למה צחקה שרה. אבל אברהם מבין שבן משרה יגרום לו לעזוב את מידת החסד המופרזת שלו! טבעית, אברהם מתנגד למידת הדין של שרה ושל יצחק. הוא לא רוצה להגיע למצב של גירוש ישמעאל. קשה לו הסיפור הזה של "ללכת נגד חוקי הטבע". זה יצריך ממנו לעשות דברים קשים.
  3. אבל אברהם כן מתפלל עבור….נשות בית אבימלך!! אכן, התורה מספרת שבגלל סיפור שרה, כל נשות בית אבימלך נהיו עקרות! ואברהם מתפלל עבורם ומיד תפילתו נענית!! אבל, כל מי שמתפלל עבור חברו, נענה תחילה! וכך תפילתו עבור נשות אבימלך, עוזרת לשרה להיכנס להריון!!!

 

אם כן, סיפור אבימלך "עזר" לאברהם להתפלל, בעקיפין, עבור שרה אשתו וזה מה שהוליד את יצחק בן אברהם.

מידת הדין (יצחק) נולדה , באופן מפתיע, מהחסד המופרז של אברהם כלפי אבימלך!

אכן "אברהם הוליד את יצחק". ואכן, צודקים ליצני הדור שאמרו שמסיפור אבימלך נתעברה שרה!!

 

ידו אוחזת בעקב עשיו

מעניין שיעקב (ואפילו ישראל), שמותיהם של היהודים, מוגדרים על ידי היחס עם עשיו! ישראל כי יעקב היאבק עם שרו של עשיו ויעקב כי הוא אוחז בעקב עשיו!!

אכן , אומר הג"ז, ההיסטוריה של העם היהודי יהיה כל הזמן תלוי בזו של עשיו. ולראיה, מה שאומר יעקב לעשיו, אחרי המפגש בחזרה מלבן "עד אשר אבוא אל אדוני שעירה" כלומר, עד סוף ההיסטוריה נפגש. ואכן, כתוב "ועלו מושיעים בהר ציון לשפוט את הר עשיו והייתה לה' המלוכה.."

הקשר הזה מסביר גם את קניין הבכורה וגניבת הברכות:

אם עשיו מסרב להיות הבכור, אז יעקב מוכרח לקחת על עצמו את תפקיד הבכור . כי הילד השני יכול להתפתח בתור ילד שני,רק אם הבכור עשה את עבודתו כבכר. מהרגע שעשיו סירב לקחת על עצמו את תפקידו(הנה אנכי הולך למות ולמה זה לי מבכורה) יעקב חייב לקחת את שתי הברכות על עצמו, זו של ידי עשיו וזו של קול יעקב.

 

השלכה היסטורית

ה"גלילי זהב" משליך מפירושיו על סיפורי האבות על היסטוריית עם ישראל ומה שהוא חווה בזמנו (מעשה אבות סימן לבנים)

בקשר ל"ידו אוחזת בעקב עשיו" הוא מביא פירוש הרד"ק על הפסוק מישעיה(סו) "בטרם תחיל ילדה": בין הכרזת סוף הגלות והזמן שישראל יתקבצו כולם בארצם, יהיה זמן(אמנם קצר) שבו היהודים יחוו חבלי משיח כמו חבלי לידה. ויפלו על ישראל צרות רבות וקשות מאוד. (אולי בגלל האיחור שלהם לעלות ארצה) .

כאילו עשיו יצטרך להעניש את יעקב על האיחור שלו בחזרה ארצה!כי הוא מפר את ההבטחה שלו . וככל שישראל יחזרו ארצה מהר יותר, כך יינצלו מחבלי משיח!!

 

זוהמת הנחש

עבור אלה שטוענים שהנחש שכב עם חווה (ונולד מהם קין!), יש חשיבות ב"זוהמה" שהנחש הכניס במין האנושי. זוהמה זו זקוקה לטיהור. אומרים שהבירורים בתולדות עד שמגיעים ליעקב, אלא בירורים כדי להיפטר מהזוהמה. כאילו בן אחד לוקח את כל הזוהמה והבן השני, מבורר מהזוהמה הזאת. כך נפרד ישמעאל מיצחק ולקח חלק מהזוהמה וכך עשיו נפרד מיעקב ולקח את שאר הזוהמה.

אם כן, יעקב "נקי"?

לא! יש בו עדיין זוהמה, אמנם קטנה, אבל עליו להיפטר ממנה. וזה מה שכתוב "וידו אוחזת בעקב עשיו" כלומר, יש ליעקב עוד "תפיסה" בזוהמה ועליו לברר ולהשליך אותה ממנו!!!

השם "ישראל" מבטא את סוף הבירור הזה. כשיעקב נלחם עם שרו של עשיו, הוא מסמל את המלחמה של זרעו כדי להיפטר מהזוהמה הזו. אבל יעקב נשאר יעקב כל זמן שהזוהמה בו. והוא יקרא רק ישראל כשהוא ייפטר לגמרי מהזוהמה.

 

בארות יצחק

הצלחת יצחק בחקלאות היא בגדר "חוץ מחוקי הטבע"(ראה הקטע הראשון במאמר זה). יצחק מקבל "מאה פעמים את מה שהטבע היה אמור לתת (מאה שערים).

איך הגויים מקבלים עובדה זו? הם חושבים שיצחק שאב מהם את כל כוחות הטבע, כמו מעשה כישוף. הם מאשימים אותו כאילו הוא גנב להם את השפע! הם לא יכולים לקבל את העובדה שמשהוא מצליח, בלי לחשוד שזה על גבם. היהודים "מוצצים" מהגויים את הכסף וההצלחה שלהם היא בטח על גבי הגויים.

סימן אחר של האנטישמיות: לפעמים, המלך לא מבטא את שנאתו ליהודים מייד. בהתחלה, הוא שולח בריונים (רועי אבימלך) כדי לעשות פיגועי טרור. וכך, נוצרים בעיות של "אי סדר" ועימותים. ואז המלך יוצא ומציע הפרדת כוחות (גירוש היהודים מהמקום) בנימוק של השכנת שלום!!

 

רחובות

יש שלוש בארות (לפחות) שחפר יצחק .

כל באר מסמל בית מקדש. שני בתי המקדש הראשונים נחרבים על ידי ריבות. אבל בית המקדש השלישי לא יחרב. כי "לא יריבו עליו". לכולם יהיה מקום וירגישו כולם כי הרחיב ה' את הארץ.לא יהיה יותר בעיית שטחים. כל אחד ימצא את מקומו

 

לעתיד לבוא

לא יצטרכו היהודים ללבוש את בגדי עשיו ולהסוות את עצמם. כשכולם יחזרו על אדמתם בגאווה, לא יחפשו תחפושות. "הם יוציאו את הבגדים הצואים של עשיו מעליהם". זה יהיה כ"שקול יעקב יישמע בעולם וידו תהיה תקיפה בארצו" אז יקבלו את כל הברכות כולם בידי יעקב ולא בידי עשיו."בני עשיו יהיו מוכנים להשפיע להם צרכיהם ולהגן עליהם כקליפת הפרי השומרת עליו".

כל זמן הגלות, יש צדיקים, העוסקים בתורה ומצוות, שנקראים עצי פרי. ושאר היהודים שלא עוסקים בתורה נקראים "אילני סרק".

אבל, כשמתיישבים בארץ ישראל, גם "אילני הסרק" האלה יביאו פרות חשובים מאוד כי יישוב הארץ יהיה שקול לכל התורה כולה.על ידם תתקיים מלכות ישראל. ועסקיהם יהי צורך גבוה".

 

חידוש מאת ידידי דניאל בנאיש:

אברהם קרא לאותו המקום "הר" (בהר ה' יראה)

יצחק קרא לו "שדה" (ויצא יצחק לשוח בשדה לפנות ערב)

ויעקב "בית" (אין זה כי אם בית אלוהים)

 

שלושת ההגדרות האלה: הר, שדה ובית, מקבילות לשלושת המימדים במרחב:

  • הר= מימד אחד, קו הגובה.
  • שדה= שני מימדים, מרחב
  • בית= שלושה מימדים, הנפח.

 

אברהם הוליד את ישמעאל שחי במימד אחד: "אללה הוא אקבר". דבר אחד חשוב זה היחס עם האלוהים. בקנאות.

יצחק הוליד את עשיו: הוא חי בשני מימדי העולם. הוא מתפשט ומצליח בעולם האופקי.

יעקב חי בשילוב שני ההורים שלו: גם אנכי וגם אופקי ויוצר את הנפח שבו חי האדם :הבית.